Повна версія

Головна arrow Техніка arrow БІОТЕХНІЧНІ СИСТЕМИ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

СТРУКТУРА СИСТЕМИ ЯК НАБІР ВІДНОСИН, ЗАДАНИХ НА МНОЖИНІ ЇЇ ЕЛЕМЕНТІВ

Структура - будова і внутрішня форма організації об'єкта, яка виступає як єдність стійких зв'язків між його елементами. Найбільш наочний приклад - атомна структура кристалів. Кристалічна решітка характеризується періодом елементарної комірки і числом атомів в ній. Іншим прикладом системи з заданою структурою може служити схема електротехнічного пристрою. Електрична схема такого пристрою містить набір елементів (резисторів, конденсаторів, котушок індуктивності і т. Д.), Заданих своїми параметрами (номіналами) і з'єднаних в определен-

ної послідовності зв'язками (провідниками). Ще один приклад системи зі структурою - блок-схема БТС.

Формально структура системи SS {system structure) описується як

де R - безліч зв'язків, заданих на множині (сукупності) U елементів.

В даний момент часу стан системи характеризується структурою (зв'язками елементів і різними їх поєднаннями) і набором властивостей елементів.

Зокрема, стан системи може бути визначено набором числових характеристик, що відповідають параметрам елементів. Такий опис часто використовується на практиці, проте є вичерпним тільки за умови фіксованого поєднання зв'язків елементів системи. Наприклад, стан системи кровообігу в організмі людини можна описати набором таких показників, як частота скорочень серця (68 уда- рів / хв), систолічний та діастолічний тиск (150 і 110 мм рт. Ст. Відповідно), хвилинний об'єм крові (7 л / хв).

Визначення структури системи в статиці без урахування змін в часі характеристик елементів і зв'язків між ними являє собою перший етап дослідження біооб'єкту. Другий етап - дослідження процесів , в даному випадку переходів системи з одного стану в інший. Так, наприклад, процес зростання популяції - це послідовний перехід системи зі стану з одного чисельністю особин популяції в стан з іншого чисельністю.

 
<<   ЗМІСТ   >>