Повна версія

Головна arrow Географія arrow ГІДРОБОТАНІКА: ПРИБЕРЕЖНО-ВОДНА РОСЛИННІСТЬ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПЕРИФІТОН

Поверхня занурених у воду рослин утворює середовище проживання багатьох організмів, які об'єднані загальним терміном «перифітон» ( «пери» - навколо, «фітон» - рослина). Під періфітоном розуміється співтовариство організмів, що заселяють поверхню рослин і різних предметів, що знаходяться в товщі води. До складу періфітона входить велика кількість різних організмів, що відносяться до бактерій, грибів, епіфітним водоростям, найпростішим, нематодам, губок, моховинками, личинкам комах, молюсків та ін.

За рахунок сорбційних процесів на поверхні рослин акумулюється харчової субстрат - органічні і мінеральні сполуки. Крім того, самі рослини екскретують в середу різні органічні речовини, які стимулюють розвиток тварин і водоростей.

С. Н.Дуплаков (1933) в одній зі своїх робіт наводить історичну довідку появи терміна «перифітон». Раніше співтовариства організмів, що мешкають на пухких грунтах, каменях, корчах, водоростях і занурених у воду предметах, відносили до бентосу (Е. Геккель, 1890; тут і далі цит. За С. Н.Дуп- лаків, 1933). Потім з'явився термін «наріст» (aufwuchs) в основному для спільнот, що мешкають на каменях, рослинах, палях і ін. У 1916 р замість цього терміна став застосовуватися термін «обростання» (bewuchs). У 1924 р А. Л. Бенінг (1924) вводить термін «перифітон» стосовно до спільнот, що мешкають на твердому субстраті на деякій відстані від дна (в основному на предметах, внесених в воду людиною - палі, човни, пароплави та ін.) . Всі інші спільноти обрастателей він відносить до бентосу. А. Л. Бенінг вважав, що головний фактор середовища проживання періфітона - життя на субстраті в більш динамічних умовах, ніж на дні, до того ж часто далеко від берега і над поверхнею дна.

Г. С. Карзінкін (1925) називає наростом спільноти, що живуть на водоростях, а обростувачів - спільноти на мертвому субстраті. В іншій своїй роботі (Г. С. Карзінкін, 1927) в поняття «перифітон» включає співтовариства організмів, що мешкають на рослинах, палях, каменях (т. Е. Ті, які підносяться над поверхнею дна). Спільноти, що живуть на дні, віднесені до бентосу.

Дослідники, що працюють на море, застосовують термін «обростання». В даний час ця термінологія використовується більшістю фахівців.

Залежно від умов середовища в складі періфітона можуть переважати рослини або тварини. Рослини найчастіше домінують на субстраті в добре освітлених ділянках (біля поверхні або в середній частині рослин). У дна і в затінених місцях переважають тварини (Г. С. Карзінкін, 1926, 1927). З глибиною біоценози бідніють як кількісно, так і якісно. На глибині 3 м водоростей вже немає. Біоценоз періфітона, який розвинувся на стеклах, які переміщали з поверхні водойми на глибину 5 м, сильно змінювався: водорості через кілька днів випадали з його складу, тоді як тварини залишалися ті ж (С. Н.Дуплаков, 1925).

Процес обростання внесених в воду предметів (зокрема, стекол і дерев'яних дощечок) починається відразу ж; вже через кілька годин на їх поверхні виявлялися поодинокі клітини багатьох видів водоростей. Остаточний склад обраста- телей формується вже до 8- 10-го дня. Керівними формами є види пологів Oedogonium, їх супроводжують види пологів Spirogira, Bulbochaeta, Stegioclonium.

У відкритій частині водойми обростання предметів здійснюється повільніше, ніж у берега. У пелагиали домінують діатомові, тоді як в прибережжя - зелені нитчатки. Біля берега видовий склад організмів обростання багатшими, ніж далеко від берега (С. Н.Дуплаков, 1925, 1928).

Склад періфітона дуже різноманітний. Так, в водорослевих обростаннях літоральної зони оз. Глибоке (Московська обл.) Виявлено 102 види водоростей (в основному зелених) (А.В.Ас- СМАНИ, 1951), Онезького оз. - 511 видів, з яких домінували діатомові (М.А. Ричкова, 1975). На початку літа і восени в оз. Червоне (Карелія) переважали діатомові (в основному види пологів Melosira, Tabellaria), в середині літа - зелені (види пологів Spirogira, Oedogonium і ін.).

Біомаса періфітона на рослинах (очерет, очерет, хвощ, калитка, рдести і ін.) Змінюється в межах 7-42 г на 1 м ! занурених рослин, на каменях - до 140 г / м 2 (М. А. Ричкова, 1973; С.Л. Басова, 1974). У Онежском оз. перифітон (з урахуванням скель, каменів і ін.) склав 53% фітомаси водних рослин (М. А. Ричкова, 1973, 1975).

Порівняння складу обрастателей на природних (водні рослини) і штучних (дерево, скло) субстратах показало, що різниця у видовому складі несуттєва (С. Н.Дуплаков, 1925; А. В.Ассман, 1951; М. А. Ричкова, 1975) , проте взаємини між рослинами і періфітоном значно ширше, ніж зв'язку типу «організм - неорганічний субстрат» (А.А.Ра- тушняк, 1993).

У дослідах показано, що між господарем і епіфітних водоростями йде процес перенесення продуктів фотосинтезу. Такий взаємний обмін продуктами проходить не тільки безпосередньо від рослини до рослини, а й після виділення рослиною- господарем метаболітів в воду з подальшим поглинанням виділених речовин рослиною-епіфітом. Виділення метаболітів регулює зростання організмів обростання, сповільнюючи або прискорюючи його. Незважаючи на це, епіфітні водорості, що входять до складу періфітона, часто розвиваються в таких кількостях, що негативно впливають на фотосинтетичні процеси рослини-господаря; це часом призводить до їх пригнічення.

Видовий склад тварин-обрастателей досить різноманітний: біля основи рослин переважають мулові форми тварин - тубіфіцід, личинки тендіпедід; в середній частині рослин - губки, мшанки, личинки і лялечки комах, а ближче до поверхні (при достатньому освітленні) домінують водорості.

 
<<   ЗМІСТ   >>