Повна версія

Головна arrow Документознавство arrow ДОКУМЕНТАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

 • 1. Чим відрізняється процес класифікації від процесу типізації?
 • 2. Що таке тип документа? Охарактеризуйте тип «офіційний документ».
 • 3. Дайте визначення поняттю «управлінська документація».
 • 4. Назвіть деякі риси патентної та нормативної документації.
 • 5. Що відноситься до типу «технічна документація»?
 • 6. Охарактеризуйте видання за основними ознаками.
 • 7. До якого типу документації можна віднести креслення?
 • 8. Назвіть основні види періодичних видань.
 • 9. Розкажіть про документних артефактах і їх різновидах.
 • 10. Що таке формула винаходу? До якого типу документації вона відноситься?
 • 11. Як класифікуються документи по стандартизації в залежності від масштабів їх дій?
 • 12. Назвіть основні види наукової документації.
 • 13. Що таке системи документації? За якими ознаками їх створюють?
 • 14. Дайте визначення поняттю «уніфікована система документації». Які принципи створення подібних систем?
 • 15. У чому полягає призначення уніфікованих систем?
 • 16. У чому полягає відмінність галузевих і функціональних систем документації?
 • 17. Яку роль виконують загальноросійські класифікатори техніко-економічної та соціальної інформації? Які класифікатори вам відомі?
 • 18. Що таке документообіг? Дайте кілька визначень.
 • 19. Які документопотоки спостерігаються в рамках окремої організації? Дайте характеристику кожному виду документопотока.
 • 20. Перерахуйте основні процеси технології роботи з управлінською документацією в організації.
 • 21. У чому полягає сутність реєстрації документів?
 • 22. Яке призначення номенклатури справ?
 • 23. Як проводиться контроль за термінами виконання документів?
 • 24. Охарактеризуйте процес розподілу документів по виконавцям.
 • 25. Що включає в себе справу тимчасового колективу?
 • 26. Особливості формування справ з розпорядчої документацією?
 • 27. У чому полягає мета експертизи цінності документів?
 • 28. Які документи підлягають передачі в архів? Які типові терміни зберігання документів?
 • 29. Розкажіть про електронну номенклатурі справ.
 • 30. Які кількісні характеристики документообігу?
 • 31. Які вам відомі типи організацій в залежності від характеру документообігу?
 • 32. Яке призначення інформаційно-документаційного ресурсу організації?
 • 33. Які технічні процедури обробки документів ви знаєте?
 • 34. Перерахуйте роботи з вхідною документацією і етапи створення внутрішніх документів.
 • 35. Перерахуйте роботи, пов'язані з внутрішнім документопото- ком.
 • 36. Що таке експертиза цінності документів?
 • 37. Які процедури виконуються при передачі документів на зберігання?
 • 38. Що таке систематизація документів?
 • 39. Охарактеризуйте процедуру контролю за виконанням документів.
 • 40. Як проводиться розподіл документів по виконавцям?
 
<<   ЗМІСТ   >>