Повна версія

Головна arrow Географія arrow ГІДРОБОТАНІКА: ПРИБЕРЕЖНО-ВОДНА РОСЛИННІСТЬ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

РОЗМНОЖЕННЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ПРИБЕРЕЖНО-ВОДНИХ РОСЛИН

Еволюційно всі водні рослини є вдруге водними, пристосуватися до життя у воді. Зважаючи на значну консервативності водного середовища більшість водних рослин мають широке поширення, а деякі є космополітами. Прибережно-водні рослини - в основному це кореневищні багаторічні, що відрізняються широкою екологічною амплітудою; можуть рости в найрізноманітніших умовах, здатні жити як в прісній, так і в мінералізованою воді, водному середовищі і у вигляді наземних форм, більш-менш тривалий час існувати на суші, в сирих місцях або в прибережжях морів. Однорічних видів серед прибережно-водних рослин дуже мало.

Більшість водних рослин цвіте і плодоносить над водою. Тих, у яких весь цикл розвитку відбувається під водою, порівняно небагато. Крім генеративного способу розмноження, часто пригніченого, у водних рослин широко розвинене вегетативне розмноження за допомогою кореневищ, частин стебел, нирок, туріони і т.д. Деякі види розмножуються в основному вегетативним шляхом.

Деякі водні рослини (наприклад, наяда, кушир) запилюються під водою, у інших - квітки піднімаються над поверхнею води, де і відбувається запилення. Насіння і плоди прибережно-водних рослин поширюються в основному вітром, водними течіями, птахами. Наприклад, насіння рогозу розносяться вітром. Вітер жене їх по поверхні води. Протримавшись так 1 - 3 дня, плоди осідають на дно, де і проростають навесні наступного року. У латаття кожне насіння оточене своєрідним мішком, наповненим повітрям. Дозрілий плід занурюється в воду. Після його сгніванія насіння звільняються і спливають. Покривало, заповнений повітрям, тримає насіння на поверхні води. Течії розносять насіння латаття на великі відстані. Згодом повітря виходить, і насіння осідає на дно, де проростає наступної весни. Такі рослини, як ряски, переносяться з однієї водойми в інший на поверхні птахів або тварин.

Насіннєве розмноження. При вивченні насіннєвої продуктивності прибережно-водних рослин зазвичай оперують такими поняттями:

  • середня насіннєва продуктивність - середнє число насіння на одну особину або на один генеративних втечу;
  • загальна насіннєва продуктивність, або урожай насіння, - число насіння того чи іншого рослини на одиницю площі.

Урожай насіння залежить від числа генеративних особин на одиниці площі і від середньої продуктивності особин. Насіннєва продуктивність рослин детально розглянута в роботі Т. А. Ра- ботнова (1960).

Разові визначення середньої та загальної насіннєвої продуктивності проводять на облікових майданчиках. Залежно від завдань під спостереження беруться всі види, які ростуть на облікової майданчику. Спільнота, в якому закладена майданчик, детально описується, відзначається стан рослин і факторів середовища проживання. Перед збиранням насіння і плодів на майданчику підраховується кількість плодоносних особин досліджуваних видів, кількість генеративних пагонів, плодів і суплідь у кожної особини, кількість насіння на кожен плід і супліддя. Число насіння підраховується у кожної особини окремо. Для прискорення роботи з підрахунку насіння плодоносні рослини об'єднують; підрахунок проводять цілком у всіх особин. Щуплі і недорозвинені насіння відкидають.

У рослин, які ростуть у воді, обережно зрізають генеративні пагони, підрахунок насіння проводиться на березі або в лабораторії. При роботі з зануреними плодоносними під водою рослинами потрібно брати укоси в їх заростях, а потім з усієї маси рослин відбирати особини з плодами.

У рясно плодоносних рослин (наприклад, рогозу, очерету, очерету) на облікової майданчику реєструється число генеративних особин, а кількість насіння підраховується тільки у незначної кількості рослин - 5-10 екземплярів.

Багаторічні спостереження за середньої насіннєвою продуктивністю і урожаєм насіння проводяться на фіксованих майданчиках, на яких щорічно перераховуються всі плодоносні особини видів.

Для визначення запасу насіння в донних відкладеннях зразки відбираються пошарово в десятиразової повторності. Для їх відбору користуються дночерпателем Ф.Д. Мордухай-Болтовського, поршневий трубкою, формами у вигляді циліндра, які вдавлюються в грунт. Грунт поміщається в поліетиленовий пакет і в подальшому аналізується в лабораторних умовах.

Насіння у багатьох видів рослин проростають не відразу, а у деяких видів можуть довго зберігати життєздатність і накопичуватися в грунті і илах. Наявність насіння в грунті було відомо давно. Ч. Дарвін першим визначив кількість насіння в мулі. У «Походження видів» він писав: «... я взяв три столові ложки мулу під водою з трьох різних місць на березі невеликого водоймища; ... в продовження шести місяців я зберігав його під ковпаком у моєму робочому кабінеті, зриваючи і відраховуючи кожне проростає рослинка; рослини були різних видів, і число їх досягло 537 ».

Надалі насіння бьіті виявлені в грунтах і мулах всіх природно-географічних зон - від тундрових до зон вологих тропічних лісів і зон пустель. Положення, висловлене В. І. Вернадським, що «всюди в грунтах знаходяться запаси насіння в латентному стані ...» виявилося справедливим.

Насіння, що знаходяться в грунті і мулі, досить довго зберігають життєздатність. Так, зерна водяного рису (Zizania aquatica) після дозрівання опадає і лежать на дні до наступної весни без втрати схожості, тоді як при сухому зберіганні практично повністю втрачають схожість вже через 2 місяці (В.Д.Лопатін, 1951). Про наявність насіння в мулі можна судити про історію і флористичному складі колишніх фітоценозів.

Насіння осок, Ситников можуть довго зберігати життєздатність в похороненому стані до 80 років, а деякі наземні рослини здатні зберігати схожість протягом 1700 років (Т. А. Работнов, 1983).

Вегетативне розмноження. Здатність до вегетативного розмноження у водоростей дуже велика. У багатьох представників водної флори вегетативне розмноження переважає над генеративних, яке дуже часто придушене або відсутній зовсім. Розмноження ряски здійснюється в основному вегетативним шляхом; час подвоєння маси по сухій речовині становить 5-6, а за кількістю «листочків» - 2 - 3 доби (П. Г. Кротке- вич, 1982).

Вивчення вегетативного розмноження рослин проводиться на окремо зростаючих (маркованих) особин або в фитоценозе на невеликих облікових майданчиках. Спостереження проводиться протягом усього вегетаційного періоду в різних екологічних умовах. У різні терміни визначається стан органів вегетативного відтворення рослин, робляться замальовки, фотографування, ведеться кількісний облік. Спостереження за вегетативним розмноженням занурених рослин проводиться одночасно з вивченням кореневої системи траншейним методом і методом горизонтальних розкопок (В.М.Катанская, 1981).

При спостереженнях за зануреними і плаваючими рослинами особлива увага звертається на здатність утворити нирки перезимівлі; початок формування, форму, умови перезимівлі, особливості проростання та ін. При спостереженні за вегетативним розмноженням необхідно враховувати те, що протягом року рослини можуть розмножуватися різними способами (насіннєвим і вегетативним). В цьому випадку необхідно проводити детальний опис якісних та кількісних характеристик рослин, а також - вплив на них різних факторів середовища, людини і тварин (В.М.Катанская, 1981).

Відновлення після зрізання. При експлуатації водойм необхідна періодична прибирання (викошування) прібрежноводной рослинності. Якщо рослини не прибирати, то вся ця маса залишається в водоймі і піддається бактеріальному руйнування. Це стає причиною вторинного, але вже біологічного забруднення водойм. Найбільш доцільно викошувати високорослі рослини перед цвітінням в період максимальної біомаси. У цьому випадку вони можуть бути використані в якості корму для сільськогосподарських тварин. Скошені в цей період рослини досить швидко відростають.

Водні рослини постійно піддаються погриз при поїданні їх всілякими тваринами - безхребетними, птахами, рибами, ссавцями. Через це рослини часто «розгалужуються» і набувають невластиву їм форму. Швидкість відновлення рослин вимагає детального вивчення. Це дозволить визначити потенційну продукцію рослин при їх інтенсивної експлуатації без підриву репродуктивної здатності.

Вивчення швидкості відновлення рослин після зрізання здійснюється на постійних площадках, на яких зазначаються темп росту рослин, відновлення їх чисельності, біомаси, зміна видового складу фітоценозу, розподіл і т.д. Крім того, спостереження за швидкістю відростання рослин можна проводити безпосередньо на викошених ділянках з використанням модельних рослин або груп рослин.

При вивченні відростання рослин необхідно мати на увазі й те, що деякі з них (наземні і прибережно-водні) здатні переходити в так зване покоїться стан. У подібному стані рослини знаходяться частково або повністю. Особливо це часто спостерігається при нестійких водних режимах (в заплавах, лиманах, невеликих пересихаючих річках і озерах). До числа таких видів відносяться очерет, Ситняг, сусак і ін. Наприклад, бульби очерету можуть перебувати в стані спокою до 8 років (Т. А. Работнов, 1983).

 
<<   ЗМІСТ   >>