Повна версія

Головна arrow Документознавство arrow ДОКУМЕНТАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

 • 1. Дайте пояснення поняттю «управління документацією».
 • 2. Перерахуйте структурні підрозділи організації, що відповідають за роботу з документацією.
 • 3. Які основні положення програми з управління документацією?
 • 4. Дайте визначення інформаційно-документаційного ресурсу організації.
 • 5. Який зміст вкладають у поняття «система управління документацією»? Перерахуйте основні процеси з управління документацією.
 • 6. У чому полягає сутність процесу реєстрації документа?
 • 7. Як проводиться систематизація документації?
 • 8. Які особливості документування процедур ведення баз даних?
 • 9. Перерахуйте документи, які регламентують діяльність з управління документами в організації.
 • 10. Які місце і роль організаційного проектування в забезпеченні ефективності функціонування підприємства?
 • 11. У чому полягає сутність організаційного проектування? Назвіть його основні етапи.
 • 12. Які особливості документування етапів проектних робіт?
 • 13. Як фіксуються результати організаційного проектування?
 • 14. Який склад і призначення основних видів організаційних документів?
 • 15. Дайте визначення поняттям «документопотока» і «документообігу» в організаційній структурі підприємства. У чому полягає взаємозв'язок цих категорій?
 • 16. Які роль і місце управлінського рішення в процесі управління організацією?
 • 17. Які вам відомі види управлінських рішень? Розкажіть про управлінських рішеннях колегіального органу управління: порядок їх розробки, обговорення і прийняття.
 • 18. Розкажіть про управлінських рішеннях, прийнятих на основі єдиноначальності: про порядок розробки, обговорення і прийняття.
 • 19. Розкажіть про особливості оформлення прийнятих управлінських рішень. Як здійснюється доведення рішень до виконавців?
 • 20. Охарактеризуйте етапи реалізації рішення.
 • 21. Як пояснюється необхідність контролю виконання рішень?
 • 22. Як здійснюється оцінка результативності реалізованих рішень?
 • 23. Назвіть основні принципи політики в галузі управління якістю. У чому полягає документування процесів управління якістю?
 • 24. Які особливості документування процедур розробки та впровадження системи менеджменту якості?
 • 25. Яка роль організаційних документів в управлінні якістю?
 • 26. Розкажіть про документування внутрішнього аудиту в рамках функціонування системи управління якістю.
 • 27. Яка роль і структура документа «Керівництво за якістю»?
 • 28. Розкажіть про нормативної документації. Що ви знаєте про стандарти підприємства в галузі управління якістю?
 • 29. Які форми документації по збору зовнішніх даних для СМЯ вам відомі?
 • 30. Які види документації по зворотного зв'язку зі споживачем вам відомі?
 • 31. Назвіть основні види документації СМЯ за рівнями.
 • 32. Чим пояснюється актуальність сфери управління документацією?
 • 33. У чому полягає мета впровадження системи електронного документообігу?
 • 34. Які завдання вирішуються за допомогою СЕД? Назвіть соціальні наслідки впровадження СЕД.
 • 35. Перелічіть рівні видів забезпечення СЕД. Охарактеризуйте наповнення основних довідників і словників СЕД.
 • 36. Назвіть особливості модулів обробки інформації.
 • 37. У чому сутність процесу електронного узгодження документа?
 • 38. Охарактеризуйте процес «Доручення».
 • 39. Які принципи роботи спеціалізованих функціональних підсистем «Документи» і «Канцелярія»?
 • 40. Перерахуйте етапи життєвого циклу електронного документа.
 
<<   ЗМІСТ   >>