Повна версія

Головна arrow Екологія arrow Економіка природокористування

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Мінеральні ресурси

Особливе значення для економіки має група природних ресурсів, званих мінеральними.

Термін "мінеральні ресурси" включає всі корисні для людей неживі зустрічаються в природі речовини неорганічного або органічного походження. У широкому сенсі до мінеральних ресурсів відносяться всі тверді корисні копалини, викопне паливо (нафта, природний газ), вода, гази атмосфери. У вузькому сенсі - це традиційні енергоносії (нафта, вугілля, природний газ), а також рудні копалини (залізна руда, нікелева руда та ін.).

Кількісною характеристикою мінеральних ресурсів є їх запаси. Запаси підраховуються по родовищах на підставі результатів геологорозвідувальних та експлуатаційних робіт, виконаних в процесі їх вивчення та промислового освоєння. Виявлення та економічно оцінені запаси корисних копалин, їх кількість і якість, а також господарське значення, гірничотехнічні, гідрогеологічні, екологічні та інші умови видобутку, підлягають державному обліку.

Запаси корисних копалин підраховуються в надрах відповідно до економічно обґрунтованими параметрами кондицій, підтвердженими державною експертизою, без введення поправок на втрати при видобутку, збагаченні та переробці.

Якщо запаси підраховуються і враховуються, то прогнозні ресурси оцінюються усіма надрокористувачами по кожному виду твердих корисних копалин і напрямками виходячи з можливого промислового освоєння. На відміну від запасів прогнозні ресурси оцінюються в цілому по басейнах, рудним районам, вузлам, полях, рудопроявление і глибоким обріїв родовищ, виходячи зі сприятливих геологічних передумов і обгрунтувань аналогією з відомими родовищами, а також результатів геологічних, геофізичних, геохімічних робіт.

Підрахунок і облік запасів і оцінка прогнозних ресурсів виробляються в одиницях маси або об'єму. Існує роздільний державний облік запасів корисних копалин розробляються, вводяться в експлуатацію, намічуваних до розробки і розроблюваних родовищ і запасів резервних розвіданих і резервних оцінених родовищ.

За економічним значенням запаси твердих корисних копалин і які у них корисних компонентів поділяються на дві основні групи, що підлягають роздільному підрахунку та обліку: балансові (економічні) і позабалансові (потенційно економічні).

До балансовими відносять запаси корисних копалин, використання яких економічно вигідне, і вони задовольняють кондиціям, встановленими для підрахунку запасів у надрах. Вони класифікуються наступним чином:

  • а) запаси, вилучення яких на момент оцінки згідно з техніко-економічними розрахунками економічно ефективно в умовах конкурентного ринку при використанні техніки і технології видобутку і переробки сировини, що забезпечують дотримання вимог щодо раціонального використання надр і охорони навколишнього середовища;
  • б) запаси, вилучення яких на момент оцінки згідно з техніко-економічними розрахунками не забезпечує економічно прийнятну ефективність їх розробки в умовах конкурентного ринку через низькі техніко-економічних показників, але освоєння яких стає економічно можливим при здійсненні з боку держави спеціальної підтримки надрокористувача (гранично -Економічні або прикордонні запаси).

Віднесення запасів корисних копалин до групи балансових проводиться на підставі спеціальних техніко-економічних обгрунтувань, підтверджених державною експертизою. В обґрунтуванні повинні бути передбачені найбільш ефективні способи розробки родовищ, дана їх вартісна оцінка та запропоновані параметри кондицій, що забезпечують максимально повне і комплексне використання запасів з урахуванням вимог природоохоронного законодавства.

До позабалансовими (потенційно економічним) відносять:

  • а) запаси, що відповідають вимогам, що пред'являються до балансових запасах, але використання яких на момент оцінки неможливо по гірничотехнічним, правовим, екологічним та іншим обставинам:
  • б) запаси, вилучення яких на момент оцінки економічно недоцільно внаслідок низького вмісту корисного компонента, малої потужності тіл корисної копалини або особливої складності умов їх розробки або переробки. Проте використання їх у найближчому майбутньому може стати економічно ефективним в результаті підвищення цін на мінерально-сировинні ресурси або при технічному прогресі, що забезпечує зниження витрат виробництва.

Позабалансові запаси підраховуються і враховуються у разі, якщо техніко-економічними розрахунками встановлено можливість їх збереження в надрах для наступного вилучення або доцільність попутного вилучення, складування та зберігання для використання в майбутньому. При підрахунку позабалансових запасів проводиться їх підрозділ в залежності від причин віднесення до цієї категорії (економічних, технологічних, гірничотехнічних, екологічних і т.п.).

Одиничним об'єктом мінеральних ресурсів служить родовище. Родовища корисних копалин за ступенем вивченості підрозділяються на розвідані і оцінені.

До розвіданими відносяться родовища, запаси яких, їх якість, технологічні властивості, умови розробки вивчені з повнотою, достатньою для техніко-економічного обґрунтування рішення про порядок і умови їх залучення в промислове освоєння, а також про проектування будівництва або реконструкції на їх базі гірничодобувного підприємства.

До оціненим відносять родовища, запаси яких, їх якість, технологічні властивості, умови розробки вивчені в міри, що дозволяє обгрунтувати доцільність подальшої розвідки і розробки.

Запаси твердих корисних копалин за ступенем разведанность і готовності для промислової експлуатації підрозділяються на категорії А, В, С1, С2.

Категорія А - це цілком вивчені, розвідані і підготовлені до видобутку запаси.

Категорія В - геологічно обгрунтовані, щодо розвідані, оконтуренние гірничими виробками запаси.

Категорія С1 - запаси, встановлені орієнтовним опробованием родовищ, а категорія С2 - запаси, попередньо оцінені.

У зарубіжних країнах використовується схожа класифікація корисних копалин. Наприклад, у США ресурси підрозділяють на виміряні, показані і вивідати. В інших країнах - на доведені, можливі, ймовірні.

При поділі запасів корисних копалин за категоріями в якості додаткового класифікаційного показника можуть використовуватися кількісні та імовірнісні оцінки точності та достовірності певних подсчетних параметрів.

Прогнозні ресурси за ступенем їх обгрунтованості підрозділяються на категорії Р1, Р2 і РЗ.

Ресурси категорії Р1 враховують можливість виявлення нових рудних тіл корисної копалини. Для кількісної оцінки ресурсів цієї категорії використовуються геологічні обґрунтування розмірів і умов залягання відомих рудних тіл.

Прогнозні ресурси категорії Р2 враховують можливість виявлення нових родовищ корисних копалин, передбачуване наявність яких грунтується на позитивній оцінці проявів корисних копалин, геофізичних і геохімічних аномалій, можлива перспективність яких встановлена. Кількісна оцінка ресурсів цієї категорії заснована на аналогіях з відомими родовищами того ж генетичного типу.

Прогнозні ресурси категорії РЗ враховують лише потенційну можливість відкриття родовищ того чи іншого виду корисної копалини на підставі сприятливих передумов на базі дешифрування космічних знімків, при аналізі результатів геофізичних і геохімічних досліджень.

Кількісна оцінка прогнозних ресурсів проводиться комплексно. При цьому використовуються існуючі на момент оцінки вимоги до якості та технологічними властивостями корисних копалин аналогічних родовищ з урахуванням можливих змін цих вимог у найближчій перспективі.

 
<<   ЗМІСТ   >>