Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Внутрішній аудит

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Стандарти внутрішніх аудиторів

Поняття стандартів внутрішніх аудиторів і їх класифікація

Під внутрішніми стандартами аудиторської діяльності розуміються нормативні документи, які визначають єдині вимоги до проведення аудиторських перевірок, оформлення результатів перевірок, до порядку підготовки заключних документів, до підготовки і утворенню внутрішніх аудиторів.

Внутрішні стандарти аудиторської діяльності забезпечують однозначне розуміння результатів перевірок фахівцями служби внутрішнього аудиту, власниками організації та їхніми керівниками. Внутрішні стандарти аудиторів покликані підвищити якість перевірок, знизити витрати на їх проведення і надати фахівцям служби внутрішнього аудиту методичну допомогу. Внутрішні стандарти аудиторів повинні відповідати правовому й організаційному статусу служби внутрішнього аудиту, а також особливостям бізнес-процесів організації.

Мета внутрішніх стандартів полягає в наступному.

 • 1. Створення основ для оцінки діяльності внутрішнього аудиту.
 • 2. Встановлення основних принципів організації діяльності внутрішніх аудиторів.

Всі внутрішні стандарти діяльності внутрішніх аудиторів можна класифікувати на три основні групи:

 • 1) загальні стандарти;
 • 2) спеціальні стандарти;
 • 3) стандарти аудиторських звітів.

Група загальних стандартів охоплює наступні правила:

 • o мети, повноваження і відповідальність - ці аспекти повинні бути визначені у внутрішньому документі організації (Положенні про внутрішній аудит), відповідати визначенню внутрішнього аудиту:
 • o розумна гарантія, тобто розумне досягнення цілей перевірки, при якій се вартість не повинна перевищувати отриманий ефект;
 • o незалежність і об'єктивність - внутрішній аудит повинен бути незалежним, а внутрішні аудитори повинні бути об'єктивними при виконанні своїх обов'язків;
 • o професіоналізм внутрішніх аудиторів - для виконання поставлених перед підрозділом внутрішнього аудиту завдань працівники підрозділу внутрішнього аудиту повинні колективно володіти необхідними знаннями, навичками та іншими компетенціями.

Група спеціальних стандартів охоплює наступні правила:

 • o планування - керівник внутрішнього аудиту повинен скласти план перевірки, визначає пріоритети внутрішнього аудиту відповідно до цілей організації;
 • o надання та затвердження планів - керівник внутрішнього аудиту повинен подати на розгляд і затвердження керівництву організації або представникам власника плани роботи внутрішнього аудиту із зазначенням ресурсів, необхідних для їх виконання, і повідомляти про вплив обмеженні в ресурсах на діяльність внутрішнього аудиту;
 • o документація - документування ходу і результатів перевірки, які дозволять керівництву організації здійснювати подальший контроль за ходом усунення виявлених недоліків і порушень, а також мати інформацію про обґрунтовані висновках і результатах аудиторського завдання;
 • o поділ обов'язків між співробітниками служби внутрішнього аудиту - закріплення за ними ключових функцій і відповідальності.

Група стандартів аудиторських звітів охоплює:

 • o інформування про результати;
 • o якість повідомлень, які повинні бути точними, об'єктивними, ясними, короткими, повними і своєчасними;
 • o підсумкове висновок, який має враховувати очікування вищого керівництва, інших зацікавлених осіб і грунтуватися на достатньому обсязі надійною, відноситься до справи корисної інформації.

Вищеперелічені стандарти внутрішнього аудиту доцільно розробляти з урахуванням міжнародних професійних стандартів внутрішнього аудиту. Їх слід розуміти як загальні вказівки для розробки внутрішніх стандартів діяльності внутрішніх аудиторів.

Для полегшенні використання внутрішніх стандартів слід уніфікувати їх за структурою, тобто кожен з них повинен складатися з наступних частин:

 • o регламентують положення і посилання на нормативні документи, використовувані при розробці внутрішнього стандарту;
 • o загальні положення, де викладаються визначення основних термінів і понять, сфера застосування;
 • o цілі і завдання внутрішнього стандарту;
 • o взаємозв'язок внутрішнього стандарту з іншими діючими стандартами внутрішнього аудиту;
 • o виклад основних принципів проведення перевірок;
 • o правила оформлення результатів перевірки, проведеної за стандартом, - перелік документів, які внутрішній аудитор повинен скласти.
 
<<   ЗМІСТ   >>