Повна версія

Головна arrow Педагогіка arrow ДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

МЕТОД ЕМОЦІЙНО-ОБРАЗНОГО ВПЛИВУ

Даний метод направлений на спонукання дітей до передачі емоційних переживань в образному втіленні за допомогою ототожнення себе з природним об'єктом, казковим персонажем і т.д .; занурення в ситуацію вільного оперування уявленнями. Метод будується на актуалізації такої форми емоційного реагування, як емоційне відокремлення - втілення суб'єктивного образного змісту випробовуваної дитиною емоції, її знака, якості, зовнішнього моторного оформлення, на вираженні індивідуально-неповторного характеру емоційних проявів.

Цей метод успішно реалізується через занурення в уявну ситуацію, актуалізацію емоційних переживань в образному втіленні. Методично важливо, щоб дитина не просто копіював за дорослим руху зображуваного тваринного (ведмедя, пташки), передаючи зовнішні риси даного об'єкта, а входив в образ, творив його, особистісно відображаючи смисловий зміст образу. Для цього необхідно створювати і підтримувати атмосферу непідробної щирості і душевної відвертості, активизирующую суб'єктну позицію дітей в процесі реалізації освітніх завдань.

Застосовуючи цей метод, важливо враховувати, що при створенні образів діти чотирьох-п'яти років використовують елементи реальності в якості центральної частини нового образу, тоді як у дітей шести-семи років новий образ будується в процесі вільного оперування уявленнями, що входять в їх життєвий досвід.

Важливими засобами, що забезпечують успішність реалізації методу, є словесний опис, активізація рухового уяви і звернення до особистісного досвіду дітей, багато в чому забезпечує індивідуально неповторний малюнок образного втілення рухів, дій. Словесний опис допомагає закріпленню емоційного досвіду, розвитку осмисленої образної моторики. Рухове уява забезпечує «одухотворення» дитячих образів, робить їх по-справжньому керованими. Наприклад, організовуючи образотворчу діяльність, вихователь спонукає дітей до емоційного переживання образу через активізацію рухів всього тіла, голосових реакцій, мімічних проявів, прийняття певних поз як виразних характеристик тіла в просторі і відповідно підбору адекватних образотворчих засобів.

Метод емоційно-образного впливу успішно зарекомендував себе в процесі організації конструювання, рухової, художньо-мовленнєвої, образотворчої діяльності, в процесі ознайомлення з явищами природи.

* * *

Роль описаної групи методів полягає в тому, що вони встановлюють динамічну відповідність освітніх впливі, що йдуть від педагога, процесу розвитку щодо дітей до пізнавальному матеріалу, виконуваної діяльності, дозволяють погоджувати способи взаємодії педагога з власним особистісним досвідом дітей, їх природного емоційністю. Дані методи забезпечують різнопланові прояви особистості як суб'єкта спільної діяльності, тому вони повинні розгортатися на основі взаєморозуміння і довіри. Їх включення в процес освіти обумовлено тим, що наявність знань про навколишній світ, уявлень про культурні цінності, моральні норми, соціально виправданих способах поведінки і спілкування ще не означає привласнення їх дітьми, особистісного прийняття. Тільки в емоційному діалозі з педагогом, при програванні різних ситуацій (прямо узгоджується, суперечливого характеру і ін.) Простежується значне підвищення рівня розуміння навколишнього світу в процесі пізнання, дієвого присвоєння моральних норм, естетичних категорій.

 
<<   ЗМІСТ   >>