Повна версія

Головна arrow Техніка arrow БІОТЕХНІЧНІ СИСТЕМИ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ВЕКТОР СТАНУ КЛІТИННИХ ПОПУЛЯЦІЙ

Граф четирехстадійного циклу зростання клітинної популяції

Мал. 4.4. Граф четирехстадійного циклу зростання клітинної популяції:

Четирехстадійний цикл зростання клітинної популяції наочно можна уявити пятівершінним графом (рис. 4.4).

Ваги ребер (дуг) відповідають кінетичним коефіцієнтам, причому напрямки ребер графа не рівноцінні (напрямок процесу має принципове значення).

1-4 - стадії клітинного циклу; 5 - навколишнє середовище

При побудові графа враховують не тільки внутрішні процеси клітинного циклу, але і вплив навколишнього середовища (відкрита система). Вершини 1-4 описують стану (населеності рівнів), а вершина 5 відповідає навколишньому середовищу. Ребра графа односпрямовані: клітинний цикл проходить тільки в одну сторону. Обмін із середовищем може здійснюватися як в тому, так і в іншому напрямку.

Структурна матриця відкритою клітинної популяції запишеться наступним чином:

1

2

3

4

5

1

0

<* 12

0

0

<* 15

2

0

0

<* 23

0

<* 25

3

0

0

0

<* 34

<* 35

4

Про *!

0

0

0

<* 45

5

<х51

<* 52

<* 53

<* 54

0

Вектор стану відкритої клітинної популяції має вигляд

де Nj - чисельність груп клітин в кожній фазі росту (i = 1, ... »4). Значення Nj пропорційні значенням с, в математичних рівняннях квазіхіміческіх моделі зростання.

Матричні елементи рівні: а ) 2 = р ' ос 2 з = /? 2з; <* 34 = Рм * 4i = = Ь; a SJ = Wj / ry 9 а 15 = (а " d u 2, d 2> d 2i x t ); а 35 =

- (^ 3> ^ 3 /? * /)> <* 45 "(<* 4> <^ 4» d ^ jXj

При індексації матричних елементів щ вказують номера вихідного і кінцевого станів при переході (/ - рядок; j - стовпець). Відповідність матричних елементів станів і переходів легко встановити по кінетичного графу.

Для кожного стану за допомогою законів термодинаміки може бути розрахований енергетичний рівень, по якому будується енергетична діаграма, подібна діаграмі популяції саркомерних містків (див. Далі гол. 5, рис. 5.3).

 
<<   ЗМІСТ   >>