Повна версія

Головна arrow Географія arrow ГІДРОБОТАНІКА: ПРИБЕРЕЖНО-ВОДНА РОСЛИННІСТЬ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ВОДНІ РОСЛИНИ І ГРИБИ

Гриби відіграють важливу роль в деструкції органічної речовини морських і прісноводних екосистем. Вони беруть участь в деградації практично всіх органічних субстратів, в тому числі лігніну, хітину, кератину та інших важкодоступних сполук, які погано розкладаються бактеріями.

Прибережно-водна рослинність відноситься до категорії важко розкладається органічної речовини. Крім того, в водойми потрапляє велика кількість листового опаду дерев і чагарників, які ростуть по берегах. Саме на рослинних рештках (водоростях і листі дерев) часто зустрічаються сапротрофного гриби. У розкладанні подібного органічної речовини беруть участь бактерії, актиноміцети, безхребетні, однак основна роль в цьому процесі належить грибам, в першу чергу грибам, що розкладає лігніноцеллюлозние комплекси (Е. А. Кузнецов, 2003).

Як правило, між грибами і бактеріями при розкладанні органічної речовини спостерігається досить чітка сукцессі- онная послідовність. Гриби домінують на початковій стадії розкладання органічних речовин, що містять целюлозу, а бактерії приходять їм на зміну на заключній стадії дест- рукціонного процесу.

Переважна більшість водних грибів розвивається на живих і мертвих рослинах - це періфітонние і бентосні організми. У той же час деякі гриби є паразитами рослин і тварин. Багато гриби в своєму розвитку мають планктонні стадії. Крім того, гриби служать повноцінною їжею для багатьох гідробіонтів - від найпростіших і до риб (Е. А. Кузнецов, 2003).

Між водоростями і періфітоном, до складу якого входять і гриби, існують складні взаємини. Взаємодії макрофитов і грибів багатогранні. Рослини виділяють в середу органічні сполуки, які використовуються пе- ріфітоннимі бактеріями, грибами, водоростями і безхребетними. Гриби, в свою чергу, продукують біологічно активні речовини широкого призначення, які утилізуються рослинами. Мабуть, така взаємодія подібно стосункам гриба і водорості в лишайнику. Водні рослини, як живі, так і мертві, піддаються постійному впливу сапротрофних і паразитичних грибів (М. А. Кудряшов, Е.А. Кузнецов, 2000).

В даний час загальновизнано, що гриби є гетерогенної групою нижчих бесхлорофильное організмів. Під грибами в широкому сенсі розуміють не тільки власне справжні гриби з царства Fungi (з 5 відділами - Chytridiomycota, Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota та збірним відділом Deute- romycota), але і грибоподібних організми.

На водоростях виявлено понад 200 видів сапротрофних і паразитичних грибів і грибоподібних організмів (Е. А. Кузнецов, 2003). У прісноводних водоймах домінують хіт - рідіевие і Сапролегнієвиє гриби. У зонах зі змінною солоністю зустрічаються як морські, так і прісноводні види грибів, причому видове різноманіття в таких місцях зазвичай вище, ніж в прилеглих ділянках моря і річок.

Високий ступінь забруднення збільшує нищівну силу паразитарних грибів. Не остання роль у цьому процесі належить звичайним сапротрофного грибам, які разом з паразитарними грибами вражають живі рослини. У водоймах, що використовуються для вирощування риби (ставки, деякі водойми-охолоджувачі), серед грибів зростає частка сапротрофних видів з коротким циклом розвитку: хітрідіевие гриби Rhizophydium pollinis-pini, Phlyctochytrium papillatum, гетероконти - гіфохіт- ріоміцет Anisolpidium saprobium і оомицетов Lagenidium pygmaeum (М .А. Кудряшов, Е.А. Кузнецов, 2000).

Паразитичні гриби вражають представників всіх систематичних груп макрофітів, викликаючи в деяких випадках їх епіфітотії. Найбільш відома і масштабна епіфітотія серед макрофітів сталася в Північній Атлантиці біля берегів Північної Америки і Європи на початку 30-х років XX ст., А в Білому морі в кінці 50-х років (Е. А. Кузнецов, 2003; А. А. Алім, 1962). Морське квіткові рослини - зостера морська ( Zostera marina) було уражено мікоміксіной Labyrinthula sp., Що викликала майже повну загибель цієї трави.

У Білому морі зарості морських трав Z. marina і Z. тато до 60-х років займали великі площі илисто-піщаної літоралі на глибинах до 2,5 м (іноді до 6 м). Біомаса зостери досягала 6 кг / м 2 (К. П. Темп, 1962). У 1960 р відбулася її масова загибель (А. А. Алім, 1962), що завдало колосальної шкоди прибережним екосистемам. Так, наприклад, різко скоротилася чисельність знаменитої біломорською оселедця, яка нерестилась в заростях зостери. Те, що сталося з іншими організмами, що жили в її заростях, не піддається опису. Після цієї епіфітотії зарості Z marina відновлювалися дуже повільно: у 1980-ті роки її максимальна біомаса становила всього 2,5 кг / м 2 , але в масі була значно менше - близько 0,4 кг / м 2 (В. Б. Возжінская, 1986;

В.Н.Вехов, 1995); Z тато перестала зустрічатися дослідникам (В. Н.Вехов, Г. А. Пронькина, 1983). З біломорською зостери всього виділено 64 види сапротрофних і паразитичних організмів, з них 35 - облигатно морські (Е. А. Кузнецов, 2003; М. А. Кудряшов, Е.А.Кузнецов, В.Н.Вехов, 2005).

Паразитичні властивості грибів використовують для боротьби з заростанням водойм макрофітами. Так, дейтероміцетний гриб Cercospora rodmanii широко використовується як засіб біологічної боротьби з водним гіацинтом (Eichhornia crassipes). Батьківщина цього красивого рослини заплава річки Сан-Франциско в Бразилії. Спочатку водний гіацинт перебрався в США як декоративну рослину, потім у водойми Центральної Америки, Африки, Азії. Ця рослина розмножується в тропічних і субтропічних водоймах настільки інтенсивно, що перешкоджає руху суден. За деякими відомостями, рослинний покрив настільки щільний, що по ньому можна ходити. При сприятливих умовах одну рослину протягом 10 міс може закрити дзеркало води площею 4000 м 2 , а кількість рослин на такій ділянці може досягати 8-18 млн примірників. Гриб діє вибірково і не робить негативного впливу на інші водні рослини (Е. А. Кузнецов, 2003). Таким чином, два американських материка дали світові не тільки водний гіацинт, але і Елоді канадську, з якої ми добре знайомі.

 
<<   ЗМІСТ   >>