Повна версія

Головна arrow Географія arrow ГІДРОБОТАНІКА: ПРИБЕРЕЖНО-ВОДНА РОСЛИННІСТЬ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ІСТОРІЯ ВИВЧЕННЯ ПРИБЕРЕЖНО-ВОДНОЇ РОСЛИННОСТІ

Інтерес до вивчення прибережно-водних рослин з'явився в Європі ще в XVIII в. в зв'язку з розвитком рибництва, однак планомірні дослідження почалися тільки з кінця XIX в. У Росії вивчення рослинного і тваринного світу водойм було пов'язано з організацією низки гідробіологічних станцій на території країни. Мета та ж сама - розробка методів і способів ефективної експлуатації природних ресурсів водойм.

До початку XX в. вже були опубліковані численні дослідження прибережно-водної рослинності. У Росії були видані визначники водних рослин окремих регіонів країни: Ростовського повіту (С. А. Григор 'єв, 1903), Уральських озер (Е. І. Ис- Політов, 1910), середньої смуги Росії (Б. А. Федченко, 1913) і ін. В ряді робіт розглядалися біологічні та екологічні особливості рослин озер і річок (Н.Ф.Золотніцкій, 1890; Г. І.Танфільев, 1890; Л. Н. Карпачова, 1901; А. Ф. Флерів, 1908).

З 20-х років XX ст. для вирішення питань, пов'язаних з веденням рибного господарства, водопостачанням та очисткою стічних вод, почалися дослідження біологічних процесів у водоймах. Велика увага стали приділяти питанням класифікації і екології прибережно-водної рослинності (С.П.Аржанов, 1921). У зв'язку з цим з'явилася значна кількість робіт, присвячених прибережно-водної рослинності різних регіонів Росії: окремих водойм європейської частини країни (Я.Я. Нікітінський, 1925), озер Алтайського краю (А. А. Верещагін, 1925), Кончезерского групи озер Карелії (Г. К.Лепілова, 1930), заплави Дону і Волги (А.Д.Фурсаев, 1933), опис рослинності плавнів, лиманів та морських узбереж (І. К. Пачоського, 1927). Одночасно видаються визначники прибережно-водних рослин (Б.А.Федченко, 1928, 1949; В. М.Черних, 1948 і ін.). Паралельно здійснюється систематизація методик дослідження прибережно-водної рослинності, розробляється класифікація спільнот (Г.К.Лепілова, 1934; Л. Г.Раменскій, 1938;

В. М. Катанське, 1956; Н. С. Камишев, 1961, 1962; І. М. Распопов, 1968; А. П.Белавская, 1977).

Ряд робіт, опублікованих в 50-х роках XX ст., Пов'язаний з вирішенням проблем, що виникли при створенні великих водосховищ, зокрема, щодо їх заростання водяною рослинністю. Ці дослідження поклали початок новому напрямку в сучасній гідроботаніке (С. А. Зернов, 1949; В. К. Богачев, 1950, 1952; Т. Н.Кутова, 1957; І.Л.Корелякова, А. П. Белавская, 1958, 1966 1969; А. А. Потапов, 1960; В. А. Екзерцев, 1966 і ін.).

З 50-х років велика увага стали приділяти вивченню продуктивності прибережно-водної рослинності (Н.П. Вороніхин, 1953; В. М.Катанская, 1954, 1960; Т.Т.Таубаев, 1958, 1959, 1963; І.В. Довбня, 1978, 1979; і ін.). Досліджується кормова цінність прибережно-водних рослин (М. П. Розанов, 1954; Е.Т.Хабібул- лин, 1974). З'явився інтерес до вивчення впливу прібрежноводной рослинності на рибопродуктивність водойм, так як зарості рослин є місцем нересту і середовищем існування молоді та дорослих риб (Б. В. Веригин, 1961).

Вивчається можливість використання водних рослин як корм для сільськогосподарських тварин. Розглядаються питання поширення рослин, умови їх зростання, кормова цінність, способи заготівлі, зберігання, культивування (Л. П. Мушкет, 1960; В. К. Пашкевич, Б. С. Юдін, 1978). Досліджується роль і значення прибережно-водної рослинності для охотохозяйственной цілей. У ряді статей розглядається необхідність створення штучних рослинних угруповань, які повинні служити природною кормовою базою для диких тварин і птахів, місцем гніздування та укриттів (А. М. Барсегян, 1961; Т.Т.Таубаев, 1963; А. П. Нечаєв, В .М.Сапаев, 1973; В. К.Пашкевіч, Б. С. Юдін, 1978).

З'явилося еше один напрямок в гідроботаніке, пов'язане з використанням прибережно-водної рослинності в якості біологічного фільтра для очищення забруднених вод. Це пояснюється недостатньою продуктивністю існуючих очисних споруд та їх дорожнечею.

У ряді робіт (К.А. Кокін, 1961, 1962, 1963; П.Г. Кроткевіч, 1970, 1976; С. В. Комісарів, Т. Н.Сай, 1972) вказується на можливість використання прибережно-водної рослинності для очищення водойм від органічної та мінеральної суспензії. В їх заростях затримується і руйнується значна частина зважених речовин, що надходять у водойми з різними стоками. Відзначено істотна роль прибережно-водної рослинності в очищенні вод від ряду біогенних макро- і мікроз'єднань: фосфатів, нітратів, сульфатів, органічних кислот (К.А. Кокін, 1962; Н.К.Дексбах, 1964; А. І. Кордаков, 1971 ; А. І. Мережко, 1977; К. К. Врочінскій, 1977). Досліджено також можливість використання деяких видів рослин для видалення з промислових стічних вод важких металів і радіоактивних елементів (А. І. Кордаков, 1971). Показано, що водна рослинність бере активну участь в детоксикації багатьох небезпечних забруднень, таких, як феноли, нафтопродукти, пестициди, поверхнево-активні речовини (Г. М. Петров, 1956; В. Н. Миколаїв, 1977; Н. В. Морозов, 1977, 2001). У зв'язку з цим визнається раціональним культивування водних рослин для очищення побутових і промислових стоків з подальшим їх видаленням (А. В.Францев, 1961).

Конкуренція за біогенні елементи і антагонізм прибережно-водної рослинності з водоростями визнається дієвим способом боротьби з цвітінням водойм (А. В. Францев, 1961). Крім того, прибережно-водна рослинність знижує і бактеріальне забруднення водойм (К. А. Гусєва, 1959).

Змив в водойми мінеральних добрив з сільськогосподарських угідь, надходження побутових і промислових стоків сприяють інтенсивному розвитку прибережно-водної рослинності. Це призводить до вторинного забруднення вод гниють рослинними залишками і евтрофікації водойм (І.Л.Ко- релякова, 1958; Н.М. Кабанов, 1962; А.А. Потапов, 1961).

Короткий огляд робіт показує, що прибережно-водна рослинність є важливою ланкою прісноводного біоценозу; рослини вносять свою частку участі в круговорот речовин і потік енергії і створюють особливе середовище для мешканців водойм.

У 60-х роках XX ст. були позначені основні напрямки гідроботанічні досліджень в нашій країні (І. М. Распопов, 1963): геоботаническое, екологічне, анатомо-морфологічний, фізіологічний, систематичне, продукційне і господарське. Надалі деякі з цих напрямків були деталізовані (А. П. Белавская, І.Л.Корелякова, 1988; А. І. Кузьмичов, 1992, 2000а, 20006). Ці напрямки об'єднали всі проводилися роботи і послужили своєрідним вектором в подальших дослідженнях.

Зазначалося, що для вивчення взаємозв'язків прибережно-водних рослин з іншими компонентами біоценозів, з'ясування їх структурних і функціональних особливостей необхідний комплексний підхід - дослідження зв'язків рослин з організмами інших трофічних рівнів, їх впливу на водойму в цілому.

Геоботаническое напрямок розроблено досить повно і залишається поки основним і провідним напрямком серед гідроботанічні досліджень. Найбільш вивчена рослинність водойм європейської частини Росії і Далекого Сходу, водосховищ Волги і Дніпра, великих озер північно-західного і сибірського регіонів країни. Завдяки проведеним дослідженням описана рослинність водойм і встановлені закономірності її просторового розподілу. Основним завданням геоботанічних досліджень на даний момент залишається виявлення загальних закономірностей заростання водойм різного трофічного рівня в різних природно-кліматичних зонах (В. І. Матвєєв, 1973, 1977; А. В. Щербаков, 1994; В. Г. Папченко, 1992, 2000. ; В. І. Матвєєв та ін., 2004).

Екологічні дослідження мають аутекологіческую і син-екологічну спрямованість. У роботах такого плану представлені відомості про екологію рослин водойм, особливості їх життя у водному середовищі, вплив різних чинників середовища на їх розвиток. Важливими є трофічні взаємовідносини водних рослин і мешкають в їх заростях тварин, участь прібрежноводной рослинності в самоочищення водойм (Н.С. Гаєвська, 1966; К. А. Кокін, 1982).

Специфічні умови прибережної зони водойм дуже впливають на анатомічне і морфологічна будова водоростей. Ці ознаки досить часто є основними при класифікації рослин водойм. У зв'язку з цим питання вивчення анатомії і морфології рослин водойм мають величезне значення, хоча останнім часом подібні роботи зустрічаються рідко, що пов'язано з труднощами і копіткістю їх проведення.

Фізіологічний напрямок включає вивчення основних сторін життєдіяльності рослин і їх функціональних особливостей. В першу чергу - це фотосинтез, дихання, мінеральне живлення, споживання органічних сполук і ін. (Е. В. Лукіна, Н.Н.Смірнова, 1988). У зв'язку з антропогенним впливом на водойми з'явилася значна кількість робіт, пов'язаних з очисною здатністю рослин, акумуляцією ними різних забруднювачів, біодеградація побутових і промислових стічних вод в заростях прибережно-водної рослинності (П. Г. Кроткевіч, 1976, 1982; Т.Ф. Мікрякова, 2000; Н. В. Морозов, 1977, 2001).

Систематичне напрям почав розвиватися з 50-х років XX ст., Що було пов'язано з необхідністю знань таксономії видів при вивченні прибережно-водних угруповань (А. І. Кузьмичов, 1992). На Другий всесоюзної конференції по прибережно-водних рослин в 1988 р висловлювалася думка, що багато таксони водоростей вимагають систематичної ревізії в зв'язку з широкою мінливістю видів всередині роду і відсутністю чіткої систематичної кордону між окремими видами (В. Н.Тіхоміров, 1988; А . І. Кузьмичов, А. Н. Краснова, 2000).

Визначення первинної продукції, в тому числі створюваної макрофітами, - одна з центральних завдань вивчення водойм. Даних по продукції водних рослин накопичено дуже багато, проте вони не завжди можна порівняти між собою. У більшості робіт наводяться відомості про продуктивність водних фітоценозів. У той же час відсутність даних про площі цих заростання не дозволяє провести розрахунок загальної продукції водойм. До сих пір в продукційних дослідженнях не вирішено багато питань методичного характеру, зокрема не визначено співвідношення біомаси прибережно-водних рослин і їх продукції (І. М. Распопов, 1965; А. П. Белавская, 1975).

Перспективним напрямком є дослідження рослин водойм, що мають практичне призначення - як технічний і лікарської сировини, корми для сільськогосподарських тварин, для мисливсько-промислових господарств (Н. С. Гаєвська, 1966; А. І. Кузьмичов, 1992). У роботах аналізується роль водних рослин в харчуванні диких і домашніх тварин і птиці. Однак в даний час існує скептичне ставлення до водних рослин як до джерела їжі для домашніх тварин. Це пов'язано з недостатньою вивченістю кормових достоїнств водних рослин і труднощами їх заготівлі. У той же час фахівці сповнені ентузіазму і вважають, що наступним етапом практичного застосування водних рослин буде створення систем аквакультури, в яких водні рослини будуть використані в якості агентів самоочищення вод, корми для риб-фітофагів і сільськогосподарських тварин, харчового субстрату для вирощування кормових дріжджів, гнойових черв'яків, отримання біогазу, перегною і ін. (А. В. Францев, 1961; П.Г. Кроткевіч, 1976, 1982; К. А. Кокін, 1982; Н. В. Морозов, 2001).

 
<<   ЗМІСТ   >>