Повна версія

Головна arrow Екологія arrow Економіка природокористування

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Екстернальні ефекти в природокористуванні

Усі види господарської діяльності зазвичай супроводжуються не тільки отриманням бажаних результатів (ефектів), а й ненавмисними зовнішніми наслідками (як позитивними, так і негативними).

Позитивні зовнішні або екстернальні ефекти виникають тоді, коли діяльність одних економічних суб'єктів призводить до виникнення додаткових вигод для інших суб'єктів, причому це не відбивається в цінах на вироблене благо. Негативні зовнішні ефекти виникають тоді, коли діяльність одних економічних суб'єктів викликає додаткові витрати для інших.

З погляду економіки природокористування ці наслідки можуть носити еколого-економічний, еколого-соціальний, екологічний характер. Зовнішні - екстернальні ефекти тягнуть за собою додаткові витрати господарюючих суб'єктів (природокористувачів). Ці додаткові витрати в економіці природокористування отримали назву екстернальних витрат.

Зовнішні або екстернальні витрати - одна з основних категорій економіки природокористування.

Проблема екстернальності заснована, по-перше, на понятті про власність. У двох суб'єктів власності - суспільства і підприємця - еколого-економічні інтереси, як правило, різні. Суспільство зацікавлене зменшити збиток від забруднення, а підприємець хоче знизити природоохоронні витрати, які відображаються на основних економічних показниках виробництва. При цьому для підприємця-природопользователя збиток, нанесений третім особам, є, по суті, зовнішніми витратами його виробництва. Ці зовнішні витрати абсолютно нерівнозначні внутрішнім витратам виробництва і являють собою збитки підприємницької діяльності. Виняток становить той випадок, коли підприємець сам несе збиток від власних викидів. Таким чином, у загальному випадку має місце конфлікт інтересів різних суб'єктів власності.

Екстернальні витрати виникають у зв'язку з обмеженістю ресурсу, в якості якого в даному випадку виступає здатність навколишнього природного середовища поглинати без видимих негативних наслідків деяка кількість викидів. Ця якість навколишнього природного середовища називається асиміляційним потенціалом. Викиди, що перевищують обсяг асиміляційного потенціалу, призводять до появи збитку і, відповідно, до виникнення екстернальних витрат.

Виходячи з обмеженості асиміляційного потенціалу, з одного боку, і розбіжності інтересів різних власників, з іншого, виникає питання про право власності на асиміляційні потенціал. Той власник, який отримує можливість його використовувати, виграє (за рахунок відсутності економічних збитків та економії на природоохоронних витратах) . У той же час для того власника, якому він не дістався, велика ймовірність понести збитки внаслідок діяльності першого. При цьому збитки другій для першого будуть екстернальними витратами.

Отже, враховуючи конфлікт інтересів суспільства і підприємця, коли суспільство зацікавлене у зниженні збитків від забруднення, а підприємець - в скороченні природоохоронних витрат, необхідний механізм регулювання впливу на навколишнє середовище. Суть регулювання в даному випадку полягає в інтерналізації екстернальних витрат. Суспільству необхідно перетворити зовнішні витрати у внутрішні, і змусити підприємця сплатити весь збиток, нанесений природі його діяльністю.

Реалізація цієї задачі бачиться у призначенні суспільством плати за викиди, рівний екстернальним витратам - так званий "пігувіанскій податок". Дане поняття пов'язане з ім'ям англійського економіста А. С. Пігу1, який першим на початку XX ст. комплексно досліджував проблеми зовнішніх ефектів економічної діяльності. Він прийшов до висновку, що витрати і вигоди поза ринком потрапляють до осіб, не залученим безпосередньо у виробничий процес. Тому громадський чистий і приватний чистий продукти національної економіки нееквівалентний. Пігу запропонував інтерналізіровать зовнішні для економіки процеси через введення податку на діяльність, що завдає шкоди навколишньому середовищу. Таким чином, він вказав на необхідність державного регулювання економічних процесів з метою ліквідації зовнішніх витрат економічної діяльності.

 
<<   ЗМІСТ   >>