Повна версія

Головна arrow Екологія arrow ЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ЗАВДАННЯ

3.1. Блок індикації БІКОР-02 забезпечує безперервну цифрову індикацію вимірюваної величини. У цього приладу діапазон вхідних величин (струм) 0-5 мА або 4-20 мА, а діапазон вихідних величин - 0-100%. Його статична характеристика має вигляд

де Y - свідчення блоку індикації,%; 7 min , / шах - мінімальний (0 або 4 мА) і максимальний струм (5 або 20 мА) відповідно; / - величина вхідного струму, мА.

При знятті статичної характеристики блоку індикації з діапазоном вимірювання вхідних величин 0-5 мА були отримані експериментальні дані, зазначені в табл. 3.2.

В результаті 40 вимірювань у фіксованій точці I = 1,0 мА при наближенні до неї знизу і зверху величина Y прийняла значення з табл. 3.3.

Результати вимірювань статичної характеристики

Вхідна величина X, мА

0

1

2

3

4

5

Вихідна величина Y,% Т

0

19,8

40,1

60,0

79,8

99,8

Вихідна величина У, % 4

0

20,0

40,3

59,9

79,9

99,9

Вихідна величина У, % Т

0

20,1

40,1

59,9

80,0

99,8

Вихідна величина Y,% 4

0

19,9

39,9

60,1

79,8

100,0

Таблиця 3.3

Результати вимірювань масиву даних

п

1

2

3

4

5

6

7

8

У,%

20,0

20,3

20,1

20,2

20,0

20,1

20,2

20,0

9

10

11

12

13

14

15

16

17

20,0

20,1

20,1

20,2

20,0

19,9

20,0

20,1

20,0

18

19

20

21

22

23

24

25

26

20,0

20,0

19,9

20,2

20,1

20,0

19,9

20,0

20,1

27

28

29

30

31

32

33

34

35

19,9

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,1

20,1

20,0

36

37

38

39

40

-

-

-

-

19,9

20,0

19,9

20,1

20,2

-

-

-

За експериментальними даними визначте метрологічні характеристики блоку індикації БІКОР-02, здійсните його перевірку, запишіть результати вимірювання але ГОСТу, побудуйте полігон і гістограму розподілу і перевірте гіпотезу про нормальний закон розподілу результатів вимірювання за критерієм X 2 Пірсона (К. Pearson - англійський математик, біолог , філософ, 1857-1936).

Рішення

За даними табл. 3.2 і рівняння (3.4) розрахуємо абсолютну похибку Д і складемо табл. 3.4. За даними табл. 3.2 і 3.4 розрахуємо відносну похибка вимірювання б (3.3) і складемо табл. 3.5.

Таблиця 3.4

Абсолютна похибка вимірювань А

Вхідна величина X, мА

0

1

2

3

4

5

Абс. похибка Д,% Т

0.0

0,2

0,0

0,0

0,1

0,1

Абс. похибка Д,% 4

0.0

0,0

-0,2

0,1

0,0

0,0

Абс. похибка Д,% t

0.0

-0,1

0,0

0,1

-0,1

0,1

Абс. похибка Д,% 4

0,0

0,1

0,2

-0,1

0,1

0,1

Середня абс. похибка Д,%

0,00

0,10

0,10

0,08

0,08

0,08

Відносна похибка вимірювань 5

Вхідна величина X, мА

0

1

2

3

4

5

Від. похибка 8,% Т

0,0

-1,0

0,0

0,0

0,1

0,1

Від. похибка Й,% 1

0,0

-0,0

-0,5

0,2

0,0

0,2

Від. похибка 8,% t

0,0

-0,5

0,0

0,2

-0,1

0,1

Від. похибка 8,% 4

0,0

-0,5

0,5

-0,2

0,1

-0,1

Середня відносна. похибка 8,%

0,00

-0,5

0,25

0,13

0,10

0,08

За даними габл. 3.2 і 3.4 розрахуємо наведену похибка вимірювання 6 П | , І складемо табл. 3.6.

Таблиця 3.6

Наведена похибка вимірювань 8 пр

Вхідна величина X, мА

0

1

2

3

4

5

Наведена похибка 8 пр ,% Т

0,0

0,2

0,0

0,0

0,1

0,1

Наведена похибка 8 пр ,% 4

0,0

0,0

-0,2

0,1

0,0

0,0

Наведена похибка 8 |] р ,% Т

0,0

-0,1

0,0

0,1

-0,1

0,1

Наведена похибка 8 пр ,% Ф

0,0

0,1

0,2

-0,1

0,1

-0,1

Середня приведена похибка 8 пр ,%

0,00

0,10

0,10

0,08

0,08

0,08

В результаті апроксимації вихідних даних отримуємо коефіцієнти лінійної (а = 19,96250, b = 0,06750) і квадратичної апроксимації = -0,01964, b = = 20,08036, з = -0,07000).

Максимальна похибка лінійної апроксимації становить 0,399%, а квадратичної - 0,22%. Тоді після округлення лінійна статична характеристика приладу має вигляд

а квадратична -

В результаті розрахунку оцінок математичного очікування Y і СКО ст на ЕОМ (програма MACK) були отримані наступні результати (табл. 3.7).

Таблиця 3.7

Залежність Y і а від числа вимірювань N

п

3

5

10

15

20

30

40

К,%

20,13

20,12

20,10

20,08

20,06

20,05

20,04

ст,%

0,15

0,13

0,11

0,11

0,10

0,10

0,10

Для 40 вимірювань і довірчої ймовірності 0,95 коефіцієнт Стьюдента? Ст = 2,020. Тоді результат вимірювання можна записати так:

чутливість приладу

Статична характеристика приладу Y = f (X), залежно Y = / (і) і а =] (п), а також розподіл відносної похибки за діапазоном вимірювань 5 = / (У) показані на рис. 3.3-3.6 відповідно.

Розподіл відносної похибки вимірювання 8 по діапазону вимірювань 8 = / ( Y)

Рис . 3.6. Розподіл відносної похибки вимірювання 8 по діапазону вимірювань 8 = / ( Y)

Блок індикації БІКОР-02 має наступні метрологічні характеристики:

 • • діапазон зміни вхідних величин - струм, 0-5 мА;
 • • діапазон зміни вихідних величин - відсотки, 0-100%;
 • • статична характеристика - лінійна, так як закон, що лежить в основі роботи блоку індикації, лине і має вигляд

 • • чутливість приладу S дорівнює 20% / мА;
 • • максимальна абсолютна похибка вимірювання Д мах = 0,2%;
 • • максимальна відносна похибка вимірювання

• максимальна приведена похибка

• клас точності блоку індикації БІКОР-02 дорівнює 0,5. Оскільки 0,5> 0,2, то блок індикації придатний до експлуатації.

Побудуємо гістограму і полігон розподілу. Для цього обчислимо розмах зміни R

Далі приймаємо число розрядів k = 6. Визначаємо ширину розряду

Встановлюємо кордони розрядів і підраховуємо число вимірювань від, в кожному розряді. Число вимірювань від, записуємо в табл. 3.8.

Таблиця 3.8

Гістограма розподілу

Інтервати

19,90-19,97

19,97-20,04

20,04-20,11

20,11-20,18

20,18-20,25

від,

6

19

10

0

4

від,

Pi = - п

0,150

0,425

0,250

0,104

0,025

Визначаємо частоту появи величини p t в даному розряді і заносимо в ту ж таблицю. За даними табл. 3.8 будуємо гістограму і полігон (рис. 3.7), статистичний ряд розподілу (рис. 3.8).

Статистичний ряд розподілу

Мал. 3.8. Статистичний ряд розподілу

Для перевірки нормальності закону розподілу показань блоку БІКОР-02 в одній точці вимірювання за критерієм у} Пірсона заповнюємо табл. 3.9 відповідно до табл. 3.8.

Таблиця 3.9

Перевірка за критерієм у} Пірсона

початок

інтервалу

т,

ф (0

Pi

я Pi

Щ-Pi

(Щ ~ пр ') *

пр '

19,90

-

-1,4

0,0808

-

-

-

-

19,97

6

-0,7

0,2420

0,1612

6,448

-0,448

0,0311

20,04

19

0

0,5000

0,2580

10,320

8,680

7,3006

20,11

10

0,7

0,7580

0,2580

10,320

-0,320

0,0099

20,18

0

1,4

0,9192

0,1612

6,448

-4,576

2,1867

20,25

45

2,1

0,9821

0,0629

2,516

20,32

1

2,8

0,9974

0,0154

0,612

сума

4

-

-

1

-

-

X 2 = 9,5283

Для даного випадку k = I - 3 (/ = 6), тоді k = 3, х 2 крит = 6,25, Р = 0,90. Обчислений нами критерій у} = 9,5283>% 2крит, отже, гіпотеза про нормальний закон розподілу результатів вимірювання не відповідає дійсності.

3.2. У скільки разів зменшиться похибка вимірювання, якщо слідувати відомій російській приказці «сім разів відміряй - один раз відріж».

Відповідь '. 17 = 2,65.

3.3. Якого класу потрібно взяти вимірювальний прилад, щоб в середині шкали його похибка вимірювання не перевищувала 1%?

Відповідь: 0,5.

3.4. Піпетка об'ємом 25 мл градуирована з похибкою 0,05 мл. Обчисліть відносну похибка вимірювання об'єму рідини цієї піпеткою.

Відповідь '. 0,2%.

3.5. З якою похибкою виміряли об'єм рідини, що дорівнює 16,9 мл? Яким числом слід висловити половину цього обсягу?

Відповідь '. 0,6%; 8,5 мл.

3.6. СІ складається з п блоків. Надійність (ймовірність безвідмовної роботи) протягом часу Т першого блоку дорівнює р { , другого - р 2 і т.д. Блоки відмовляють незалежно один від одного. При відмові будь-якого блоку відмовляє весь прилад. Знайдіть ймовірність того, що СІ відмовить за час Т.

 • 3.7. Знайдіть математичне сподівання дискретної випадкової величини X , заданої законом розподілу:
  • а) X -4 6 10 б) X 0,21 0,54 0,61

р 0,2 0,3 0,5 р 0,1 0,5 0,4

Відповідь : 6; 0,535.

3.8. Математичне сподівання нормально розподіленої випадкової величини X дорівнює 3, а СКО - 2. Напишіть диференціальну функцію X.

3.9. Проведено три незалежних досвіду, в кожному з яких подія Л з'являється з ймовірністю 0,4. Розглядається випадкова величина * - число появ події А в трьох дослідах. Побудуйте ряд розподілу і функцію розподілу випадкової величини *. Знайдіть її математичне сподівання, дисперсію і СКО.

Рішення

Функція розподілу показана на рис. 3.9.

функція розподілу

Мал. 3.9. функція розподілу

ряд розподілу

*, 0 1 2 3

р { 0,216 0,432 0,288 0,064

m = 1,2, D = 0,72, а = 0,85.

3.10. Нормально розподілена випадкова величина X задана диференціальною функцією

Вкажіть математичне сподівання і дисперсію. Відповідь: X = 1, D = 25.

3.11. Математичне сподівання і СКО нормально розподіленої випадкової величини X відповідно рівні 10 і 2. Знайдіть ймовірність того, що в результаті вимірів X прийме значення, укладену в інтервалі від 12 до 14.

Рішення

3.12. Математичне сподівання і СКО нормально розподіленої випадкової величини X відповідно рівні 20 і 5. Знайдіть ймовірність того, що в результаті вимірів величина X прийме значення, укладену в інтервалі від 15 до 25.

Відповідь: 0,6826.

3.13. Проводиться зважування навішування речовини без систематичної помилки. Випадкові помилки зважування підпорядковані нормальному закону з СКО, рівним 20 м Знайдіть ймовірність того, що з трьох незалежних вимірювань помилка хоча б одного нс перевершить за абсолютною величиною 4 мг.

Відповідь: Р (| х | <10) = 2Ф (0,5) = 0,383.

3.14. Результат вимірювання розподілений нормально з СКО 5 мм. Знайдіть довжину інтервалу, в який з ймовірністю 0,9973 потрапить результат вимірювання.

Відповідь: 30 мм.

3.15. Знайдіть довірчий інтервал для оцінки з надійністю 0,95, якщо математичне сподівання дорівнює 14, СКО 5 і обсяг вибірки п = 25.

Рішення

t- 1,96, тоді 12,04 < а < 15,96.

 • 3.16. Знайдіть довірчий інтервал для оцінки з надійністю 0,99:
  • а) а = 4, X = 10,2, п = 16; б) а = 5, X = 16,8, п = 25.

Відповідь : а) 7,63 <Х <12,77; б) 14,23 <Х < 19,37.

3.17. Секундомір має ціну поділки 0,2 с. Яка ймовірність відліку часу цим секундоміром з помилкою більше 0,05 с, якщо відлік робити з точністю до цілого ділення з округленням до найближчої бік?

Відповідь: 0,5.

3.18. Азимутальний лімб має ціну поділки 1 °. Яка ймовірність помилки при зчитуванні азимутального кута в межах ± 10 ', якщо відлік округляється до найближчого цілого числа градусів?

Відповідь: 1/3.

3.19. Ультразвуковий далекомір має систематичну похибку 5 м і СКО 75 м. Яка ймовірність того, що помилка вимірювання нс перевищить за абсолютною величиною 5 м?

Відповідь : 0,053.

3.20. За результатами 25 спостережень був знайдений довірчий інтервал відхилень вимірюваного тиску від найбільш ймовірного його значення з довірчою ймовірністю Р = 0,7 / 0 7 = 238,4 - 243,7 кг / см 2 . Визначте довірчий інтервал з довірчою ймовірністю Р = 0,95, вважаючи, що відхилення тиску розподілені за законом Стьюдента, коефіцієнти розподілу Стьюдента? Ст для даного числа вимірювань і, відповідно, довірчих ймовірностей 0,7 і 0,95 рівні% = 1,0б і * 0,95 = 2,07.

Відповідь: / 0 95 = 235,9 - 246,2 кг / см 2 .

3.21. Результати проведених вимірювань показали, що найбільш ймовірне вміст кисню 0 2 в газовій суміші складає 11,75%. Довірчий інтервал похибки вимірювання визначали для довірчої ймовірності 0,683, і він склав ± 0,5% 0 2 . Визначте межі довірчого інтервалу при довірчій ймовірності 0,95, якщо відомо, що закон розподілу похибки нормальний.

Відповідь: / 095 = 11,75 ± 1,0% 0 2 або 10,75 - 12,75% 0 2 .

 • 3.22. Визначте межі довірчого інтервалу похибки вимірювання рівня рідини з ймовірністю 0,95, якщо при великій кількості вимірів було отримано, що найбільш ймовірне значення дорівнює 1,0 м, а дисперсія - 0,01 м 2 . Похибка розподілена за нормальним законом.
 • 3.23. Допустиме відхилення температури не повинно перевищувати ± 10 ° С від заданого значення. СКО випадкової складової похибки а = 8 ° С. Крім того, має місце систематична похибка -6 ° С, викликана відхиленням стрілки приладу в бік заниження. Визначте ймовірність того, що результат вимірювання температури вкладеться в заданий інтервал ± 10 ° С. Випадкова похибка розподілена за нормальним законом.

Відповідь: Р = 66,87%, а з урахуванням зміщення стрілки - 78,88%.

3.24. При градуюванні витратоміра в кінцевій точці шкали об'ємним методом отримали наступні значення часу наповнення бака:

/ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

т, з 97,5 94,8 94,7 95,2 94,9 95,3 95,1 95,2 95,3.

Вважайте, що ці значення часу розподілені за законом Стиодента. Обсяг бака V = 507 ± 0,1 л. Оцініть значення витрати і його похибка, якщо систематична похибка вимірювання часу відсутня.

Рішення

т = 95,3 с, половина ширини довірчого інтервалу розподілу Стьюдента

о / 0,0825 _

е = о, Зол --- = 0 , 62. с. Похибка вимірювання витрати

Тоді Q = 5,320 ± 0,018 л / с.

3.25. Температуру злитка металу виміряли в п'яти різних точках, в результаті чого отримали наступні значення: 975, 1005, 945, 950 і 987 ° С. Визначте довірчий інтервал похибки, відповідний довірчій ймовірності 0,95, якщо коефіцієнт Стиодента дорівнює 2,13.

Відповідь: 948,42 < t < 996,38 ° С.

 • 3.26. Допустиме значення температури матеріалу нс повинна перевищувати ± 10 ° С від заданого значення. СКО випадкової складової похибки дорівнює 6 ° С, а систематична складова похибки - 8 ° С. Визначте ймовірність, з якою результат вимірювання температури потрапить в заданий інтервал, вважаючи закон розподілу випадкової похибки нормальним.
 • 3.27. Визначте межі довірчого інтервалу похибки вимірювання тиску з імовірністю 0,683, якщо при великій кількості вимірів найбільш ймовірне значення дорівнює 8 кг / см 2 , а дисперсія - 0,49 (кг / см 2 ) 2 . Похибка розподілена за нормальним законом.
 • 3.28. В результаті великого числа вимірювань термоЕРС був визначений довірчий інтервал 16,73 < X < 17,27 мВ з довірчою ймовірністю 0,95. Визначте середньоквадратичне похибка вимірювання термоЕРС в припущенні нормального закону розподілу похибки.
 • 3.29. Визначте межі довірчого інтервалу похибки вимірювання тиску з імовірністю 0,95, якщо при великій кількості вимірів найбільш ймовірне значення дорівнює 10 кг / см 2 , а дисперсія становить 0,64 (кг / см 2 ) 2 . Похибка розподілена за нормальним законом.
 • 3.30. Визначте довірчий інтервал, якщо в результаті 10 вимірювань температури об'єкта отримали:

II 2 3 4 5 67 8 9 10

f, ° C 975 1,005 945 950 987 967 953 980 980 990

При цьому вважати, що похибки розподілені за законом Стиодента, коефіцієнт Стиодента для довірчої ймовірності 0,9 дорівнює 1,833.

Відповідь: 962 984,4 ° С.

 • 3.31. В результаті великого числа вимірювань концентрації розчиненого кисню аналізатором АКВА в діапазоні 0-20 мг / л з довірчою ймовірністю 0,997 визначили довірчий інтервал 15,34 < X < 16,26 мг / л. Знайдіть середньоквадратичне похибка вимірювання концентрації, вважаючи, що закон розподілу похибки нормальний.
 • 3.32. В результаті проведених вимірювань виявилося, що найбільш ймовірне вміст аміаку в азотоводородной суміші становить 13,45% NH 3 (Шкапа приладу 0-15%, (об.)). Довірчий інтервал похибки вимірювання визначили для довірчої ймовірності 0,683, і він склав ± 0,6% NH 3 . Знайдіть кордону довірчого інтервалу при довірчій ймовірності 0,95, якщо відомо, що закон розподілу похибки нормальний.
 • 3.33. Визначте межі довірчого інтервалу похибки вимірювання ацетилену оптико-акустичним газоаналізатором в технологічних газових сумішах з ймовірністю 0,95, якщо при великій кількості вимірів було отримано, що х = = 0,0108%, а дисперсія D = 0,004% 2 . Передбачається, що закон розподілу похибки нормальний.
 • 3.34. Проведено ряд вимірювань концентрації аргону термокондуктометрический газоаналізатором типу «Диск», при цьому отримані наступні результати.

i

Q,% а 2

i

з " % а 2

1

з " % а 2

1

98,6

4

97,9

7

97,8

2

98,2

5

98,4

8

98,0

3

98,1

6

98,3

9

98,1

Температури стінки камери не вимірюються, припускаючи, що вона становить 20 ° С, а вимірювана концентрація аргону при нормальних умовах дорівнює 100% (об.). Визначте, яка похибка домінує - систематична чи випадкова?

 • 3.35. Визначте межі довірчого інтервалу в разі вимірювання тиску води в трубопроводі при довірчій ймовірності 0,997, якщо відомо, що число вимірів - 5, а математичне очікування і СКО відповідно рівні 21,5 і 0,1 МПа.
 • 3.36. В результаті великого числа вимірювань термоЕРС визначено довірчий інтервал 16,73 < X <17,27 мВ з довірчою ймовірністю 0,997. Знайдіть середньоквадратичне похибка вимірювання термоЕРС, якщо закон розподілу похибки нормальний.
 • 3.37. Визначте межі довірчого інтервалу при зміні температури з ймовірністю 0,683, якщо при великій кількості вимірів було отримано значення температури, що дорівнює 500 ° С, а дисперсія склала 25 ° С 2 . Передбачається нормальний закон розподілу.
 • 3.38. Оцініть величину абсолютної похибки визначення потужності нагрівача за показаннями амперметра і омметра. Амперметр має клас точності 0,1 і діапазон вимірювань 0-50 Л. Номінальне значення сили струму 20 Л. Номінальна величина опору нагрівача 1 Ом була виміряна за абсолютною похибкою ± 0,005 Ом.
 • 3.39. Визначте межі довірчого інтервалу похибки вимірювання температури з ймовірністю 0,95, якщо при великій кількості вимірів було отримано, що найбільш ймовірне значення дорівнює 1000 ° С, а дисперсія - Зб ° С 2 . Похибка розподілена за нормальним законом.
 • 3.40. Визначте межі довірчого інтервалу при довірчій ймовірності 0,95 і нормальному законі розподілу, якщо відомо, що найбільш ймовірне значення концентрації азоту в суміші газів становить 9%. Довірчий інтервал похибки вимірювання визначався при довірчій ймовірності 0,683 і склав 1%.
 • 3.41. В результаті великого числа вимірювань ЕРС було визначено довірчий

інтервал 14,51 16,11 мВ з довірчою ймовірністю 0,683. Визначте СКО

вимірювання ЕРС, якщо закон розподілу похибки - нормальний.

 • 3.42. Визначте межі довірчого інтервалу похибки вимірювання тиску з імовірністю 0,95, якщо при великій кількості вимірів було отримано, що найбільш ймовірне значення дорівнює 10 кг / см 2 , а дисперсія - 0,64 (кг / см 2 ) 2 . Похибка розподілена за нормальним законом.
 • 3.43. Визначте межі довірчого інтервалу похибки вимірювання рівня рідини з ймовірністю 0,95, якщо при великій кількості вимірів було отримано, що найбільш ймовірне значення рівня дорівнює 1,2 м, а дисперсія - 0,01 м 2 . Похибка розподілена але нормальним законом.
 • 3.44. Довірчий інтервал похибки вимірювання вмісту діоксиду сірки визначався для довірчої ймовірності 0,683 при нормальному законі розподілу і склав ± 5 мг / м 3 . Визначте межі довірчого інтервалу при довірчій ймовірності 0,95, якщо відомо, що найбільш ймовірне вміст діоксиду сірки становить 60 мг / м 3 .
 • 3.45. При великому числі вимірювань тсрмоЕДС визначили довірчий інтервал 12,51-14,11 мВ з довірчою ймовірністю 0,997. Знайдіть середньоквадратичне похибка вимірювання термоЕД С при нормальному законі розподілу.
 • 3.46. Визначте межі довірчого інтервалу в разі вимірювання тиску води в трубопроводі при довірчій ймовірності 0,95, якщо відомо, що математичне очікування і СКО відповідно рівні 25,1 і 0,1 МПа. Передбачається нормальний закон розподілу.
 • 3.47. При десяти вимірах довжини металевого стержня отримали наступні результати: 358,6,358,5, 358,7, 358,4, 358,3,358,5,358,9, 360, 358,2 і 360,1 мм. Визначте 99% -й довірчий інтервал, припускаючи, що результати вимірювання - випадкові величини, розподілені за законом Стьюдснта, при цьому? Ст = 3,17.
 • 3.48. Визначте межі довірчого інтервалу при довірчій ймовірності 0,95 і нормальному законі розподілу похибки, якщо відомо, що найбільш ймовірне зміст 0 2 в суміші газів дорівнює 21%. Довірчий інтервал похибки вимірювання визначався при довірчій ймовірності 0,683 і склав 2% 0 2 .
 • 3.49. Визначте похибку манометра з пневматичним вихідним сигналом 0,2-1 кг / см 2 і межею вимірювань 0-6 кг / см 2 , якщо при тиску 4,5 кг / см 2 значення вихідного сигналу склало 0,8 кг / см 2 .
 • 3.50. Запишіть рівняння статичної характеристики нормують ІП градуювання 100 М з діапазоном вимірювань від -50 до 50 ° С і вихідним сигналом 0-20 м А.
 • 3.51. Визначте абсолютні похибки по входу і виходу манометра типу «Сапфір» з вихідним сигналом 0-5 мА і межами вимірювань 0-40 кг / см 2 , якщо при вимірюванні тиску 32 кг / см 2 вихідний сигнал склав 3,93 мА. Отримайте рівняння статичної характеристики та оцініть чутливість перетворювача.
 • 3.52. Запишіть рівняння статичної характеристики манометра зі стандартним пневматичним сигналом від 0,2 до 1 кг / см 2 і межею вимірювань 0-6 кг / см 2 . Оцініть похибка вимірювання манометра, якщо при тиску 4,5 кг / см 2 значення вихідного сигналу становить 0,84 кг / см 2 .
 • 3.53. Концентрація метану вимірюється оптико-акустичним газоаналізатором твань «Кедр» з діапазоном вимірювань 0-20% (об.) І класом точності 4, мають вихідний сигнал 0-5 мА. Оточила межа допустимої абсолютної похибки, наведеної до входу і виходу газоаналізатора, і запишіть рівняння його статичної характеристики.
 • 3.54. Визначте похибку по входу вимірювальної цінуй з манометра і вторинного приладу. Манометр має електричний вихідний сигнал 4-20 мА і діапазон вимірювань 0-40 кг / см 2 . Чутливість манометра визначена з відносною похибкою 1% при довірчій ймовірності 0,95. Вторинний показує прилад має відносну похибку 2% в середині шкали.
 • 3.55. Запишіть рівняння статичної характеристики нормує перетворювача, що працює в комплекті з термометром опору градуювання 100 М в діапазоні вимірювань від -50 до + 50 ° С і має вихідний сигнал 4-20 мА. Знайдіть чутливість перетворювача.
 • 3.56. Визначте похибку манометра по входу з струмовим вихідним сигналом 4-20 мА і з межею вимірювань тиску 0-60 кг / см 2 , якщо при вимірюванні тиску 30 кг / см 2 вихідний сигнал склав 11,5 мА.
 • 3.57. Визначте величину чутливості і запишіть рівняння статичної характеристики перетворювача надлишкового тиску типу «Сапфір» з межами вимірювань 0-60 кг / см 2 і вихідним сигналом від 0 до 20 мА. Основна приведена похибка перетворювача дорівнює 0,5. Знайдіть також величину максимальної похибки перетворювача по входу.
 • 3.58. Запишіть рівняння статичної характеристики і визначте похибку ІП тиску по входу з струмовим вихідним сигналом 0-5 мА і з межею вимірювання 0-16 кг / см 2 , якщо при вимірюванні тиску 8 кг / см 2 вихідний сигнал склав величину 2,7 мА.
 • 3.59. Визначте похибку манометра але входу з струмовим вихідним сигналом 0-5 мА і діапазоном вимірювань 0-40 кг / см 2 , якщо при вимірюванні тиску 32 кг / см 2 вихідний сигнал склав 3,93 мА.
 • 3.60. Визначте похибку по входу і виходу вимірювального перетворювача «Коруід-Т» (діапазон вимірювань 0-100 ° С, а діапазон показань 4-20 мА), якщо при вимірюванні температури 20 ° С його вихідний струм дорівнює 3,1 мА.
 
<<   ЗМІСТ   >>