Повна версія

Головна arrow Педагогіка arrow ДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПРИЙОМИ І ЗАСОБИ ЕМОЦІЙНО ОПОСЕРЕДКОВАНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ

Описані методи реалізуються через інструментірующіе їх прийоми і засоби. Прийом - це конкретна організуюча форма, в яку наділяється та чи інша дидактична ситуація (І. К. Журавльов). На відміну від методу прийом є менш стійкою дидактичної категорією, яка не має регламентацій ні за поєднанням, ні по послідовності їх застосування. Розглянемо деякі прийоми, спрямовані на реалізацію методів емоційно опосередкованого розвитку.

Прийом створення емоційно-насиченого фону. Суть його полягає в створенні настрою, позитивної мотивації на майбутню діяльність або спілкування, підтримку пізнавального інтересу, активності дітей під час виконання праці, фізичних вправ і т.д. Даний прийом сприяє досягненню якісного результату і до теперішнього часу є одним з найбільш популярних механізмів впливу на емоції дітей. Він створюється за допомогою спеціально підібраного музичного супроводу (інструментальні, вокальні твори вітчизняних і зарубіжних композиторів, пісенне народна творчість та ін.), Візуальних засобів (світлових ефектів, використання видовищних видів мистецтва і т.д.), фольклору (лічилок, скоромовок, небилиць -перевертишей, жартів-балагурок казкового характеру, закличек і ін.), довірчого емоційного контакту педагога з дітьми.

При створенні емоційно-насиченого фону необхідно орієнтуватися на решаемую з його допомогою освітню задачу, погоджувати його оформлення з способами виконуваних дій, специфікою виду дитячої діяльності. Наприклад, в рухової діяльності доцільніше використовувати відповідний музичний супровід, в художньо-мовленнєвої діяльності крім музичного супроводу залучати видовищні види мистецтва та ін.

Прийом ігровий драматизації, завдяки якому дитина може займати позицію переживає і, здійснюючи певні дії, вирішувати багато проблемних ситуації опосередковано - від імені будь-якого персонажа; в рольовому втіленні висловлювати своє ставлення до різних сторін навколишнього життя. Виявляючи себе в певній ролі, дитина як би вбирає емоції іншого (казкового персонажа, вигаданого героя і ін.), Деякий час живе ними, осягаючи тим самим ціннісні аспекти життя, культури. Вдало сформульовані питання педагога під час або в кінці драматизації спонукають дітей аналізувати, робити висновки і узагальнення, рефлексувати і оцінювати свій особистий досвід, що дає можливість пізнавати «світ розумом і серцем» (В. О. Сухомлинський).

Діти можуть розігрувати епізоди з казок, рольові діалоги з ілюстрацій, самостійні імпровізації на теми, взяті з життя. У молодшому дошкільному віці діти в основному імітують характерні руху казкових персонажів. В середньому дошкільному віці вони здійснюють художньо-образні дії, використовуючи різні виразні засоби. У старшому дошкільному віці в більшій мірі підтримується творча самостійність у передачі образів.

Використання прийому ігровий драматизації допомагає подолати невпевненість у собі, боязкість, пов'язану з труднощами спілкування, взаємодії, страх; забезпечує подібний характер осягнення освітнього матеріалу. Важливо, щоб діти виконували не тільки роль позитивних персонажів, а й негативних - злих, жорстоких, нечесних. Наприклад, виконуючи роль Кощія Безсмертного, дитина менше боїться його, позбавляється від почуття страху перед злими силами.

Прийом ігровий драматизації забезпечує не тільки успішність емоційного осягнення змісту освіти, а й сприяє згуртуванню дитячого гурту, надає психотерапевтичний вплив на дошкільнят.

Ситуації сюрнрізності, новизни. Даний прийом будується на пріроднозаданной потреби дитини в нових враженнях, яка несе в собі велику потенційну силу, що сприяє загальному психічному розвитку дитини, служить підставою для становлення інших його потреб (духовних, пізнавальних). Потреба в нових враженнях, переростаючи в пізнавальну потребу, продовжує відігравати позитивну роль при переході дитини в умови систематичного навчання в школі.

Ситуація сюрпризности, новизни активізує роботу всього психологічного апарату дитини щодо її прийняття, спонукає до порівняння існуючої установки з інформацією, забезпечує високу вмотивованість навчання, а також трудової, рухової та інших видів діяльності. Цілком можливо, що ця нова інформація не опиниться в подальшому особистісно значущою з точки зору її практичної, пізнавальної корисності для дитини, але психологічний ефект першого враження, без сумніву, матиме позитивний вплив на освоєння пізнавального матеріалу, способів дій, їх емоційне прийняття.

У цьому сенсі ситуація новизни грає роль пускового механізму в актуалізації емоційного стану, мобілізації емоційної сфери дитини в цілому. Тому введення на перший погляд зовнішніх, досить незначних, але нових деталей в організацію тієї чи іншої діяльності створює необхідну атмосферу для успішної реалізації освітніх завдань. До прийомів створення новизни відносяться рольове перевтілення (вихователь виступає в ролі доброї феї, бабусі-загадушка, Весни), внесення нових атрибутів, іграшок, декорацій; зміна інтер'єру, освітлення в груповий кімнаті і т.д.

У старшому дошкільному віці необхідно спонукати дітей до переживання ситуації очікування нового. Актуалізація стану очікування спонукає дітей до програвання варіантів зустрічі з новим, викликає переживання певних почуттів, що сприяють прояву особистісної активності і тим самим посилюють загальну спрямованість і динаміку поведінки.

Всі перераховані прийоми, що входять до групи методів емоційно опосередкованого розвитку, не прив'язані автоматично до тих чи інших моментів процесу освіти. Їх використання слід постійно продумувати, враховуючи особливості вікової групи дітей, кожну дитину. Однак деякі вказівки про фактичну освітньої ролі тих чи інших способів впливу на дошкільників можливі.

Так, на етапі ознайомлення з новими явищами, способами дій одним з найбільш ефективних прийомів є виразний, що викликає сильні емоційні реакції спосіб створення ситуації новизни. У тих групах, де ослаблений інтерес до пізнавального матеріалу, доцільно використовувати емоційно насичений фон, створювати емоціогенние ситуації. Емоційний вплив значно посилюється, якщо педагог вводить ігрові драматизації. Стимулюючий ефект створюють вміло використовуються змагальні ситуації і ситуації успіху.

ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

  • 1. На яких теоретичних підходах базується емоційно-розвиваюче освіту?
  • 2. Охарактеризуйте основні напрямки власне емоційного розвитку дошкільників.
  • 3. Розкрийте сутнісні сторони методів емоційно опосередкованого розвитку дітей: метод емоційно-сенсорного впливу, метод контрастного зіставлення, метод спонукання до співпереживання, метод емоційно-образного впливу.
  • 4. Опишіть прийоми і засоби емоційно опосередкованого розвитку дітей. Наведіть приклади їх використання в різних видах діяльності: ігрової, рухової, художньо-мовленнєвої, образотворчої, музичної та ін.
  • 5. Сформулюйте своє ставлення до емоційно-розвиваючого утворення. Наведіть аргументи.
 
<<   ЗМІСТ   >>