Повна версія

Головна arrow Техніка arrow БІОТЕХНІЧНІ СИСТЕМИ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ФУНКЦІЇ СТАНУ ТЕРМОДИНАМІЧНОЇ СИСТЕМИ

У термодинаміки під станом розуміють набір параметрів (властивостей) системи, кількісно характеризують цю систему. Як набору параметрів в основному використовують три величини: тиск ( Р ), температуру ( Т ), обсяг (V).

Функція стану - кількісна характеристика системи, яка залежить тільки від рівноважного стану системи і не залежить від того, по якій траєкторії в просторі параметрів досягнуто це стан.

Через цей набір парамети визначають чотири характеристичні функції стану системи: внутрішню енергію ( Е ), енергію Гельмгольца (F), енергію Гіббса (G), ентальпію (Я). Якщо функція стану є характеристичною, то через неї можна встановити всі інші параметри системи.

Кількісні співвідношення, що зв'язують параметри і функції стану, наведені нижче (отримані на основі першого і другого почав термодинаміки):

Зв'язок між параметрами і функціями стану термодинамічної системи у вигляді квадрата Гесса

Мал. 5.1. Зв'язок між параметрами і функціями стану термодинамічної системи у вигляді квадрата Гесса

Наочно зв'язок між параметрами і функціями стану термодинамічної системи можна представити у вигляді так званого квадрата Гесса (рис. 5.1).

Формальна схема класичної термодинаміки була логічно бездоганно побудована видатним вченим Гиббсом. Минуло вже більше ста років з того часу, як Гіббс опублікував свої роботи, але в цих роботах не було виявлено жодної помилки

 
<<   ЗМІСТ   >>