Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Внутрішній аудит

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Звіти внутрішніх аудиторів

Звіт внутрішнього аудитора (служби внутрішнього аудиту) повинен бути складений на основі "Письмовій інформації внутрішнього аудитора".

В "Письмовій інформації внутрішнього аудитора" містяться відомості про всі виявлені недоліки та порушення в бухгалтерському обліку та звітності. У ній виділяються також ті помилки і спотворення, які можуть зробити істотний вплив на достовірність звітності, з посиланнями на законодавчі або нормативні документи.

"Письмова інформація внутрішнього аудитора" заповнюється у двох примірниках, один з яких передасться керівнику та головному бухгалтеру перевіреній організації для ознайомлення, виявлення можливих розбіжностей і врегулювання спірних положень. Другий примірник використовується для написання звіту внутрішнього аудитора, після чого він передасться в архів служби внутрішнього аудиту.

В "Письмовій інформації внутрішнього аудитора" повинні міститися такі відомості:

 • o складу групи внутрішнього аудиту із зазначенням прізвища, ініціалів, посади, місця роботи, наявності кваліфікаційного атестата аудитора, обов'язків у ході проведення внутрішнього аудиту;
 • o реквізити перевіреній організації;
 • o перелік посадових осіб (прізвища, ініціали, посади), відповідальних за ведення бухгалтерського обліку та складання бухгалтерсько-фінансової звітності;
 • o період часу, до якого відноситься документація, перевірена в ході внутрішнього аудиту;
 • o відомості про методику перевірки (які напрямки бухгалтерського обліку підлягали перевірці, яка бухгалтерська документація була перевірена суцільним порядком, яка - вибірково, на основі яких принципів проводилася вибірка);
 • o відомості про всі виявлені недоліки і порушення;
 • o відомості про найбільш суттєві порушення в обліку, значно спотворюють звітність;
 • o рекомендації щодо поліпшення податкового планування з метою мінімізації оподатковування.

При наступних аудиторських перевірках повинні бути дані оцінка та аналіз виконання або виправлення зауважень за фактом попередніх перевірок.

"Письмова інформація внутрішнього аудитора" повинна мати наскрізну нумерацію сторінок, перші сторінку бажано оформляти на спеціальному бланку служби внутрішнього аудиту або відповідно до вимог, що пред'являються до оформлення офіційного листування.

"Письмова інформація внутрішнього аудитора" підписується всіма аудиторами, які проводили перевірку, та керівником групи.

У звіті внутрішнього аудитора (служби внутрішнього аудиту) повинні міститися такі загальні відомості:

 • o складу групи внутрішнього аудиту із зазначенням прізвища, ініціалів, посади, місця роботи, наявності кваліфікаційного атестата аудитора, обов'язків у ході проведення внутрішнього аудиту;
 • o реквізити перевіреній організації;
 • o перелік посадових осіб (прізвища, ініціали, посади), відповідальних за ведення бухгалтерського обліку та складання бухгалтерсько-фінансової звітності;
 • o період часу, до якого відноситься документація, перевірена в ході внутрішнього аудиту.

При складанні звіту внутрішнього аудитора (служби внутрішнього аудиту) з "Письмовій інформації внутрішнього аудитора" беруться відомості про найбільш суттєві порушення в обліку, значно спотворюють звітність, робиться загальний висновок про ступінь достовірності звітності із зазначенням порушень, які знижують вірогідність звітності або ставлять її під сумнів . Думка внутрішнього аудитора має бути підкріплено посиланням на відповідні законодавчі та інструктивні документи з розгорнутою аргументацією причин, що призвели до такої думки.

Для внутрішнього аудиту немає розробленої форми звіту. Він може мати різні документальні форми:

 • 1) аудиторські довідки;
 • 2) аудиторський висновок;
 • 3) довідка про експертизу;
 • 4) доповідна записка;
 • 5) звіт про перевірку;
 • 6) акт ревізії
 • 7) і т.п.

Доцільно виходити з назви "Звіт", оскільки це відповідає російським стандартам, і розробити систему вимог до складання звітів за різними напрямками діяльності служби внутрішнього аудиту.

Звіт внутрішнього аудитора може мати три частини.

вступна частина звіту внутрішнього аудиту повинна включати;

 • 1) номер звіту;
 • 2) назва підрозділу, філії, підприємства;
 • 3) найменування населеного пункту, на території якого проводиться перевірка;
 • 4) дату написання звіту;
 • 5) термін проведення перевірки відповідно до загальним планом чи планом-графіком проведення внутрішнього аудиту;
 • 6) вказівки на питання перевірки (у разі позапланової перевірки);
 • 7) період діяльності організації, за який проведена перевірка;
 • 8) дату початку та закінчення перевірки;
 • 9) прізвища, імена та по батькові осіб. проводить і бере участь у перевірці;
 • 10) прізвища, імена та по батькові керівництва підрозділу, що перевіряється, філії, підприємства;
 • 11) інші необхідні відомості.

Аналітична частина звіту містить систематизований виклад документально підтверджених фактів порушень, виявлених в ході перевірки, або вказівка на відсутність таких і пов'язаних з цими фактами обставин, що мають значення для прийняття правильного рішення за результатами перевірки.

Підсумкова частина звіту повинна містити загальний висновок про стан бухгалтерського обліку, внутрішнього контролю та звітності, а також пропозиції щодо усунення виявлених порушень.

При складанні звіту внутрішнього аудитора з "Письмовій інформації внутрішнього аудитора" беруться відомості про найбільш суттєві порушення в обліку, значно спотворюють звітність, робиться загальний висновок про ступінь достовірності звітності із зазначенням порушень, які знижують вірогідність звітності або ставлять її під сумнів. Думка внутрішнього аудитора має бути підкріплено посиланням на відповідні законодавчі та інструктивні документи з розгорнутою аргументацією причин, що призвели до такої думки.

Звіт внутрішнього аудитора повинен містити розділ, присвячений аналізу платоспроможності та фінансової стійкості організації, а також прогнозною оцінкою її фінансового стану на майбутнє.

Звіт внутрішнього аудитора заповнюється в трьох примірниках, один з яких передається керівництву перевіреній організації, інший примірник - на адресу вищестоящої організації (замовника для служби внутрішнього аудиту), третій - в архів служби внутрішнього аудиту.

Звіт підписується керівником служби внутрішнього аудиту. Всі три екземпляри звіту є першими.

Внутрішній аудит проводиться згідно з планом-графіком, який складає керівник служби внутрішнього аудиту для проведення аудиту відокремлених підрозділів.

Зауваження внутрішніх аудиторів для адміністрації відокремлених підрозділів є обов'язковими до розгляду та усунення недоліків у місячний термін.

 
<<   ЗМІСТ   >>