Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Внутрішній аудит

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>
Внутрішній аудит - Кеворкова Ж.А.

Застосування компетентнісного підходу при розкритті питань внутрішнього аудиту дозволить отримати сукупність знань, умінь і навичок з дисципліни "Внутрішній аудит".

У посібнику розглянуто особливості організації внутрішнього аудиту у відповідності з концепціями і принципами внутрішнього аудиту в Російській Федерації. Посібник надасть практичну допомогу в організації служби внутрішнього аудиту при його здійсненні за бізнес-процесами та використанні даних, отриманих в результаті проведення аудиторських перевірок.

Для студентів, магістрантів, аспірантів, викладачів, керівників господарюючих суб'єктів, працівників служб внутрішнього аудиту.


Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації


Передмова Внутрішній аудит як форма фінансового контролю Внутрішній аудит в системі фінансового контролю Види внутрішнього аудиту Мета, завдання та функції внутрішнього аудиту Методологічні принципи внутрішнього аудиту Спільність і відмінності зовнішнього і внутрішнього аудиту Організація служби внутрішнього аудиту Структура служби внутрішнього аудиту Права та обов'язки внутрішніх аудиторів Посадові інструкції внутрішніх аудиторів. Порядок їх розробки та затвердження Взаємодія служби внутрішнього аудиту з іншими службами та іншими підрозділами Стандарти внутрішніх аудиторів Поняття стандартів внутрішніх аудиторів і їх класифікація Правове регулювання служби внутрішнього аудиту Внутрішні стандарти аудиторських організацій Інформаційно-аналітичне забезпечення внутрішнього аудиту Первинний облік та його інформаційна база Характеристика внутрішньої контрольної середовища Управлінська звітність і її роль в управлінні організації Види додаткової інформації Підготовка до проведення внутрішнього аудиту Загальний план та організаційно - методичні підходи до розробки програми внутрішнього аудиту Види ризиків внутрішнього аудиту Суттєвість у внутрішньому аудиті Вибірка як складова програми внутрішнього аудиту Процедури і методи внутрішнього аудиту Поняття процедури внутрішнього аудиту Класифікація методів внутрішнього аудиту Інвентаризація як методичний прийом внутрішнього аудиту активів і зобов'язань Внутрішній аудит сегментів діяльності Місія організації в здійсненні статутної діяльності Характеристика видів сегментів діяльності Внутрішня звітність сегментів як джерело інформації при проведенні виїзного аудиту Методика проведення виїзного аудиту Внутрішній аудит бізнес-процесів Методичні підходи до організації внутрішнього аудиту бізнес-процесів Внутрішній аудит процесів постачання і зберігання матеріально-виробничих запасів Внутрішній аудит процесу виробництва Внутрішній аудит циклу продажів і отримання виручки Внутрішній аудит циклу "Управління" Документація внутрішнього аудитора Робочі документи внутрішнього аудитора, їх сутність і призначення Зміст та формати звітів внутрішніх аудиторів Дії внутрішнього аудитора при виявленні істотних помилок Оцінка ефективності роботи служби внутрішнього аудиту Незалежність Організаційний статус відділу внутрішнього аудиту Права та обов'язки внутрішнього аудитора Професіоналізм Компетентність внутрішнього аудитора Відповідність з кодексом етики Спілкування з користувачами послуг і використання засобів комунікації Безперервне навчання Здійснення внутрішнього аудиту Управління внутрішнім аудитам Управління підрозділом внутрішнього аудиту Регламентація внутрішнього аудиту Контроль якості роботи внутрішніх аудиторів Взаємодія зовнішнього і внутрішнього аудиту Сфера взаємодії зовнішнього та внутрішнього аудиту Зміст запитів до внутрішнього аудиту Звіти внутрішніх аудиторів Про корупцію в аудиторській діяльності Поняття, ознаки і наслідки корупції Основи протидії корупції Заходи щодо запобігання корупції
 
>>