Повна версія

Головна arrow Географія arrow ГІДРОБОТАНІКА: ПРИБЕРЕЖНО-ВОДНА РОСЛИННІСТЬ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

* Александрова В.Д. Динаміка рослинного покриву // Польова геоботаніка. - М .; Л., 1964. - Т. 3.

Олексин О.А. Основи гідрохімії. - Л .: Гидрометеоиздат, 1970.

* Алімов А. Ф. Введення в продукционную гідробіології. - Л .: Гидрометеоиздат, 1989.

Аржанов С.П. Серед вод і боліт. - М., 1921.

Ассман А. В. Роль водорослевих обростань в освіті органічної речовини у водоймі // Докл. АН СРСР, 1951. - Т. LXXV1. - № 6.

Барсегян А.М. Про деякі закономірності розподілу водноболотной рослинності Араратській долини // Изв. АН Арм. РСР, 1961. - Т.13.

Басова C.JI. Перифітон і мікрофітобентоса оз. Червоне (Карельський перешийок) // Гідробіол. журн., 1974, - Т. 10. -№ 1.

* Безносов В. Я, Суздалева А. Л. Зміна видового складу рослинності континентальних водойм в умовах теплового забруднення як модель можливих біотичних змін в періоди потепління клімату // Екосистемні перебудови і еволюція біосфери. - М .: Изд-во палеонтолого. ін-ту РАН, 2001..

* Безносов В.Н.у Горюнова С. В. у Реймерс Матоморос Х.М. Багатомовний словник-довідник основних термінів з екології. - М .: Изд-во РУДН, 2001..

* Бейдеман І. Я. Методика вивчення фенології рослин і рослинних угруповань. - Новосибірськ, 1974.

* Белавская А. П. Водні рослини Росії та суміжних держав. - СПб., 1994.

Белавская А.П. Распопов І.М. Основні завдання вивчення продукції макрофітів // Кругообіг речовини і енергії в озерних водоймах. - Новосибірськ, 1975.

Березина Н.А. Гідробіологія. - М .: Харчова промисловість, 1973.

Біочіно А. А. До вивчення первинної продукції водних рослин // Тез. доп. 1-й Всесоюз. конф. «Вищі водні та прибережно-водні рослини». - Борок, 1977.

Богачов В. К. Про розвиток водної рослинності в Рибінському водосховищі // Тр. біологічної станції «Борок». - Борок, 1950.

* Богданівська-Гіені І.Д. Водна рослинність СРСР // Ботанич. журн., 1974. - № 12.

Бондарева Е. І. та ін. Деякі регіональні особливості біологічного кругообігу речовини в Івано-Арахлейскіх озерах (Забайкаллі) // продукційних-біологічні дослідження екосистем прісних вод. - Мінськ, 1973.

Боруцкий Е. В. Матеріали по динаміці біомаси макрофітів озер // Тр. ВГБО, 1950. - Т. 2.

* Бульйон В. В. Первинна продукція планктону внутрішніх водойм. - Л .: Наука, 1983.

* Вальтер Г. Рослинність земної кулі. - М .: Прогрес, 1975.

* Вальтер Г. Загальна геоботаніка. - М .: Мир, 1982.

* Василевич В. І. До методики виділення рослинних асоціацій за допомогою математичних методів. - Л., 1971.

Верещагін А. А. Озера Алтайського краю // Тр. Алтайській експедиції Географічного товариства. - М., 1925.

Веригин Б. В. Підсумки робіт по акліматизації далекосхідних рослиноїдних риб та заходи щодо їх подальшого освоєння і вивчення в нових районах // Зап. іхтіол, 1961. - Т. 1. - Вип. 4 (21).

Вестлейк Д. Ф. Методи визначення річної продукції болотних рослин з потужними кореневищами // Методи вивчення продуктивності кореневих систем і організмів ризосфери. - Л., 1968.

* Вінберг Г. Г. Первинна продукція водойм. - Мінськ, 1960.

Вінберг Г. Г. Общегідробіологіческая основа санітарно-гідробіологічних досліджень // Біологічне самоочищення в формуванні якості води. - М., 1975.

* Виноградов Б. В. Рослинні індикатори та їх використання при вивченні природних ресурсів. - М .: Наука, 1964.

Вовк Ф. І. Екскурсійні кількісні гідробіологічні прилади // Завдання науково-дослідних організацій в четвертій сталінської п'ятирічки в області розвитку рибного господарства Сибіру. - Новосибірськ, 1948.

Воробйов Д. П. і ін. Визначник рослин Примор'я і Приамур'я. - М .; Л., 1966.

* Вороніхин Н. Я. Рослинний світ континентальних водойм. - М .; Л., 1953.

Воронов А. Г. Геоботаніка. - М .: Вища школа, 1973.

Ворошилов В. Н. Про отмельной флорі помірних областей мусонного клімату // Бюлетень ГБС, 1968. - Вип. 68.

Ворошилов В. Н. Визначник рослин радянського Далекого Сходу. - М .: Наука, 1982.

Ворошилов В. Я, Скворцов А. До ., Тихомиров В. Я. Визначник рослин Московської області. - М .: Наука, 1966.

Врочінскій К. К. Накопичення пестицидів вищими водними рослинами. - Київ: Наукова думка, 1977.

* Гаєвська Я. С. Роль вищих водних рослин в харчуванні тварин прісних водойм. - М .: Наука, 1966.

Гапека З.І. Ценологіческая характеристика гігро-, гидрофитов нижнього Амура // Зап. біол. - Хабаровськ, 1974.

* Гігевіч Г. С., Власов Б. Я., Винаев Г. В. Вищі водні рослини Білорусі. - Мінськ: БДУ, 2001..

Гігевіч Г. С, Жуховічцкая А.Л., Оношко М. Я., Генералова В. А. Експериментальне вивчення поглинання біогенів вищими водними рослинами // Прикладна лимнология: Зб. наукових статей. - Мінськ, 2000. - Вип. 2.

Горленко В. М ., Дубініна Г. А., Кузнєцов С. І. Екологія водних організмів. - М .: Наука, 1977.

Гребенщиков О. С. Геоботанічної словник. - М .: Наука, 1965.

* Грейг-Сміт Я. Кількісна екологія рослин. - М .: Мир, 1967.

Григор'єв С. А. Озера Ростовського повіту. - Ростов-на-Дону: Землезнавство, 1903.

Губанов І. А., Кисельова К. В., Новіков В. С., Тихомиров В. Н. Визначник судинних рослин центру Європейської Росії. - М .: Аргус, 1995.

Губанов І. А.У Кисельова К. В ., Новиков В. С., Тихомиров В. Н. Ілюстрований визначник рослин середньої Росії. - Т. 1. -, 2002.

Гутельмахер Б.Л., Садчиків А. Я., Філіппова Т.Г. Харчування зоопланктону // Підсумки науки і техніки. ВІНІТІ. Сер. Загальна екологія. Біоценологія. Гідробіологія, 1988. - Т. 6.

Давидов Л. К. у Дмитрієва О.О. У Конкіна Н. Г. Загальна гідрологія. - Л .: Гидрометеоиздат, 1973.

Дексбах Н. К. Водна рослинність і її значення в боротьбі з наслідками промислових забруднень // Мат-ли 4-й науч. конф. «Охорона природи на Уралі». - Свердловськ: Вид-во Уральського ун-ту, 1964.

Довбня І. В. Про сезонну зміну фітомаси спільнот макрофитов // Інформ. бюлл. «Біологія внутрішніх водойм». - Борок, 1973.

Довбня І. В. Значення гидрофильной рослинності волзьких водосховищ в круговороті речовин // Тр. Інституту біології внутрішніх вод. Вип. 42 (45). - Рибінськ, 1979.

Дуплаков С. Я. До вивчення біоценозів підводних предметів // Рус. гідробіол. журн., 1925. - Т. 4. - № 1 - 2.

Дуплаков С.Н. Матеріали до вивчення періфітона // Тр. Лімнологіческого станції в Косино. - М., 1933 - Т. 16.

* Жданов В. С. Акваріумні рослини. - М .: Лісова промисловість, 1973.

Жігарева Н. Н. Нова модель зарослечерпателя // Биол. внутр. вод. Інформ. бюлл. - Nq 42. - Борок, 1979.

* Зернов С. А. Загальна гідробіологія. - М .; Л., 1949.

Золотницький М. Ф. Водні рослини для акваріума. - М., 1890.

Игошина К. Я. Рослинні співтовариства на аллювии Ками і Чусової

// Тр. Біол. НДІ Пермського університету. - Перм: Вид-во Пермського ун-ту, 1927.

Ілюхіна В. М. 30 чудових водойм. - М .: Олма-Пресс, 2002.

* Іпатов В. С. Про оцінку даних проектованого обліку // Ботанич. журн., 1964.-Т. 49.

Ісполітов Е. І. Дослідження рослинності Уральських озер // Записки Уральського товариства любителів природознавства. - Єкатеринбург, 1910.

Кабанов Я. М. Вищі водні рослини в зв'язку з забрудненням континентальних водойм // Тр. ВГБО, 1962. - Т. 12.

Калугіна-Гутник А. А. фітобентос Чорного моря - Київ: Наукова думка, 1975.

Камінський В. С. Методи уповільнення і усунення процесу евтрофі- вання // Водні ресурси, 1976. - № 5.

Камінський В. С., Гвоздьова І. Е. Про очищення стічних вод макрофітами і альгофлора // Водні ресурси, 1976. - № 5.

Камишев Н. С. Флора і рослинність ставків Кам'яної степу // Бюлл. товариства дослідників природи при Воронезькому університеті. - Воронеж: Изд-во Воронезького ун-ту, 1961.

Камишев Н. С. Флора і рослинність Дона і його приток вище Цимлянського водосховища // Роботи рибогосподарської лабораторії Воронезького університету. - Воронеж: Изд-во Воронезького унта, 1962.

Камишев Н. С. Досвід систематизації фітоценозів Центрального Чорнозем'я // Известия Воронезького відділення ВБО. - Воронеж: Изд-во Воронезького ун-ту, 1963.

* Камишев Н. С. Принципи встановлення, найменування та виділення в природі рослинних асоціацій // Ботанич. журн., 1966. - N ° 10.

Катанське В. М. Фелологіческіе стаціонарні спостереження над водною рослинністю Перт-озера і методи їх постановки. - Уч. записки ЛДУ. Сер. Біол. науки, 1939. - Вип. 3.

Катанське В. М. Біомаса вищої водної рослинності в озерах Карельського перешийка // Тр. лабораторії озероведенія АН СРСР, 1954. - Т. 3.

* Катанське В.М. Методика дослідження вищої водної рослинності // Життя прісних вод. - Л .: Вид-во АН СРСР, 1960.

* Катанське В.М. Вища водна рослинність континентальних водойм СРСР. - Л .: Наука, 1981.

Кашкін Н. І. До методики кількісного вивчення населення заростей водних рослин // Рибна промисловість. - М .: Изд-во Мін. примушує. продовольств. товарів СРСР, 1957. - Зб. 37.

* Кац Н.Я. Болота земної кулі. - М .: Наука, 1971.

Козлов О. В ., Садчиків А. П. Промислова гидробиология озерних безхребетних - М .: МАКС Пресс, 2002.

Козлов О. В ., Садчиків А. П. Задачник по екології. - М .: МАКС Пресс, 2003.

Козловська Н. В. Флора Білорусії, закономірності її формування, наукові основи використання і охорони. - Мінськ, 1978.

Кокін К. А. Вплив зануреної водної рослинності на гідрохімічний режим і процеси самоочищення річки Москви // Вісник МГУ. Сер. Біологія, грунтознавство, 1962. - № 6.

Кокін К. А. Про роль занурених макрофітів в самоочищення забруднених вод // Тр. ВГБО, 1963. - Т. 14.

* Кокін К. А. Екологія вищих водних рослин. - М .: Изд-во МГУ, 1982.

Колесніков Б. П. Нарис рослинності Далекого Сходу. - Хабаровськ, 1955.

Колесніков Б.П. Рослинність // Південна частина Далекого Сходу. - М .: Наука, 1969.

Комаров В.Л.у Клобукова-Алісова О.М. Визначник рослин Далекосхідного краю. - М .: Изд-во АН СРСР, 1931.

* Константинов А. С. Загальна гідробіологія. - М .: Вища школа, 1972.

Копилова А. А. Далекосхідний дикий рис // Нові кормові культури. - Іркутськ, 1954.

КордаковА.І. Прибережно-водна рослинність вторинних відстійних ставків і водосховищ і її роль в очищенні промислових стічних вод // Тр. НДІ по збагаченню руд кольорових металів, 1971. - N? 2.

Корелякова І. Л. Деякі спостереження над розпадом перезимували прибережно-водною рослинністю Рибінського водосховища // Бюлл. Інституту біології водосховищ, 1958. - N ° 1.

Червона книга. Дикорослі види флори СРСР, які потребують охорони. - Л .: Наука, 1975.

Кроткевіч П.Г. До питання використання водоохоронно-очисних властивостей очерету звичайного // Водні ресурси, 1976. - № 5.

Кроткевіч П.Г. Роль рослин в охороні водойм. - М .: Знание. Сер. Біологія, 1982. - N ° 3.

Кудряшов М.А. Особливості розвитку і відновлення ценопопуля- ций, що складають прируслові фітоценози верхів'їв річок східного схилу Сіхоте-Аліна // Тез. доп. 1-го Всесоюз. совещ. «Механізми адаптації живих організмів до впливу чинників середовища». - Л .: Вид-во ЛДУ, 1977.

Кудряшов М.А. Прибережно-водні співтовариства як показники стану водойм півдня Далекого Сходу // Тез. доп. 1-й Всесоюз. конф. «Вищі водні та прибережно-водні рослини». - Борок, 1977.

Кудряшов М. А. Природні і антропогенні фітоценози літоралі річок Далекого Сходу (Східний схил Сіхоте-Аліна) // Раціональне використання природних ресурсів та охорона навколишнього середовища. - Л .: Изд-во Ленингр. політех, ін-ту, 1988.

Кудряшов М.А., Воскресенський К. А. Зміна прибережно-водних угруповань річок півдня Далекого Сходу під впливом антропогенних факторів // Тез. доп. совещ. «Проблеми екології Прибайкалля». - Іркутськ: Изд-во Іркутського ун-ту, 1979.

Кудряшов М.А ., Поспєлова Е. Б. Аналіз отмельной флори річок східного схилу Сіхоте-Аліна // Тез. доп. наукової конф. «Комплексне використання і охорона водних ресурсів Далекого Сходу». - Владивосток, 1981.

Кудряшов М.А ., Кузнєцов Е.А. Епіфітниє гриби прибережно-водних угруповань гирла річки Дзеркальна Приморського краю // Мат-ли наук. конф. «Водні екосистеми і організми-2». - М .: Макс Пресс, 2000.

* Кудряшов М.А. f Садчиків А. П. Введення в гідроботаніку континентальних водойм (гідробіологічні аспекти). - М .: МАКС Пресс, 2002.

* Кудряшов М.А. Садчиків А. П. Практикум по гідроботаніке для гідробіологів. - М .: Изд-во ФІАН, 2003.

Кудряшов М.А. Воскресенський К.А. У Кузнєцова Т. Ю. та ін. Ступінь вимірюв- нення якості природного середовища в зв'язку з техногенним навантаженням // Прогнозно-географічний аналіз території адміністративного району. - М .: Наука, 1984.

Кузин П.С. Класифікація річок і гідрологічне районування СССР.-Л., 1960.

* Кузнєцов Е.А. Грибні та грибоподібних організми морських, соло ватоводних і прісних водойм. - М .: Академія квітництва, 2003.

Кузнецов О.О ., Кудряшов М.А. Водні гриби на морських і галофітною вищих рослинах узбережжя південного Сахаліну // Мат-ли наук. конф. «Водні екосистеми і організми-3». - М .: MAX Press, 2001..

Кузнєцов С. І. Мікрофлора озер і її геохімічна діяльність. - Л .: Наука, 1970.

Кузьмичов А. І. гігрофільних флора південного заходу Російської рівнини і її генезис. - СПб .: Гидрометеоиздат, 1992.

Кузьмичов А. І. Гідроботаніка в системі наук про рослинний покрив // Тез. доп. 5-й Всерос. конф. з водних рослин «Гідроботаніка- 2000». - Борок, 2000..

* А. І. Кузьмичов. Гідрофільні рослини Росії та суміжних держав // Ретроспективний покажчик наукової літератури (1853 - 2001 рр.). - Рибінськ, 2002.

Куренцова Г. Е. Рослинність Приморського краю. - Владивосток: Далекосхідне книжкове видавництво, 1968.

Кутова Т. Н. Географія водних рослин в межах СРСР // Тез. доп. 1-й Всесоюз. конф. «Вищі водні та прибережно-водні рослини». - Борок, 1977.

* Лапіра А. Г. Основні терміни і поняття гідроботанікі // Бота- нич. журн., 2002. - Т. 87. - N9 2.

Лепіяова Г. К. Водні рослини і роль їх в зарастании озер і освіті боліт // Озера Карелії. -? Петрозаводськ, 1930.

* Лепіяова Г. К. Інструкція для польового дослідження вищої водної рослинності. - Л., 1934.

Ліпін А.Н. Прісні води і їхнє життя. - М .: Учпедгиз, 1950.

Ліпін М. Я., Ліпін А. Н. До методики гідробіологічних робіт // Тр. Лаб. генезису сапропелю, 1939. - Вип. 1.

* Лісіцина Л. Я., Папченко В. Г. Флора водойм Росії. - М .: Наука,

2000.

Ломакіна Л. В. фітофільная мікрофауна Саратовського водосховища // Биол. науки, 1980. - N ° 8.

Лопатин В.Д. Водяний рис. - Л .: Вид-во ЛДУ, 1951.

Лукіна Е.В ., Нікітіна І. Г. Охорона озер та водної рослинності в Горьківської області // Тр. Горьковського сільськогосподарського податку. ін-ту. - Горький, 1977.

Лукіна Е.В ., Смирнова М.М. Фізіологія вищих водних рослин. - Київ: Наукова Думка, 1988.

Ляшенко Г. Ф. Вплив заростей вищої водної рослинності на відтворення фітофільная риб Рибінського водосховища // Тез. доп. 5-й Всерос. конф. по водної рослинності «Гідроботаніка-2000». - Борок, 2000..

Майстеренко Ю. Г., Денисова А. І., Багнюк В. Л /., Арямова Ж. М. До брати участь вищої водної рослинності в накопиченні органічних і біогенних речовин у водоймі // Гідробіол. журн., 1969. - Т. 5. - N ° 6.

Макрушин А. В. Біологічний аналіз якості вод. - Л .: Вид-во зін, 1974.

* Макрушин А. В. Бібліографічний покажчик по темі «Біологічний аналіз якості вод» з додатком списку організмів-індикаторів забруднення. - Л .: Вид-во зін, 1974.

Марков М. В. Природні умови розвитку рослинності в заплаві // Уч. зах. Казанського ун-ту. Сер. ботанич. - Казань, 1950. - № 4.

Матвєєв В. І. Нарис історії вивчення флори і рослинності водойм СРСР // Тр. Куйбишевського пед. ін-ту. - Куйбишев, 1973.

* Матвєєв В. І. Про вплив антропогенних факторів на рослинність озер-стариць // Тр. Куйбишевського пед. ін-ту. - Куйбишев, 1977.

Матвєєв В. І., Соловйова В. В., Саксонов С. В. Екологія водних рослин. - Самара: Изд-во Самарського наукового центру РАН, 2004.

Матвєєва В. П. Приморські луки Прибалтики // Ботанич. журн., 1971. -

№ 10.

Махлін М.Д. Амурський акваріум. - Хабаровськ: Хабаровське книжкове вид-во, 1990..

Менкель-Шапова Т. І. Дослідження водної та прибережної рослинності Косинських озер // Тр. Косинской біологічної станції, 1930. - Вип. 2.

* Мережко А. І. Роль вищих водних рослин в самоочищення водойм // Гідробіол. журн., 1973. - № 4.

Мережко А. І. До питання про роль вищих водних рослин в детоксикації шкідливих речовин у водоймах // Тез. доп. 1-й Всесоюз. конф. «Вищі водні та прибережно-водні рослини». - Борок, 1977.

* Методика вивчення біогеоценозів внутрішніх водойм. - М .: Наука, 1975.

Мікрякова Т. Ф. Накопичення важких металів різними видами вищих рослин // Тез. доп. 5-й Всерос. конф. з водних рослин «Гідроботаніка-2000». - Борок, 2000..

Миркин Б. М. Про деякі цікаві природних рослинних угруповань піщано-галькових пляжів в середній течії річки Білій // Ботанич. журн., 1962.-Т. 47.

Миркин Б. М. Словник-довідник по агрофітоценології і лугознавство. - Київ: Наукова думка, 1991.

Мішустін Е.Н. , Ємцев В. Т. Мікробіологія. - М .: Агропромиздат, 1987.

Морозов Н. В. Застосування макрофитов для очищення поверхневих вод від добрив, що змивається з сільськогосподарських угідь // Тез. доп. 1-й Всесоюз. конф. «Вищі водні та прибережно-водні рослини». - Борок, 1977.

* Морозов Н.В. Екологічна біотехнологія: очищення природних і стічних вод макрофітами. - Казань: Изд-во Казанського держ. пед. ун-ту, 2001..

Морозова Г. Ю. Використання популяційних характеристик рослин для оцінки якісних змін прибережних екосистем // Тез. доп. 5-й Всерос. конф. з водних рослин «Гідроботаніка-2000». - Борок, 2000..

* Мушкет Л. Л. Використання водної рослинності в сільському господарстві. - Челябінськ, 1960.

Мяло Е. Г. Особливості розміщення очерету всередині ареалу // Бюлл. МОИП. Від. біологічний, 1962. - Вип. 1.

Нельдушкін Н.А. Випробування далекосхідного рису в якості кормового рослини Іркутської області // Тваринництво, 1964. - N ° 3.

Нечаєв А. П. Алювій і рослинність в заплавах гірських річок Приамур'я // Амурський збірник. - Благовєщенськ, 1960. - Т.2.

* Нечаєв А. П. у Гапека З.І. Ефемери межень смуги берегів нижнього Амура // Ботанич. журн., 1970. - № 1.

Нечаєв А. Я., Сапаєв В. М. Кормові рослини ондатри у водоймах Приамур'я // Рослинний і тваринний світ Далекого Сходу. - Хабаровськ: Изд-во Хабаровського пед. ін-ту, 1973.

Нікольський Г. В ., Алієв Д. С., Мілановский Ю. Є. Риби-меліоратори. - М .: Знание, 1987.

* Ніценко А. А. Короткий курс болотознавство. - М .: Вища школа, 1967.

* Ніценко А. А. Про поняття верхового, низинного і перехідного в сучасному болотознавство // Основні принципи вивчення болотних біогеоценозів. - Л .: Наука, 1972.

* Одум Ю. Основи екології. - М .: Мир, 1975.

Павленко Г. Е. прибережно-водна і водна флора водойм південного Приамур'я // Уч. зах. Хабаровського пед. ін-ту. - Хабаровськ, 1968.

* Папченко В. Г. Про класифікацію макрофитов водойм і водної рослинності // Екологія, 1985. - № 6.

Папченко В. Г. Про сезонної динаміці фітомаси повітряно-водних рослин // Мат-ли 3-й конф. «Водна рослинність внутрішніх водойм та якість їх вод». - Петрозаводськ, 1992.

* Папченко В. Г. Динаміка гідроботанічні досліджень в Росії // Тез. доп. 5-й Всерос. конф. з водних рослин «Гідроботаніка- 2000». - Борок, 2000..

* Папченко В. Г. Продукційні дослідження в роботах гідроботаніков // Тез. доп. 5-й Всерос. конф. з водних рослин «Гідроботаніка-2000». - Борок, 2000..

* Папченко В. Г. ветланд і їх дослідження в Росії // Тез. доп. 5-й Всерос. конф. з водних рослин «Гідроботаніка-2000». - Борок, 2000..

* Папченко В. Г. у Щербаков А. В ., Лапіра А. Г. Основні гідроботанічні поняття і супутні їм терміни. - Рязань: Сервіс, 2003.

Паутова В.Н ., Номоконова В. І. Продукція фітопланктону Куйбишевського водосховища. - Тольятті, 1994.

Пачоського І. К. Основи фітоценології. - Херсон, 1927.

* Пашкевич В. К., Юдін Б. С. Водні рослини і життя тварин. - Новосибірськ: Наука, 1978.

* Петров Г.М. Очищення водойм від нафти під впливом вищої водної рослинності та мікроорганізмів // нафтопромислове справа, 1956.-№9.

* Покровська Т. Н. Екологічні умови фотосинтезу літоральних гидрофитов // Антропогенний евтрофірованіе озер. - М., 1976.

Покровська Т. Н. Про продукційних відносинах нитчастих водоростей і занурених макрофітів в антропогенно-евтрофіруюшем озері // Тез. доп. 1-й Всесоюз. конф. з водних та прибережно-водних рослин. - Борок, 1977.

* Понятовський В. М. Облік достатку і особливості розміщення видів в природних рослинних співтовариствах // Польова геоботаніка. - MJ Л., 1964.

Поплавська Г. І. Екологія рослин. - М .: Сов. наука, 1948.

Потапов А. А. Фотосинтез занурених рослин в зв'язку з заростанням верхів'їв Цимлянського водосховища // Тр. ВГБО., 1956. - Т. 2.

* Потапов А. А. Кормова значення водної та прибережної рослинності водосховищ // Вісник сільськогосподарського податку. наук, 1958. - № 6.

* Потапов А. А. Кільцеподібні і бар'єрні зарості водних рослин на водосховищах // Природа, 1960. - № 12.

* Пробатова Н. С. Вплив паводків на водну і прибережну рослинність заплавних озер Амура. - Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовського ун-ту, 1961.

Робітні Т.А. Методи вивчення насіннєвого розмноження трав'янистих рослин в спільнотах // Польова геоботаніка. - Т. 2. - М .; Л., 1960.

Робітні Т.А. Мозаїчність лугових фітоценозів // Бюлл. МОИП. Відділ біологічний, 1972. - № 4.

* Робітні Т.А. Фітоценологія. - М .: Изд-во МГУ, 1983.

Раменский Л. Г. Введення в комплексне грунтово-гсоботаніческое

дослідження земель. - М .: Сельхозгиз, 1938.

* Раменский Л. Г. Про деякі принципових положеннях сучасної геоботаніки // Ботанич. журн, 1952. - N9 2.

Распопов І. М. Про застосування водолазної апаратури при вивченні водної рослинності заток Північної Ладоги // Біологія внутрішніх водойм Прибалтики. - М .; Л .: Вид-во АН СРСР, 1962.

* Распопов І. М. Про основні поняття і напрямках гідроботанікі в Радянському Союзі // Усп. суч. біол., 1963. - Т. 55. - № 3.

Распопов І.М. Найважливіші завдання радянської гідроботанікі // Проблеми сучасної ботаніки. - М .; Л., 1965. - Т. 1.

Распопов І. М. Вища водна рослинність Ладозького озера // Тр. лабораторії озероведенія Ленінградського ун-ту, 1968. - № 21.

* Распопов І. М. Макрофіти, вищі водні рослини (основні поняття) // Тез. 1-й Всесоюз. конф. «Вищі водні та прибережно-водні рослини». - Борок, 1977.

* Распопов І.М. Про деякі поняттях гідроботанікі // Гідробіол. журн., 1978.-Т. 14. -№3.

* Распопов І. М. Вища водна рослинність великих озер Північно Заходу СРСР. - Л., 1985.

* Распопов І. М. Макрофіти в системі формування якості внутрішніх вод // Мат-ли 3-й конф. «Водна рослинність внутрішніх водойм». - Петрозаводськ, 1993.

* Распопов І. М. Індикаційна можливості макрофітів // Тез. доп. 5-й Всерос. конф. з водних рослин «Гідроботаніка-2000». - Борок, 2000..

Розанов М. П. Використання болотно-водної рослинності для корму сільськогосподарських тварин // Досягнення науки і передового досвіду в сільському господарстві, 1954. - № 6.

* Романенко В. І. Мікробіологічні процеси продукції і деструкції органічної речовини у внутрішніх водоймах. - Л .: Наука, 1985.

* Россолимо Л. Л. Антропогенний евтрофірованіе водойм, його сутність і завдання дослідження // Гідробіол. журн., 1971. - № 3.

Рубін Б. А, Логінова Л. І. Особливості дихання водних і полупогру- дені рослин // Усп. суч. біол., 1963. - Т. 55. - N ° 3.

* Рутковська В. А. Попередні підсумки дослідження проникнення сонячної радіації в водну товщу водосховищ і озер // Первинна продукція морів і внутрішніх вод. - М., 1961.

Рибакова І. В. Бактеріальні обростання водоростей в прибережжя Рибінського водосховища // Тез. доп. 5-й Всерос. конф. з водних рослин «Гідроботаніка-2000». - Борок, 2000..

* Ричін Ю.В. Флора гигрофитов. - М .: Учпедгиз, 1948.

* Садчиків А. П. Визначення добової динаміки продукції макрофітів // Бюлл. Ін-ту біології внутрішніх вод АН СРСР, 1976. - № 31.

* Садчиків А. П. Лекції з екології. - М .: Изд-во МАКС Пресс, 2002.

* Садчиків А.П. Методи вивчення прісноводного фітопланктону. - М .: Університет і школа, 2003.

Садчиків А.П., Кудряшов М.А. Програма курсу лекцій з гідроботаніке. - М .: МАКС Пресс, 2004.

* Садчиків А.П ., Кудряшов М.А. Екологія прибережно-водної рослинності - М .: НІА-Природа. РЕФІА, 2004.

Салімовская-Батьківщина А. Г. Досвід застосування методу пластинок обростання до вивчення бактеріальної флори води // Мікробіологія, 1934. - Т. 5. - Вип. 4.

Свириденко Б.Ф. Флора і рослинність водойм Північного Казахстану. - Омськ: Омський педагогічний ун-т, 2000..

* Свириденко Б. Ф., Заріпов Р. Г. Зміст хімічних елементів в макрофітах стічних вод // Мат-ли 3-й конф. «Водна рослинність внутрішніх водойм та якість їх вод». - Петрозаводськ, 1993.

* Сьомін В. А. Основи раціонального водокористування та охорони водного середовища. - М .: Вища школа, 2001..

Сідел'нік Н.А. Типи заростання водойм долини порожистого Дніпра і Самари-Дніпровської // Вести. НДІ гідробіології. - Київ, 1948.

* Сіренко Л.А. Вилучення водоростей в промислових масштабах як один із шляхів зниження евтрофірованія континентальних водойм // Мікробіологічні методи боротьби із забрудненням навколишнього середовища. - Пущино-на-Оке, 1975.

* Скадовський С.Н. Про гідробіологічному методі очищення води від органічних забруднень і про біоценології в гідробіології // Тр. ВГБО, 1961. -Т. 2.

* Скворцов А. К. Гербарій. - М: Наука, 1977.

Слепухіна Т.Д. Нова модель зарослечерпателя // Гідробіол. журн., 1976. -№3.

Сміренскій А.А. Питання типологічного вивчення меліорації і охотопромисловой оцінки водойм // Заготовки сільськогосподарських продуктів, 1952, -№4.

Смирнова Н.Н ., Сіренко Л.А. Вищі водні рослини в біотестування природних вод // Мат-ли 3-й конф. «Водна рослинність внутрішніх водойм та якість їх вод». - Петрозаводськ, 1992.

Старостін І. В. капкан зарослечерпатель // Тр. Мургабском гідробіол. станції, 1958. - Вип. 4.

Стом Д. //., Тимофєєва С. С. та ін. Роль харових водоростей та інших водних рослин в процесах деструкції фенольних сполук // Водні ресурси, 1978. - № 4.

Таран А. А. Судинні рослини водойм о. Сахалін // Тез. доп. 5-й Всерос. конф. з водних рослин «Гідроботаніка-2000». - Борок, 2000..

Таубаев Т. Т Боротьба з заростанням каналів бур'янами // Сільське господарство Узбекистану, 1958. - № 7.

Таубаев Т Т. Цінні кормові рослини для водоплавної птиці // Колгоспно-радгоспне виробництво Узбекистану, 1963. - № 5.

Тахтаджян A.JI. Система филогении квіткових рослин. - М .; Л .: Наука, 1966.

* Телитченко М. М. Самоочищення водойм і питання водопостачання // Гідробіол. журн., 1961. - № 2.

* Теорія та практика біологічного самоочищення забруднених вод. - М., 1972.

* Тихомиров В. Н., Щербаков А. В. Про деякі підходи до аналізу інформації за регіональними флори водойм // Мат-ли 3-й конф. «Водна рослинність внутрішніх водойм та якість їх вод». - Петрозаводськ, 1993.

Толмачев А. І. Введення в географію рослин. - Л .: Вид-во ЛДУ, 1974.

* Уїттекер Р. Співтовариства та екосистеми. - М .: Прогрес, 1980.

* Уніфіковані методи дослідження якості вод. - Ч. 3. - М .: РЕВ, 1976.

Усенко Н. В. Про можливість використання даних хімічного аналізу макрофитов для индикационного цілей // Матер. 3-й конф. «Водна рослинність внутрішніх водойм та якість їх вод». - Петрозаводськ, 1993.

* Федоров В.Д. Про методи вивчення фітопланктону і його активності. - М .: Изд-во МГУ, 1979.

* Федоров В.Д ., Гильманов Т.Г. Екологія. - М .: Изд-во МГУ, 1980.

Федченко Б. А. Біологія водних рослин. - М .; Л., 1925.

Федченко Б. А. Вищі рослини // Життя прісних вод СРСР. - М .; Л.,

1949.-Т. 2.

* Францев А. В. Про деякі шляхи впливу на життя прісних водойм // Тр. ВГБО. - М., 1961. - Т. 2.

Хабібулін Е. Т. Вплив рослиноїдних риб на гідрохімічний режим, первинну продукцію і рибопродуктивність ставків // Тр. Білоруського НДІ рибного господарства. - Мінськ, 1974. - Т. 10.

* Хатчінсон Д. лімнології. - М .: Прогрес, 1969.

Хессайон Д.Г. Все про альпінарії і водоймищі в саду. - М: Кладезь- Букс, 2003.

Хмельов К. Ф., Хлизова Н. Ю. Про нові місцезнаходження деяких рідкісних водоростей у Воронезькій області // Природа малих охоронюваних територій. - Воронеж: Изд-во ВДУ, 1987.

Хобот В. Г., Капков В. І. Роль гідробіонтів в концентрировании важких металів з промислових відходів // Теорія і практика біологічного самоочищення забруднених вод. - М .: Изд-во МГУ, 1972.

Хренова Н. Г. Особливості заростання оз. Великий і озер п-ва Ковд- ський (Кандалакська затока, Біле море) // Тез. доп. 5-й Всерос. конф. з водних рослин «Гідроботаніка-2000». - Борок, 2000..

* Хромов В. М., Садчиків А. П. Про техніку визначення продукції макрофітів // Биол. науки, 1976. - № 9.

Цапліна Е. Н. Вплив розкладання очерету звичайного на вміст у воді гумінових кислот і летючих фенолів при різних температурах // Тез. 3-й науч. конф. «Водна рослинність внутрішніх водойм та якість їх вод». - Петрозаводськ, 1993.

* Цірлінг М.Б. Акваріум і водні рослини. - СПб .: Гідрометеоіз- дат, 1991.

* Ціхонь-Луканіна Е.А. Харчова промисловість водних молюсків. - М .: Наука, 1987.

Чернов В. Н. Характеристика вищої водної рослинності заплавних озер // Уч. зах. Карело-Фінської університету. Сер. Біол. науки. - Петрозаводськ, 1948.

* Кроку В. С. гальковий рослинність на річці Бурее // Зап. географії Далекого Сходу. - Хабаровськ, 1968.

Шенников А.П. Екологія рослин. - М., 1950.

* Шенников А. П. Введення в геоботаніку. - Л .: Вид-во ЛДУ, 1964.

Шилов М.П. Приуроченість деяких водних рослин Нижнього Амура до певних глибин // Бюлл. МОИП. Від. біол. 1972. - № 2.

Шилов М. П. Причини зникнення та шляхи охорони водних реліктових видів рослин // Тез. доп. 1-й Всесоюз. конф. з водних рослин і прибережно-водної рослинності. - Борок, 1977.

Шкорбатов Г. Л., Васенко А. Л, Биц І.Д. Про вплив скидання підігрітих вод ТЕС на біологічний режим водойм-охолоджувачів // Вісник Харківського ун-ту. 1976. - № 135.

Шлегель Г. Загальна мікробіологія. - М .: Мир, 1987.

* Шмітхюзен В. А. Загальна географія рослинності. - М .: Прогрес, 1966.

Щербаков А.П. Продуктивність прибережних заростей макрофітів Глибокого озера // Тр. ВГБО, 1950. - Т. 2.

Щербаков А. В. Класифікації життєвих форм і аналіз інформації по регіональним флори водойм // Бюлл. МОИП. Від. біол. 1994. - Т. 99. - Вип. 2.

Екзерцев В.А. Продукція прибережно-водної рослинності Іваньківський водосховища // Бюлл. Ін-ту біол. водосховищ АН СРСР. - М .; Л., 1958. -№ 1.

* Екзерцев В. А. Класифікація рослинних угруповань зони тимчасового затоплення Углицького водосховища // Бюлл. Ін-ту біології водосховищ АН СРСР. - Борок, 1960. - № 6.

Екзерцев В. А. Рослинність літоралі Волгоградського водосховища на третьому році його існування // Тр. Ін-ту біології внутрішніх вод. - М .; Л., 1966. - № 1.

Екзерцева В. В. Продуктивність спільнот манника водного на Іваньківський водосховище // Комплексне дослідження водосховищ. - Борок, 1971. - Вип. 1.

* Ярошенко П.Д. Геоботаніка. Основні поняття, напрямки і методи. - М .; Л., 1961.

Abdin G. Biological productivity of reservoirs special reference to the Aswan reservoir (Egypt) // Hydrobiologia, 1949. - Vol. 1. - N 4.

ArberA. Water plants. - A study of aquatic angiosperms. - L., 1920.

* Bursche E. Wasserpflanzen. - Radebeul, 1973.

Decey JW, Klug MJ Methane efflux from lake sediments through water lities // Sciense, 1979. - Vol. 203. - N 4386.

Drude O. Die Lfkologie der Pflanzen. - Braunschweig, 1913.

Gams H. Die hohere Wasservegetation // Handbuch der biologischen Arbeitsmethoden. - Berlin: Wien., 1926. Abt. 9, Halfte 1, H. 4.

* GessnerF. Hydrobotanic. - Berlin, 1959. Bd. 1-2.

* Hejny S. Okologische Characteristic der Wasser - und Sumpfpflanzen in den Slowakischen Tiefebenen. - Bratislava, I960.

Jaccard P. The distribution of the flora in the alpine zone // - New Phytol, 1912. - № 11.

Kirby JJ Fungi involved in the decomposition of Ranunculus penicillatus var. calcareus (RWButcher) CDKCooke // Bull. Brit. Mycol. Soc., 1981. Vol. 16. Suppl. 1.

Kudrjaschov MA Naturliche und antropogene Phytozonosen des Flusslitorals in Fernosten // International Symposium: Halle (Saale), 1986.

Kudrjashov MA, Voskresensky KA The Fresh-water communities in Rivers of the East Slope of the Sikhote -Alin and their changes under the influence of the antropogenic Factors // Abstr. papers presented at the XII Intern. Botan. congr. - Leningrad, 1975.

Liining K. Seaweeds, their environment, biogeography and ecophysiology. - NY: John Wiley, 1990..

Perkins B. Arthropods that stress waterhyacinth // PANS, 1974. - Vol. 20. - N.3.

Seidel K. Reinigung von Gewassern durch hohere Pflanzen // Die Naturwissenschaflen, 1966. 53. Jahrg, H.12.

Seidel K. Wasserpflancen Reiniger Abwasser // Sonderdruck aus Umschau in Wissenschaft und Technic, 1967. Bd. 67. - N 17/67.

Sorensen T. A method of establishing groups of equal amplitude in plant sociology based on similarity of species content // K. danske vidensk Selsk., 1948. 5 (4).

Spencer N. Insect emenies of aquatic weeds // PANS. 1974. - Vol. 20. - N 4.

Starmach K. Metody badan spodowiska stawowego // Biul. Zakladu. Biol. Stawow PAN, 1954. - N 2.

Thienemann A. Die Binnengewasser Mitteleuropas // Eine limnologische Einfurung. Die Binnengewasser, I. - Stuttgart, 1925.

Westlake DF Some basic data for investigations of the productivity of aquatic macrophytes // Mat. 1st. Ital. Idrobiol, 1965. - Vol. 18.

Wetzel RG Primary productivity of aquatic macrofytes // Int. Verein Lymnol., 1964. Bd. 15.

Волкова І. В., Єршова Т. С., Шипулін С. В. Оцінка якості води водойм рибогосподарського призначення: навчальний посібник для вузів. - 2-е изд., Испр. і доп. - М .: Издательство Юрайт 2017.

 
<<   ЗМІСТ