Повна версія

Головна arrow Техніка arrow БІОТЕХНІЧНІ СИСТЕМИ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

МЕХАНІЧНА МОДЕЛЬ М'ЯЗОВОГО СКОРОЧЕННЯ

Дослідження роботи скелетного м'яза може служити прикладом моделювання біооб'єкту. У гл. 3 вже була описана

мікроструктура м'язи і представлена її вербальна модель. Наступний етап моделювання - імітація природного об'єкта і формально-математична заміна органу (а точніше, деяких його основних функцій) механічними і електричними аналогами. Прикладом механічного аналога може служити В'язкопружні елемент як механічна модель м'язового скорочення (рис. 9.2).

Механічна модель м'язового скорочення

Мал. 9.2. Механічна модель м'язового скорочення

Відповідно до законів механіки, сили, прикладені до ділянок вязко- пружного елемента, координати і швидкості можна записати в такий спосіб:

де Fj, F 2 , F 3 , JC |, x 2 , x 3 , X], x 2 , x 3 - сили, координати і швидкості ділянок в'язкопружного елемента.

З другого закону Ньютона випливає, що

де - коефіцієнт тертя.

Згідно із законом Гука де Е - модуль пружності в'язкопружного елемента (пружини).

Вирішуючи систему рівнянь (9.1) - (9.3), отримуємо закони руху ділянок в'язкопружного елемента при різних видах навантаження. Знайдені таким чином механічні характеристики моделі (переміщення, швидкість, прискорення) описують механічний стан досліджуваного біооб'єкту.

 
<<   ЗМІСТ   >>