Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Внутрішній аудит

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ

Заходи щодо запобігання корупції

Країни - учасники Європейського Союзу розробили ряд рекомендацій, що стосуються формування та застосування правил службової поведінки та етичних норм для державних і муніципальних службовців, обов'язків державних посадовців, аналізу ризиків та пошуку шляхів удосконалення адміністративних процесів, проведення фінансових операцій, а також процедур здійснення закупівель та видачі підрядів, прозорості прийнятих рішень, поліпшення управління персоналом, включаючи планування кар'єри, навчання, просування та оплату праці, аудиту та систем контролю, встановлення системи дисциплінарних стягнень, розкриття інформації про майно, що належить державним службовцям, а також створення механізмів самоконтролю в установах з підвищеним ризиком розвитку корупції.

Заходи, спрямовані на боротьбу з корупцією, передбачають проведення широкого спектру заходів, а також роботу великої кількості фахівців. Способи попередження та боротьби з корупцією тісно пов'язані один з одним, однак серед них можна виділити наступні;

 • o попереджувальні заходи першої групи: інтеграція і кооперація;
 • o попереджувальні заходи другої групи: прозорість і підзвітність;
 • o попереджувальні заходи третьої групи: зменшення ризиків і можливостей;
 • o попереджувальні заходи четвертої групи: контроль. Запобіжні заходи першої групи (А): інтеграція і кооперація

Метою реалізації заходів даної групи є стимулювання інтеграції та кооперації, спрямоване на подолання корупції, в суспільстві в цілому. У цій групі об'єднані заходи щодо підвищення рівня компетентності, освітні заходи, інформаційні заходи, огляди та публікації на тему корупції, заходи, спрямовані на посилення незалежності засобів масової інформації та журналістських розслідувань, а також інститутів громадянського суспільства, проведення відкритих семінарів, громадське і приватне співробітництво , заходи щодо посилення взаємодії з системою кримінального правосуддя, процес детального опрацювання планів і системи правил поведінки або етичних норм.

Цільовими групами є всі суспільні інститути, включаючи громадянське суспільство в цілому, засоби масової інформації, освітні установи, неурядові організації, бізнес-співтовариство, полі гики і політичні партії, уряд, інститути державної влади суб'єктів Федерації і муніципальних утворень, інститути судової влади та правоохоронні органи .

Запобіжні заходи другої групи (В): прозорість і підзвітність.

Метою заходів даної групи виступають підвищення рівня прозорості та підзвітності всередині структур державної влади, приватного сектору економіки та інститутів громадянського суспільства, де виникнення корупції найбільше ймовірно.

До даної групи відносяться методи посилення порядку в державних органах влади та корпоративному управлінні в приватному секторі економіки, застосування системи правил поведінки, положення про фінансування політичних партій, а також впливових груп, які чинять тиск на політику і просувають власні інтереси, моніторинг послуг, що надаються громадянами, залучення громадянського суспільства до процесу прийняття рішень, доступ до інформації, правила державних закупівель, правила сумісності та конфлікту інтересів, журналістські розслідування, правила прийняття подарунків.

Цільовими групами є інститути та індивідууми, особливо схильні корупції представники бізнес-спільноти, державні адміністративні органи, парламенти, політики і політичні партії, інститути державного управління, місцеві органи управління, судові органи та органи правопорядку, державні нотаріуси, групи, об'єднані спільними інтересами і надають вплив на політику і громадськість.

Запобіжні заходи третьої групи (С): зменшення ризиків і можливостей

Метою реалізації заходів даної групи є зменшення ризиків і можливостей виникнення корупції там, де це найбільш ймовірно.

Методи включають в себе аналіз ризиків, планування заходів по боротьбі з корупцією, механізми по боротьбі з шахрайством в компаніях, декларування майна, що належить державним чиновникам і політикам, розробка правил здійснення державних закупівель, а також документального оформлення прийнятих рішень, складання чорних списків компаній, журналістські розслідування, здійснення принципу "чотирьох очей", а також ротація посад.

Аналіз ризиків - це нс одноразова процедура, а постійний процес. Порядок здійснення та ефективність заходів, що випливають з аналізу ризиків, повинні відслідковуватися на постійній основі. На основі аналізу ризику можуть бути розроблені цілеспрямовані концепції запобігання корупції і в разі необхідності вжиті відповідні контрзаходи пли інші превентивні заходи, а також введені механізми контролю.

Цільовими групами є інститути та індивідууми, особливо схильні корупції, у тому числі правоохоронні органи, митні служби, органи юстиції та інститути кримінального судочинства, державні адміністративні органи і чиновники, які здійснюють державні закупівлі, установи і службовці, що надають послуги, здійснюють видачу дозволів і патентів, політики і політичні партії, органи місцевого самоврядування, а також державні підприємства.

Запобіжні заходи четвертої групи (П): контроль

Метою здійснення заходів даної групи є контроль за дотриманням норм і правил, зокрема в установах і в рамках процедур, де ймовірність виникнення корупції найбільш висока.

Методи включають в себе облік, контроль, систематичний аудит, наприклад, таких процедур, як державні закупівлі.

моніторинг виконання правил внутрішнього розпорядку та відповідних принципів і норм, відстеження випадків зловживань службовим становищем, системи внутрішнього контролю в організаціях, журналістські розслідування, обов'язкові повідомлення про проблеми, пов'язані з корупцією, формування в установах, що надають звіти по сумнівних фінансових операцій, внутрішніх перевіряючих відділів або комісій, що займаються проблемами корупції, або встановлення контактів всередині самої організації, а також боротьба з ухиленням від сплати податків і шахрайством.

Тому у керівництва установи або у адміністрації може виникнути необхідність у створенні внутрішнього механізму контролю, наприклад у формі служби внутрішнього аудиту. Внутрішній аудит - це інструмент управління. Він забезпечує здійснення управлінського нагляду і контролю над організаційною структурою і здійсненням операцій за допомогою проведення аудиторських процедур. Ще однією найважливішим завданням внутрішнього аудиту є вжиття заходів щодо запобігання корупції зсередини. Служба внутрішнього аудиту проводить аналіз ризиків, ініціює заходи по боротьбі з корупцією всередині органу влади і забезпечує їх здійснення. Постійним завданням служби внутрішнього аудиту (або відділу, уповноваженого з питань корупції) є перевірка організаційної структури та діяльності, здійснюваної органом влади, в зонах ризику, а також в уразливих і слабких місцях, які можуть сприяти виникненню корупції.

Принципи і процедури внутрішнього контролю з метою протидії корупції повинні охоплювати як мінімум наступні питання;

 • o фактори загрози корупції;
 • o заходи протидії;
 • o роль і завдання аудитора стосовно протидії корупції;
 • o критерії та ознаки угод та операцій, які можуть бути пов'язані з корупційними проявами;
 • o запобігання корупції при здійсненні контрольних заходів;
 • o контрольні процедури, застосовувані для виявлення корупційних проявів, а також угод та операцій, які можуть бути пов'язані з корупційними проявами;
 • o документування випадків корупції;
 • o взаємодія з керівництвом організації з питань запобігання корупції;
 • o інформування представників власника щодо випадків корупції або ризику виникнення корупції;
 • o виявлення ризику корупційних проявів;
 • o профілактика корупції. Вона полягає у профілактиці корупційної поведінки і правопорушень, пов'язаних з корупцією, включаючи активне і пасивне хабарництво, торгівлю своїм впливом і пов'язані з цим фінансові злочини, шахрайство, розкрадання, зловживання довірою і службовим становищем, а також інші порушення як у приватному, так і в державному секторі. Якщо висловлюватися точніше, запобігання корупції полягає в стимулюванні чесності і моральності, належного державного управління, справедливості і законності. Профілактика корупції передбачає проведення широкого спектру заходів, а також роботу великої кількості фахівців.

Крім цього, природно, існує багато інших елементів, які допомагають стримувати корупцію, в їх число входять незалежна і ефективна судова система, абсолютно діюча демократія, а також економічний і соціальний розвиток в цілому. Питання полягає нс в тому, що є першорядним: конкретні антикорупційні стратегії і загальні заходи перетворення нерозривно пов'язані і підсилюють один одного.

 
<<   ЗМІСТ