Повна версія

Головна arrow Екологія arrow Економіка природокористування

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Екологічні витрати

Екологічні витрати - фундаментальне поняття економіки природокористування, на ньому засноване розвиток економічних аспектів природокористування.

Природоохоронна діяльність є невід'ємною частиною суспільного розвитку. При цьому, чим вище рівень соціально-економічного розвитку суспільства, тим чіткіше стратегія суспільства у сфері природокористування. Більш чітко виражені екологічні потреби щодо якості навколишнього середовища, усвідомлена необхідність платити за екологічне благополуччя.

Природоохоронні витрати представляють суспільно необхідні витрати на підтримку якості середовища проживання, здійснення будь-яких видів і форм господарської діяльності та на загальне підтримання природно-ресурсного потенціалу, включаючи збереження екологічної рівноваги на всіх рівнях (від локального до глобального).

У складі природоохоронних витрат слід виділити.

 • 1. Власне екологічні витрати суспільного виробництва, які включають:
  • - Витрати на заходи, що знижують викид шкідливих речовин в навколишнє підприємство середу (на вдосконалення технологій, зміна складу використовуваних ресурсів, будівництво очисних споруд, більш повне використання сировини тощо);
  • - Витрати, які не знижують викид, але впливають на ступінь поширення шкідливих речовин в середовищі (розведення, нейтралізація, захоронення відходів, їх консервація, встановлення санітарно захисних зон навколо підприємства і т.д.).
 • 2. Витрати, пов'язані з підтриманням природно-ресурсного потенціалу. Це створення особливо охоронюваних природних територій, забезпечення відтворення природних ресурсів в тій же кількості і якості, що і спожиті, використання вторинні ресурсів - відходів виробництва та споживання - в якості сировини, розробка та впровадження ресурсозберігаючих технологій і т.п .;
 • 3. Витрати суспільного розвитку, до яких відносяться витрати на відтворення людини - її біологічних і соціальних якостей. Це витрати на підготовку окремих видів природних ресурсів і умов відтворення й життя населення, що стали необхідними у зв'язку з негативними антропогенними впливами на природне середовище. Наприклад, додаткові витрати на "допідготовку" та очистку питної води, що виникли через антропогенного її забруднення, або витрати на створення зеленої зони навколо населеного місця, раніше оточеного лісом, але знищеного в результаті господарської діяльності. Також сюди можна віднести витрати на реалізацію рекреаційних, естетичних потреб людини і т.д.

На рис. 3.1 в схематично формі представлена структура екологічних витрат.

Структура екологічних витрат

Рис. 3.1. Структура екологічних витрат

З економічної точки зору всі суспільні витрати, зумовлені впливом людської діяльності на навколишнє середовище, можна підрозділити таким чином:

 • попереджуючі витрати або витрати (предзатрати):
 • • економічний збиток;
 • • витрати на ліквідацію, нейтралізацію і компенсацію допущених екологічних порушень (постзатрати).

Предзатрати включають витрати, спрямовані:

 • - На екологічну освіту, підготовку кадрів, рекламно-видавничу діяльність екологічної спрямованості;
 • - Розробку правових, нормативних, методичних матеріалів і документів;
 • - Організацію та вдосконалення інститутів управління природоохоронною діяльністю, у тому числі органів екологічного контролю;
 • - Науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, у тому числі на розробку і впровадження нових еколого-сумісних технологій;
 • - Розробку екологічної регламентації господарської діяльності: екологічна експертиза, процедура оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС), система моніторингу, екологічні стандарти та ін.);
 • - Створення об'єктів екологічної інфраструктури (системи очищення викидів, рециклізації відходів, контролю над станом навколишнього середовища);
 • - Екологічну модернізацію виробничих галузей, використання екологічно чистих технологій основного виробництва.

Сума предзатрат прагне до величини вартості повного екологічного благополуччя. У разі якщо предзатрати зроблені повно і ефективно, забезпечується стійке, екологічно збалансований розвиток. Якщо ж предзатрати недостатні, то господарська діяльність призводить до екологічних наслідків, що завдає значних економічних збитків. Величина збитку тим більше, чим більше недолік предзатрат.

Структура предзатрат враховує дві обставини:

 • а) статті витрат охоплюють велике коло соціально-економічних потреб суспільства. Вони ширше, ніж лише запобігання негативних екологічних наслідків;
 • б) всі матеріали цієї групи витрат об'єднані екологічною спрямованістю (метою реалізації екологічних потреб суспільства).

Економічний збиток, обумовлений існуванням і діяльністю людини в контакті з природою, складається з збитку, що наноситься:

 • • населенню (підвищення захворюваності, зниження тривалості життя, погіршення умов життя людей, зростання міграційної рухливості, підвищення плинності кадрів та ін.);
 • • існуючим матеріальним цінностям - особистому і громадському майну (скорочення терміну служби засобів виробництва та ін.), А також втрати внаслідок недоотримання продукції або погіршення її якості у всіх галузях економіки;
 • • екосистемам (деградація ландшафту, генетичні мутації, зникнення окремих біологічних видів, порушення умов відтворення відновлюваних природних ресурсів та ін.).

І нарешті, постзатрати - це витрати на зменшення або компенсацію екологічного збитку. Вони обумовлені проведенням наступних заходів:

 • • медико-екологічне страхування;
 • • компенсаційні виплати по екологічним позовами;
 • • ліквідація гігієнічних, медико-біологічних і екологічних наслідків аварій;
 • • рекультивація, відновлення порушених природних комплексів, об'єктів.

На основі мікроекономічного аналізу витрат (витрат) па очистку викидів розрізняють наступні види природоохоронних витрат виробництва:

 • - Загальні або сумарні витрати, що характеризують розміри коштів, витрачених в цілому на реалізацію природоохоронного заходу;
 • - Середні або питомі витрати, що характеризують витрати на очищення 1 т викидів;
 • - Граничні витрати, що визначаються як приростная величина і характеризують додаткові витрати на очищення кожної додаткової тонни викидів.

Графік функції граничних витрат представлений на рис. 3.2.

Функція граничних витрат:

Рис. 3.2. Функція граничних витрат:

¥ - обсяг шкідливих вешеств, що утворилися в процесі виробництва; X- обсяг вловлюються домішок; V- обсяг викидів; 5 загальні (сумарні) витрати; Z (л: 0) - значення граничних природоохоронних витрат в точці У {)

Екологічні витрати господарської діяльності входять до складу загальних витрат на виробництво (екологічна складова витрат виробництва). Зрештою їх оплачує споживач (покупець) продукції через ціну товару (рис. 3.3).

Екологічна складова витрат виробництва продукції:

Рис. 3.3. Екологічна складова витрат виробництва продукції:

/ - Крива попиту; 2- крива функції граничних витрат без урахування екологічних витрат; 3 - крива функції граничних витрат з урахуванням екологічних витрат; Р- ціна продукції; С - обсяг споживання (виробництва)

 
<<   ЗМІСТ   >>