Повна версія

Головна arrow Страхова справа arrow Страхування

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>
Страхування - Альохіна Е.С.

Розкрита економічна сутність страхування, розглянуто його галузі, підгалузі, види і форми, державне регулювання страхової діяльності, страховий ринок Росії, основи побудови страхових тарифів по ризиковим видам страхування і зі страхування життя, соціальне страхування і перестрахування, формування та інвестування страхових резервів, фінанси страхової організації, світове страхове господарство. У кінці посібника наведено словник страхових термінів.

Зміст посібника відповідає вимогам державного освітнього стандарту для дисципліни "Страхування".

Для студентів вузів, слухачів системи підвищення кваліфікації, викладачів та практикуючих фахівців.


Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації


Передмова Економічна сутність страхування та його роль в ринковій економіці Страхування як найдавніша категорія суспільних відносин Ризик як основа виникнення страхування. Класифікація ризиків Поняття страхового захисту. Форми організації страхового фонду Державні страхові фонди Фонди самострахування Страхові фонди страховиків Сутність страхування як економічної категорії Класифікація страхування Форми проведення страхування Правові основи страхової діяльності та державний нагляд за нею Система правового регулювання страхової діяльності Зміст, порядок укладення та припинення дії договору страхування Державний нагляд за діяльністю суб'єктів страхової справи Ліцензування страхової діяльності Страховий ринок Росії Необхідність і сутність страхового ринку Етапи становлення російського страхового ринку Учасники страхового ринку РосіїПродавці страхових послугПокупці страхових послугСтрахові посередникиІнші учасники страхового ринку Сучасний стан страхового ринку Росії Основи побудови страхових тарифів по ризикових видах страхування Склад і структура тарифної ставки Показники страхової статистики Методики розрахунку тарифних ставок по ризикових видах страхування Тарифна політика страховиків і принципи її формування Особисте страхування Сутність, об'єкти і учасники особистого страхування Особисте страхування як фактор соціальної стабільності суспільства Страхування життя Основи побудови страхових тарифів по страхуванню життяОбчислення ймовірностей дожиття та смертіРозрахунок страхових тарифів при змішаному страхуванні життя за даними таблиць смертностіРозрахунок страхових тарифів по страхуванню життя через комутаційні числа Страхування від нещасних випадків і хворобВиди обов'язкового страхування Обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань Обов'язкове державне страхування життя і здоров'я певних категорій державних службовців Обов'язкове особисте страхування пасажирівВиди добровільного страхування Страхування від нещасних випадків фізичних осіб Страхування дітей від нещасних випадків Медичне страхування Страхування майна Сутність і класифікація майнового страхування і страхування майна Особливості страхування майна Страхування майна юридичних осіб (підприємств та організацій) Страхування автотранспортних засобів Морське страхування судів Авіаційне страхування судів Страхування вантажів Сільськогосподарське страхування Страхування будівельно-монтажних ризиків Страхування майна громадянСтрахування будівельСтрахування домашнього майна Страхування цивільної відповідальності Загальна характеристика страхування цивільної відповідальності Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів Страхування цивільної відповідальності перевізників Страхування професійної відповідальності Страхування цивільної відповідальності підприємств, що експлуатують небезпечні виробничі об'єкти Страхування підприємницьких ризиків Підприємницькі ризики: поняття і класифікація Сутність і види страхування підприємницьких ризиків Страхування фінансових ризиків Співстрахування та перестрахування Необхідність і сутність співстрахування та перестрахування Форми проведення перестрахування Пропорційне перестрахування Непропорційне перестрахування Формування та інвестування страхових резервів Необхідність, сутність і види страхових резервів Формування страхових резервів із страхування життя Розрахунок резервів із страхування іншому, ніж страхування життяРозрахунок резерву незароблених премії Розрахунок резерву незароблених премії методом "pro rata temporis"Розрахунок резерву незароблених премії методом "однієї двадцять четвертої"Розрахунок резерву незароблених премії методом "однієї восьмої"Розрахунок резерву заявлених, але неврегульованих збитківРозрахунок резерву відбулися, але незаявлених збитківРозрахунок стабілізаційного резерву Резерв запобіжних заходів і порядок його формування Необхідність і принципи інвестування страхових резервів Економічна робота та фінанси страхової організації Економічна робота в страховій організації Доходи страхової організації Витрати страхової організації Основні показники ефективності діяльності страхової організації Фінансові ресурси страхової організації Оцінка фінансової стійкості страхової організації Оцінка платоспроможності страхової організації Світове страхове господарство Поняття і структура світового страхового господарства Сучасний стан світового страхового господарства та тенденції його розвиткуОсновні тенденції в розвитку світового страхового господарства Проблеми взаємодії російських і іноземних страховиківГлосарій
 
>>