Повна версія

Головна arrow Техніка arrow БІОТЕХНІЧНІ СИСТЕМИ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ СИСТЕМ І КІЛЬКІСНИЙ ОПИС БІООБ'ЄКТІВ

Загальна теорія систем - теорія, орієнтована на розробку методологічних, наукових і прикладних проблем аналізу і синтезу складних систем різної природи.

Найбільш характерна риса цього наукового напрямку - його міждисциплінарний характер. Тут об'єднані методи, використовувані в різних науках: від біології до математики. Кількісний опис біооб'єктів і взаємодіючих з ними технічних пристроїв нерозривно пов'язане з понятійним і математичним апаратом загальної теорії систем, т. Е. З системним підходом. Загальна теорія систем - основа рішення задач аналізу і синтезу ЄТС.

Витоки загальної теорії систем

Один з перших варіантів загальної теорії систем висунутий в 30-х роках XX ст. австрійським біологом-теоретиком Людвігом фон Берталанфі. Її попередницею була тектология - наука про структуру і взаємозв'язки об'єктів різної природи. Творцем Тектології був наш співвітчизник А.А. Богданов (Малиновський). Тектологія також є попередницею кібернетики.

Один із засновників математичної біології А.А. Ляпунов підкреслював, що природничо-наукові дослідження (у фізиці, хімії, біології) проводять в три основних етапи: спостереження, теорія, моделювання. Загальна теорія систем може бути використана на кожному з цих етапів.

Завданнями загальної теорії систем Берталанфі є розробка методологічного і математичного апарату опису різних типів систем, встановлення ізоморфізму законів в різних областях знання.

Ізоморфізм - взаімооднозначном відповідність між об'єктами, що виражає тотожність їх структури (будови). Узагальненням поняття «ізоморфізм» є гомоморфізм - відношення між структурами систем, при якому відповідність між елементами однозначно тільки «в одну сторону». Гомоморфний образ є неповним, наближеним відображенням об'єкта-оригіналу. Ізоморфізм і гомоморфізм дають суворе визначення - формалізують конкретно-прикладні терміни «аналогія» і «модель».

 
<<   ЗМІСТ   >>