Повна версія

Головна arrow Географія arrow ЕКОНОМІКА НАДРОКОРИСТУВАННЯ. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ГІРНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ІНСТРУМЕНТИ КАПІТАЛІЗАЦІЇ ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНОГО СЕКТОРА

Порівняльний підхід до оцінки вартості гірських компаній

В даний час в російському гірничорудному секторі поступово простежується формування інвестиційної привабливості акцій даного сектора.

Як відомо, основними показниками, що характеризують оцінку акцій ринком, є фінансові мультиплікатори, службовці індикатором для потенційних інвесторів при придбанні акцій. До основних з них відносяться:

Р / Е ratio - відношення ринкової ціни акції {Price) компанії до прибутку на акцію {EPS). Р / Е характеризує думка про перспективи зростання компанії на ринку акціонерного капіталу і ринкове сприйняття рівня ризику компанії;

EV / S - відношення вартості компанії до обсягів продажів {Sales) ',

EV / EB1TDA - відношення вартості компанії до прибутку до вирахування податків, відсотків амортизації і зносу;

P / CF- відношення ринкової капіталізації до грошових потоків від поточної діяльності {Cash Flow) -,

P / S - відношення ринкової капіталізації до обсягів продажів (реалізації).

Незважаючи на наявні розбіжності в стандартах бухгалтерського обліку, можна проводити порівняльну оцінку вартості бізнесу навіть в разі російських гірських компаній, що не становлять фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансового обліку (МСФО). В основі такої оцінки повинні лежати два коефіцієнта: EV / EBITDA і P / CF. Мінімальна коригування даних коефіцієнтів дозволяє компенсувати істотні відмінності між Російськими стандартами бухгалтерського обліку (РСБО) і (МСФЗ). На коефіцієнт P / S практично не впливають розбіжності в правилах бухгалтерського обліку, однак на його основі користувач не має можливості порівнювати ефективність і рентабельність різних компаній.

На даний момент з великих конгломератів, активно представлених на російському біржовому ринку, виділяється ГМК «Норільський Нікель» (GKMN), на частку якого припадає виробництво більше 40% паладію, 16% платини, 18% нікелю і інших металів. Аналіз капіталізації ГМК «Норільський Нікель» і провідних світових виробників нікелю, міді і благородних металів представлені в табл. 17 і 18.

Найбільш цінний при проведенні порівняльної оцінки компаній на основі їх фінансової ефективності мультиплікатор EV / EBITDA. Вартість компанії (ЇЇ) розраховується як сума ринкової вартості акціонерного капіталу і се фінансового боргу (зменшеного на суму грошових коштів компанії). Оцінка на основі EBITDA дозволяє проводити зіставлення між компаніями, що функціонують в рамках різних систем бухгалтерського обліку та оподаткування, а також в різних макроекономічних умовах, так як вдається усунути вплив амортизації, оподаткування, валютного курсу та інфляції.

Коефіцієнт Р / РЄ вказує на обсяг грошових потоків, який, за оцінкою ринку, зможе в майбутньому генерувати компанія.

В цілому цінової мультиплікатор - це коефіцієнт, що показує співвідношення між ринковою ціною акції компанії і обраної фінансовою базою. Фінансова база оцінного мультиплікатора є, але суті, вимірником, що відображає фінансові результати діяльності компанії, до яких можна віднести не тільки прибуток, але і грошовий потік, дивідендні виплати, виручку від реалізації і деякі інші.

Для розрахунку мультиплікатора необхідно:

визначити ціну акції по всіх компаніях, обраним в якості аналога. При цьому ціна акції береться або на останню дату, що передує даті оцінки, або як середнє значення між максимальною і мінімальною значеннями ціни за останній місяць;

розрахувати фінансову базу, тобто фінансовий результат діяльності компанії або за певний період (як правило, останній звітний рік), або за станом на дату оцінки, або як середню величину за кілька звітних періодів.

В якості фінансової бази при розрахунку цінових мультиплікаторів використовуються чотири види прибутку.

Порівняння ринкової капіталізації провідних світових гірничо-рудних компаній і мультиплікаторів фондового ринку {за даними Альфа-Банку)

компанія

ринкова

Р / Е

EV / S

EV / EB1TDA

капіталізація, млн дол.

2001 р

2002 р

2003 г. *

2001 р

2002 р

2003 г. *

2001 р

2002 р

2003 г. *

ГМК "Норільський Нікель"

5619

11,6

28,3

8,8

1,4

1,9

1,5

4,2

7,7

5,2

Falcon Bridge

1899

-

46,8

12,2

2,2

1,9

1,6

12,6

9,7

7,2

Inco

3344

12,0

-

14,6

2,9

2,7

2,4

11,9

9,7

7,7

Eramct

-

32,2

7,8

0,5

0,5

0,5

3,5

4,7

3.8

WMC Resources

2702

11,1

74,6

22,5

1,6

1,8

1,7

7,0

7,8

5,6

Amplats

6442

6,5

9,1

8,5

2,6

2,2

2,1

4,7

4,4

4,1

Implats

3 609

6,2

6,3

8.1

2,2

2,2

1.9

4,3

4,7

4,4

Northam Platinum

370

5,4

7,5

8,3

1.4

1,4

1,3

2,6

3,3

3,5

Lonmin

1 538

7.1

9.0

13,1

2 Л

2,7

2.4

3,4

5,2

4,1

Rio Tinto

9 682

21,9

38,2

16,5

1,7

1,8

1,6

4,5

4,4

4,2

ВНР Billiton

21 273

17,6

35,1

16,6

2,1

2,7

1,6

7,5

9,2

5,1

Anglo American

21 872

6,9

9,9

9,2

2,0

1,4

1,3

8,3

4,6

4,2

Noranda

1 918

-

-

28,2

1,4

1,3

1,1

16,0

-

-

Phelps Dodge

2 874

-

-

199,6

1,2

1,3

1,2

12,1

10,9

7,6

середнє світове

11,4

28,5

26,3

1,7

1,8

1,6

7,4

7,0

5,5

Середнє з базових металів

П, 5

51,2

14,3

1,8

1,7

1,6

8,7

8,0

6,1

Середнє по МПГ

6,3

8,0

9,5

2,1

2,1

1,9

3,7

4,4

4,0

* Оцінка.

Порівняльний аналіз капіталізації світових золотодобувних компаній і цінових мультиплікаторів біржового ринку

(за даними інвестиційного банку HSBC "The Senior Gold Book", компаній і Reuters)

компанія

Ринкова капіталізація на 20.05.2003 р, млн дол.

Чистий прибуток, млн дол.

Р / Е

Ціна акції на

20.05.2003 р, дол.

Прибуток на акцію (EPS) в 2003 р, дол.

2002 р

2003 г. *

2004 г. *

2002 р

2003 г. *

2004 г. *

Anglogold

6834

380

344

380

18,5

22,2

19,6

30,68

1,02

ARMgold

991

74

91

61

10,4

10,2

14,8

10,38

-

Ashanti

967

76

77

66

10

10,7

13,5

7,55

0,60

Banick

9675

189

196

161

47,6

45,7

55,6

17,85

0,37

Buenaventura

1812

88

118

117

20,5

15.3

15,5

28,5

1,86

Durban Deep

523

15

64

31

86,2

10,9

22,1

2,84

-

Freeport McMoRan

2835

127

233

210

21,4

11,7

12,9

19,50

1,61

Gold Fields

5599

311

322

301

18.4

19,3

20,1

11,87

0,65

GoldCorp

2143

65

61

59

37,4

42,5

44,2

11,73

0,30

Harmony Gold

2498

181

176

160

12,1

13,4

14,4

13,56

0,79

Kinross

824

-21

18

2

-

43,4

315

6,90

0,06

Lihir

1117

27

16

5

37,1

62,3

209,4

19,56

0,01

Mcrcdian Gold

1 163

46

49

54

31,9

33,4

30,3

11,75

0,50

Ncwcrcst

один тисяча триста сорок дві

29

45

42

44,4

29

30,9

4,12

0,14

Newmont

10476

151

568

445

72,5

20,8

26,5

29,15

1.42

Placer Dome

4518

147

216

221

27,8

22,7

22,2

11,05

0,51

зважена

-

-

-

-

22

18,2

19,3

середня

Прогноз.

зі

  • (Про
  • 1. Валовий прибуток - EBDIT (Earning Before Depreciation Interest and Tax) -1 рівень прибутку, яка визначається як різниця між виручкою і собівартістю.
  • 2. Прибуток від продажів - EBIT ( Earning Before Interest and Tax ) -

II рівень прибутку, яка визначається шляхом вирахування операційних витрат (постійні витрати і амортизація) з валового прибутку.

3. Прибуток до оподаткування - ЕВТ ( Earning Before Tax) -

III рівень прибутку, яка визначається як різниця між прибутком від продажів і відсотками за довгостроковими кредитами.

4. Чистий прибуток ПП - Е (Earning ) - IV рівень прибутку. Визначається відніманням податку на прибуток з ЕВТ.

Цим видам прибутку відповідають чотири види грошових потоків (CF):

  • 1. Валовий прибуток (ВП, EBDIT) плюс амортизація.
  • 2. Прибуток від продажів (EBIT) плюс амортизація.
  • 3. Прибуток до оподаткування (ЕВТ) плюс амортизація.
  • 4. Чистий прибуток (ПП, Е) плюс амортизація.

Цінові мультиплікатори можна розділити на два типи: інтервальні (ціна / прибуток; ціна / грошовий потік; ціна / раз-

заходів дивідендів; ціна / дохід компанії). Розрахунок проводиться за певний період, зазвичай фінансовий рік;

моментні (ціна / балансова вартість активів; ціна / чиста вартість активів). Розраховуються на дату оцінки або на останню звітну дату.

 
<<   ЗМІСТ   >>