Повна версія

Головна arrow Педагогіка arrow Дошкільна педагогіка

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Розділ IV. ПРОГРАМНО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ ДИТЯЧОГО САДУ В СИСТЕМІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ, ЩО РОЗВИВАЄТЬСЯ

СУЧАСНІ ПРОГРАМИ ВИХОВАННЯ І НАВЧАННЯ ДІТЕЙ У ДИТЯЧОМУ САДКУ

У результаті вивчення даної глави навчається буде:

  • - Знати загальну характеристику основних підходів до виховання і розвитку в сучасних програмах виховання і навчання дітей раннього і дошкільного віку; класифікацію сучасних освітніх програм дитячого садка та вимоги до їх структурі;
  • - Вміти здійснювати моделювання освітнього процесу відповідно до сучасних федеральними державними вимогами до змісту програми дошкільної освіти; проектування і вирішення педагогічних завдань, спрямованих на освоєння дитиною позиції суб'єкта різних видів діяльності, творчої індивідуальності;
  • - Володіти готовністю до педагогічної підтримки і супроводу розвитку дитини в освітньому процесі сучасного дитсадка, враховуючи освітню програму ДОП та програми виховання і навчання дошкільнят; педагогічною діагностикою як засобом оцінки досягнень дитини дошкільного віку.

Проблема здійснення діяльності ДНЗ в умовах варіативності програмно-методичного забезпечення

Проблема стандартизації змісту виховання і навчання дітей у дитячому садку має свою історію (табл. 22).

Таблиця 22

Екскурс в історію програмно-методичного забезпечення роботи ДНЗ

Рік

Програмні документи, що визначають роботу дошкільних установ

1919

"Інструкція по веденню вогнища і дитячого садка"

Тисяча дев'ятсот тридцять дві

"Програма роботи дошкільних установ" (проект)

Тисяча дев'ятсот тридцять чотири

"Програма і внутрішній розпорядок дитячого садка"

1938

"Керівництво для вихователя дитячого садка".

1945

Значно доповнено й перевидано.

+1953

Доповнено рекомендаціями щодо проведення організованих занять

1962-1982

"Програма виховання в дитячому садку".

Перевидавалася 9 раз зі змінами та доповненнями.

З 1970 р - "Програма виховання і навчання в дитячому садку"

+1984

"Типова програма виховання і навчання в дитячому садку" (СРСР) під редакцією Р. А. Курбатовой і Н. Н. Подд'якова

  • 1985
  • 1987

"Програма виховання і навчання в дитячому садку" (РРФСР). Розроблена на основі Типової програми.

1995

"Типове положення про дошкільну освітньому закладі", що оголосило про те, що ДОУ самостійно у виборі програми з комплексу варіативних програм, рекомендованих державними органами управління освітою, внесення змін до них, а також у розробці власних (авторських) програм.

Загальні вимоги до програм ("Рекомендації з експертизи освітніх програм для ДОП")

2000

Лист Міністерства освіти РФ від 09.08.2000 № 237 / 23-16 "Про побудову наступності в програмах дошкільної освіти та початкової школи"

Як видно з табл. 22, тривалий час в нашій країні єдиним державним обов'язковим документом для дошкільних закладів була "Програма виховання і навчання в дитячому садку". У ній було визначено обсяг уявлень, знань, умінь і навичок, які необхідно було виховати у кожної дитини. Однак робота по жорстко регламентованої програмі неминуче обмежувала можливості педагогічної творчості, недостатньо враховувала індивідуальні особливості дітей, придушувала природну допитливість дитини, приводила до формалізму.

"Тимчасове положення про дошкільну установу" (1991) дало можливість кожному дошкільній установі вибирати з наявних програм програму навчання і виховання, вносити в неї власні доповнення, створювати авторські програми, використовувати різноманітні форми роботи. У 1995 р було затверджено "Типове положення про дошкільну освітньому закладі". У ньому закріпилося право на те, щоб дошкільний навчальний заклад було самостійно у виборі програми з комплексу варіативних програм (Додаток 1), рекомендованих державними органами управління освітою, внесення змін до них, а також у розробці авторських програм відповідно до вимог державного освітнього стандарту.

Незважаючи на надання ДОУ права вибору комплексних і парціальних програм, процес впровадження нових програм в практику дитячих садків йшов повільно. Основні причини цього явища полягали в наступному:

По-перше, варіативні програми виявилися недоступні більшій частині педагогів Росії, проте спочатку було ясно, що усвідомлення і прийняття програми повинно відбуватися паралельно її вивченню, виділенню основних структурних складових. Тим часом кожен авторський колектив представляв дитячим садкам солідні рахунки за свої послуги. Послугами авторів програм могли скористатися лише обрані - елітні дитячі садки, які, до речі, часто воліли "розробляти" свої програми, гак як статус експериментального ДОУ допомагав їм отримати ряд додаткових привілеїв у вигляді додаткових ставок, надбавок до зарплати і т.д.

По-друге, багато вихователі, навіть познайомившись з новими програмами, не хотіли відмовлятися від старої програми. Це пояснювалося тим, що педагогів зі стажем роботи понад 5-7 років вчили працювати саме за типовою програмою виховання і навчання дітей у дитячому садку, і вони просто не вміли працювати за новими програмами. Робота з вибору та адаптації програм в ДОУ цілком лягала на плечі адміністрації. Тому вибір програм носив хаотичний або жорстко централізований характер, не враховувалася роль методичного забезпечення програм, специфіка і характер педагогічного процесу в ДОУ різних видів.

На даний момент робота але вибору та адаптації програм як засіб підвищення якості освітнього процесу в ДОУ різних видів включає в себе три складові:

  • 1) аналіз існуючих програм;
  • 2) навчання педагогічного колективу ДНЗ роботі з новою програмою;
  • 3) планування педагогічного процесу в ДОУ відповідно до обраних варіативними програмами (Додаток 2).
 
<<   ЗМІСТ   >>