Повна версія

Головна arrow Логістика arrow Логістика

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Управління запасами з використанням інформаційних технологій

Запас - це обов'язковий елемент будь-якої економічної системи, покликаний згладжувати нерівномірність виробництва, обміну, розподілу і споживання матеріальних благ.

Запаси присутні на всьому протязі логістичної системи. Здійснюючи свої функції. вони забезпечують надійне функціонування логістичної системи (як на макро-, так і на мікрорівні). Завданням управління запасами є оптимізація обсягів, асортимент і місць розміщення запасів.

Без використання інформаційних систем управління визначення рівня запасів на складі в окремі моменти часу можливо за допомогою інвентаризації. Однак при цьому неможливо швидко визначити рівень запасів на складі по окремих позиціях швидко, так як інвентаризація вимагає часу. Це обмеження усувається при використанні спеціалізованого ПЗ, технічних засобів ідентифікації (сканери, рідери) і технології штрихового (радіочастотного кодування).

Використовуване програмне забезпечення з управління запасами може мати у своєму складі 3 модуля: модуль прогнозу; поточний контроль складських запасів і формування заявок на підставі точок "точки замовлення" - модуль постачання; коригування цін на підставі відповідності середньострокового прогнозу поточної ліквідності залишків і ситуації в постачанні - модуль ціноутворення.

Завдання управління запасами при залежному попиті успішно вирішуються програмними засобами класу MRP (Material Recourse Planning). Модулі управління запасами є у всіх ERP-системах. У більшості західних ERP-систем управління запасами реалізується за допомогою технологій SIC (Statistical Inventory Control). У них використовуються статистичні методи для моделювання попиту і часу поповнення товарних запасів (для виробничих запасів з урахуванням часу виготовлення).

Крім обліку запасів. ІТ використовуються при аналізі стану запасів шляхом реалізації в програмних рішеннях методів ABC і XYZ-класифікації. розрахунку середньозважених величин за аналізований період, розрахунку коефіцієнта сезонності, оцінці в потреби товарів нерегулярного попиту та ін. У цьому випадку створюється спеціалізоване програмне забезпечення або вдаються до Excel. Приміром, фірма КОНСА пропонує програми "ABC Analysis for Professional" і KonSi-Forexsal (Forecasting Expert Sales System), які можуть бути використані для аналізу продажів і, відповідно, визначення рівня створюваних запасів. При використанні SIC (Statistical Inventory Control) рішення про закупівлю приймається на основі статистичних спостережень за змінами запасів, а не на даних, отриманих в результаті індивідуального аналізу історії продажів, що значно підвищує передбачуваність обсягів продажів в короткостроковій перспективі.

Велике значення при управлінні запасами торговельних підприємств у сфері обігу набуває в даний час всесвітня павутина - Інтернет. Логістика швидко освоює інтернет-технології і займає своє місце в мережі. У книзі "Бізнес зі швидкістю думки" її автор Білл Гейтс викладає досвід найбільшого постачальника комп'ютерного обладнання - фірми Dell (США) з управління запасами на основі впровадження електронної торгівлі. Ця фірма забезпечує через Інтернет більш ніж половину обсягів своєї торгівлі.

Аналіз спеціальної літератури показав, що використання комп'ютерних технологій (програмного забезпечення і периферійних засобів) при управлінні запасами дозволяє значно скоротити рівень запасів і підвищити якість обслуговування покупців.

 
<<   ЗМІСТ   >>