Повна версія

Головна arrow Страхова справа arrow Страхування

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Сутність страхування як економічної категорії

Страхування - відносини по захисту інтересів фізичних і юридичних осіб. Російської Федерації, суб'єктів РФ і муніципальних утворень при настанні певних страхових випадків за рахунок грошових фондів, що формуються страховиками із сплачених страхових премій (страхових внесків), а також за рахунок інших коштів страховиків.

Як економічна категорія страхування характеризується рядом специфічних ознак:

 • - Йому притаманні грошові перерозподільні відносини;
 • - Розкладка нанесеного збитку між страхувальниками має замкнутий характер;
 • - Перерозподіл збитку відбувається як між територіальними одиницями, так і в часі;
 • - Здійснюється зворотність коштів, мобілізованих в страхових фондах.

Сутність страхування полягає в тому, які функції воно виконує і які проблеми суспільства дозволяє вирішувати.

У ринковій економіці страхування реалізує економічну і соціальну роль, виконуючи при цьому ряд функцій, представлених в табл. 1.1.

Таблиця 1.1. Роль і функції страхування в ринковій економіці

Роль страхування

Функції страхування

На рівні фізичної особи

На рівні юридичної особи

На рівні держави

Економічна

Захисна

Забезпечення почуття фінансової захищеності

Захист від ризику (тобто від додаткових фінансових витратою)

Відновлювальна (ризикова)

Компенсація матеріальних втрат в повсякденному житті людей

Створення умов для відтворення фінансових і трудових ресурсів

Забезпечення безперервності суспільного відтворення

Перерозподільна

Підтримка досягнутого рівня доходів населення

Забезпечення фінансової стабільності підприємництва

Перерозподіл ризиків в часі і просторі

Контрольна

Підвищення особистої відповідальності

Підвищення відповідальності роботодавців

Контроль: над ризиками; за формуванням та використанням коштів страхових фондів

Попереджувальна

Зниження ймовірності настання страхових ризиків та негативних наслідків від їх прояву

Стимулююча

Стимулювання ділової активності населення

Стимулювання розвитку підприємницької діяльності

Стимулювання науково-технічного прогресу

Акумулююча

Гарантія постійної наявності резервів

Ощадна

Захист досягнутого сімейного достатку

Інвестиційна

Переказ заощаджень різних ресурсних секторів економіки в інвестиції

Забезпечення економіки країни інвестиційними ресурсами

Стабілізуюча

Забезпечення співвідношення між платоспроможним попитом населення та пропозицією товарів і послуг вітчизняних виробників

Антиінфляційний вплив і стабілізація економіки

Соціальна

Стабілізуюча

Гармонізація внутрісімейних відносин

Гармонізація відносин у трудових колективах

Підвищення соціальної стабільності в суспільстві

Соціальна

Вирішення соціальних проблем

У процесі реалізації економічної та соціальної ролі страхування створює необхідні умови для розвитку ринкової економіки (рис. 1.2).

Механізм впливу страхування на розвиток ринкової економіки

Рис. 1.2. Механізм впливу страхування на розвиток ринкової економіки

Класифікація страхування

Класифікація страхування - наукове поділ страхування на систему взаємопов'язаних ланок але певними ознаками.

Класифікація страхування проводиться на основі зазначених нижче ознак.

1. У залежності від об'єкта страхування виділяють дві галузі: особисте страхування і майнове страхування.

Кожна галузь страхування підрозділяється на підгалузі, а підгалузі - на види (рис. 1.3).

Підгалузями особистого страхування є страхування життя; медичне страхування; страхування від нещасних випадків і хвороб.

Майнове страхування підрозділяється на страхування майна; страхування підприємницьких ризиків і страхування цивільної відповідальності.

Галузі, підгалузі і види страхування в Російській Федерації

Рис. 1.3. Галузі, підгалузі і види страхування в Російській Федерації

 • 2. Виходячи з сфери діяльності страхових організацій страхування поділяють:
  • а) на некомерційне - соціальне страхування та взаємне страхування;
  • б) комерційне - пряме страхування, перестрахування.
 • 3. По методам розрахунку тарифних ставок і формування страхових резервів виділяють:
  • а) страхування життя;
  • б) страхування інше, ніж страхування життя (тобто ризикові види страхування).

Форми проведення страхування

За формою проведення страхування буває:

 • - Обов'язкове;
 • - Добровільне.

Критерієм такого поділу є волевиявлення держави або страхувальника.

Обов'язкове страхування залежить від волевиявлення держави і здійснюється відповідно до законодавства.

Обов'язкове страхування поділяється:

 • - На обов'язкове державне страхування, при якому внески сплачуються за рахунок державного бюджету (обов'язкове державне страхування життя і здоров'я певних категорій державних службовців);
 • - Обов'язкове недержавне страхування, при якому внески сплачуються за рахунок страхувальників (обов'язкове соціальне страхування; обов'язкове особисте страхування пасажирів; обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів та ін.).

Наведемо принципи обов'язкового страхування.

 • 1. Обов'язковість його проведення.
 • 2. Суцільне охоплення страхуванням зазначених у законодавстві об'єктів.
 • 3. Безстроковість, яка заснована на тому, що об'єкт страхування страхується протягом усього терміну служби.
 • 4. Нормування страхового забезпечення.

Добровільне страхування здійснюється з волі страхувальника на підставі договору та правил страхування, що визначають загальні умови та порядок його здійснення.

Правила та умови страхування розробляються і затверджуються страховиком або об'єднанням страховиків самостійно.

Розглянемо принципи добровільного страхування.

 • 1. Добровільність проведення.
 • 2. Вибірковий охоплення фізичних і юридичних осіб, так як не всі страхувальники виявляють бажання в ньому брати участь.

Крім того, за умовами страхування можуть діяти обмеження для висновку договорів (можуть бути обмеження за віком, станом здоров'я).

 • 3. Терміновість - страхування діє протягом певного терміну, зазначеного в договорі.
 • 4. Страхове забезпечення або відшкодування залежить від розміру страхової суми, яка встановлюється відповідно до бажанням і можливостями страхувальника.
 
<<   ЗМІСТ   >>