Повна версія

Головна arrow Документознавство arrow ДОКУМЕНТАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

ДСТУ ISO 15489-1-2007. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Інформація та документація. Управління документами. Загальні вимоги.

ДСТУ ISO 23081-1-2009. СИБИД. Процеси управління документами. Метадані для документів.

ДСТУ ISO 22310-1-2009. Інформація та документація. Керівництво для розробників стандартів, що встановлюють вимоги до управління документами.

ГОСТ Р 7.0.8-2013. Національний стандарт РФ. СИБИД. Діловодство і архівна справа. Терміни та визначення.

ДСТУ ISO 30300-2015 СИБИД. Інформація та документація. Системи управління документами. Основні положення і словник.

Аванесова, Г. А. Сервісна діяльність: навч, посібник / Г. А. Аванесова. - М.: Аспект Пресс, 2005.

Ананьєва, Т. Н. Організація виїзних: навч, посібник / Т. Н. Ананьєва, А. І. Ткалич. - М.: Економіка, 2006.

Андрєєва, В. І. Діловодство / В. І. Андрєєва. - М.: ИНФРА-М, 2004.

Бобильова, М. П. Ефективний документообіг: від традиційного до електронного / М. П. Бобильова. - М.: Изд-во МЕІ, 2004.

Бусів, В. І. Теорія і практика прийняття управлінських рішень: підручник і практикум для бакалаврів і магістрів / В. І. бусів, Н. Н. Лябах. - М.: Издательство Юрайт, 2016.

Горбашко, Е. А. Управління якістю: підручник / Є. А. Горбашко. - М.: Издательство Юрайт, 2016.

Документаційне забезпечення управління: навч, посібник / під ред. Т. В. Кузнєцової. - М.: ИНФРА-М, 2001..

Дороніна, Л. А. Документознавство: підручник і практикум / Л. А. Дороніна. - М.: Издательство Юрайт, 2016.

Ілюшенко, М. П. Документування. Документ і системи документації / М. П. Ілюшенко, Т. В. Кузнєцова. - М., 1977.

Казакевич. Т. А. Організація і планування діяльності підприємств сервісу / Т. А. Казакевич. - СПб. Інтермедія, 2012.

Коренев, І. К. Документування управлінської діяльності / І. К. Коренев, А. В. Пшенко. - М.: Издательство Юрайт, 2016.

Кузнєцов, І. М. Документообіг і діловодство: підручник / І. Н. Кузнецов. - М.: Издательство Юрайт, 2016.

Кузнєцова, Т. В. Секретарська справа / Т. В. Кузнєцова. - М.: ЗАТ «Бізнес-школа" Інтел-Синтез "», 2001.

Куперштейн, В. Office і Project в управлінні і діловодстві / В. Куперштейн. - СПб., 2000..

Куперштейн, В. Сучасні інформаційні технології в діловодстві та управлінні / В. Куперштейн. - СПб, 1999.

Курочкіна, А. Ю. Управління якістю послуг / А. Ю. Курочкіна. - М.: Издательство Юрайт, 2016.

Кушнаренко, Н. Н. Документознавство: підручник / Н. М. Кушнаренко. - Київ: Знання, 2004.

Ларін, М. В. Управління документацією в організаціях / М. В. Ларін. - М.: Наукова книга, 2002.

Ларін, М. В. Управління документацією і нові інформаційні технології / М. В. Ларін. - М .: Наукова книга, 1998..

Ларін, М. В. Електронні документи в управлінні / М. В. Ларін, О. І. нишпорячи. - М.: Изд-во ВНІІДАД, 2005.

Ларін, М. В. Управління документами на основі міжнародного стандарту ІСО 115489-2001 / М. В. Ларін,

О. І. нишпорячи. - М.: Изд-во ВНІІДАД, 2005.

Ларін, М. В. Документаційне забезпечення управління проектами / М. В. Ларін, М. М. Ларін. - М.: Изд-во ВНІІДАД, 2012.

Ларьків, Н. С. Документознавство: навч, посібник / Н. С. ларьків. - М.: ACT, 2006.

Латфуллін, Г. Р. Теорія організації та організаційна поведінка: підручник і практикум для бакалаврату та магістратури / Г. Р. Латфуллін, О. Н. Громова, В. Г. Антонов. - М .: Издательство Юрайт, 2016.

Маринко, Г. І. Управлінський консалтинг: навч, посібник / Г. І. Маринко. - М.: ИНФРА-му, 2005.

Мельников, В. П. Інформаційна безпека та захист інформації / В. П. Мельников, С. А. Клейменов, А. М. Петраков. - М.: Академія, 2007.

Некраха, А. В. Організація конфіденційного діловодства і захист інформації: навч, посібник / А. В. Некраха, Г. А. Шевцова. - М.: Академічний Проект, 2007.

Організація роботи з документами / під ред. В. А. Кудря- єва. - М.: ИНФРА-М, 1998.

Перелік типових управлінських документів, що утворюються в діяльності організації з термінами їх зберігання. - М.: Изд-во ВНІІДАД, 2000..

Правила організації зберігання, комплектування, обліку та використання документів Архівного фонду РФ та інших архівних документів в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та організаціях. - М.: Росар- Хів, Изд-во ВНІІДАД, 2015.

Професійний стандарт «Спеціаліст з організаційного та документаційного забезпечення управління організацією» (затв. Наказом Мінпраці та соцзахисту РФ № 276н від 06.05.2015).

Пшенко, А. В. Документаційне забезпечення управління: навч, посібник / А. В. Пшенко. - М.: ФОРУМ, 2004.

Романова, Д. А. Правда про електронний документообіг / Д. А. Романова, Т. Н. Ільїна, А. Ю. Логінова. - М.: ДМК Пресс, 2002.

Рубчинський, А. А. Методи і моделі прийняття управлінських рішень: підручник і практикум для бакалаврату / А. А. Рубчинський. - М.: Издательство Юрайт, 2016.

Саттон, М. Корпоративний документообіг: принципи, технології, методологія впровадження / М. Саттон. - СПб: Питер, 2002.

Соколов, А. В. Загальна теорія соціальної комунікації / А. В. Соколов. -, 2002.

Столяров, Ю. Н. Документний ресурс / Ю. М. Столяров. - М.: Ліберія, 2001..

Типова інструкція з діловодства в федеральних органах виконавчої влади. - М: Изд-во ВНІІДАД, 2004.

Халін, В. Г. Теорія прийняття рішень: підручник і практикум для бакалаврату та магістратури / В. Г. Халін. - М.: Издательство Юрайт, 2016.

Нові видання з дисципліни «Документознавство. Документаційний сервіс »та суміжних дисциплін

 • 1. Бугорський, В. П. Правове і нормативне регулювання в індустрії гостинності: підручник і практикум для академічного бакалаврату / В. П. Бугорський. - М.: Издательство Юрайт 2017.
 • 2. Грозова, О. С. Діловодство: навч, посібник для академічного бакалаврату / О. С. Грозова. - М .: Издательство Юрайт 2017.
 • 3. Документознавство: підручник і практикум для академічного бакалаврату / Л. А. Дороніна [и др.]; під ред. Л. А. Дороніної. - 2-е изд., Перераб. і доп. - М.: Издательство Юрайт 2017.
 • 4. Дороніна, Л. А. Організація і технологія документаційного забезпечення управління: підручник і практикум для академічного бакалаврату / Л. А. Дороніна, В. С. Іріті- кова. - М.: Издательство Юрайт 2017.
 • 5. Іванова, А. Ю. Російська мова в діловій документації: підручник і практикум для вузів / А. Ю. Іванова. - М.: Издательство Юрайт 2017.
 • 6. Казакевич, Т А. Документознавство. Документаційний сервіс: підручник і практикум для прикладного бакалаврату / Т. А. Казакевич, А. І. Ткалич. - 2-е изд., Испр. і доп. - М.: Издательство Юрайт 2017.
 • 7. Колишкіна, Т Б. Ділові комунікації, документообіг та діловодство: навч, посібник для прикладного бакалаврату / Т. Б. Колишкіна, І. В. Шустин. - 2-е изд., Испр. і доп. - М.: Издательство Юрайт 2017.
 • 8. Корнєєв, І. К. Документування управлінської діяльності + тести в ЕБС: підручник і практикум для академічного бакалаврату / І. К. Корнєєв, А. В. Пшенко, В. А. Машур- ців. - 2-е изд., Перераб. і доп. - М.: Издательство Юрайт 2017.
 • 9. Криміналістика. Дослідження документів: навчань, посібник для вузів / М. В. Бобовкін [и др.]; відп. ред. М. В. бобів кін, П. Л. Гришин, А. А. Проткін. - М.: Издательство Юрайт 2017.
 • 10. Кузнецов, І. Н. Документаційне забезпечення управління. Документообіг та діловодство: підручник і практикум для прикладного бакалаврату / І. Н. Кузнецов. - 3-е изд., Перераб. і доп. - М.: Издательство Юрайт 2017.
 • 11. Лузіна, Т. В. Основи документообігу в митних органах. У 2 ч. Частина 1: навчань, посібник для вузів / Т. В. Лузіна, С. С. Решетникова. - М.: Издательство Юрайт 2017.
 • 12. Лузіна, Т. В. Основи документообігу в митних органах. У 2 ч. Частина 2: навчань, посібник для вузів / Т. В. Лузіна, С. С. Решетникова. - М.: Издательство Юрайт 2017.
 • 13. Шувалова, Н. Н. Організація і технологія документаційного забезпечення управління: підручник і практикум для академічного бакалаврату / Н. Н. Шувалова. - М.: Издательство Юрайт 2017.
 • 14. Шувалова, Н. Н. Основи діловодства. Мова службового документа: підручник і практикум для академічного бакалаврату / Н. Н. Шувалова, А. Ю. Іванова; під заг. ред. Н. Н. Шувалової. - М.: Издательство Юрайт 2017.
 
<<   ЗМІСТ