Повна версія

Головна arrow Педагогіка arrow ДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

МЕТОД СПОНУКАННЯ ДО СПІВПЕРЕЖИВАННЯ

Сутність цього методу полягає в тому, що педагог пробуджує у дітей емоційні реакції через репрезентацію емоційних станів іншої, ідентифікацію з іншим. Даний метод актуалізує переживання тих же станів, які відчуває інша людина (одухотворений об'єкт), через ототожнення з ним (співпереживання), а також переживання власних емоцій з приводу стану іншого (співчуття).

Метод будується па явище емпатії -здатності емоційно відгукуватися на стан іншого. Відомо, що емпатіче- ські переживання у дошкільнят можуть бути реакцією не тільки на спостережувані, але і на уявні переживання інших, які не сприймаються безпосередньо; на антропоморфні об'єкти. Саме ці особливості прояву емпатії в дошкільному віці лягли в основу даного методу. Переймаючись почуттями іншого (педагога, літературного персонажа, однолітка, об'єкта живої природи і т.д.), діти деякий час живуть і діють, ведені відповідними емоціями, привласнюють їх і переживають. В результаті такого переживання відповідні емоції починають зв'язуватися з конкретним вчинком, подією, явищем, а потім, входячи в емоційне життя дітей, ці образи «стають засобом психічного вираження почуття» (В. В. Зеньковський).

Цей метод доцільно використовувати насамперед в таких видах діяльності, як художньо-мовна, трудова, пізнавально-дослідницька. Упереджене співпереживання, що переростає в сприяння, лежить в основі залучення дошкільнят до цінностей; забезпечує емоційне проникнення в різні сторони навколишнього життя, емоційний настрій до об'єкта пізнання, коригування міжособистісних відносин, спільних дій. Через співпереживання, емпатійность відносин з педагогом діти осягають красу праці, проникають у внутрішнє життя природи, соціального світу.

 
<<   ЗМІСТ   >>