Повна версія

Головна arrow Педагогіка arrow ДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ЕМОЦІЙНО ОПОСЕРЕДКОВАНЕ РОЗВИТОК ДОШКІЛЬНЯТ

Другим напрямком реалізації емоційного компонента є емоційно опосередковане розвиток, спрямоване на використання природного емоційності дітей в якості сприятливого чинника, що впливає на розвиток інтелектуальної сфери особистості, характер здійснення різних видів діяльності і забезпечує розуміння навколишнього через переживання, ставлення до різних областей світопізнання, власної діяльності і т .п.

У психології та педагогіці, як вітчизняної, так і зарубіжної, неодноразово наголошувалось на необхідності постійної сполучення пізнавального матеріалу з логікою емоційного прийняття його дітьми, відзначалася значимість емоційної регуляції діяльності. Однак механізми практичної реалізації освіти через вплив на емоції дітей вимагає конкретизації та наукового обґрунтування.

Успіх освіти дошкільнят визначається не тільки і не стільки їх поінформованістю, скільки бажанням іріобретать знання, вміння, використовувати їх в практичній діяльності, життєвих ситуаціях. Успіх пов'язаний із збагаченням дітей новими мотиваційно-значущими враженнями, образами навколишнього світу, що лежить в пласті емоційної регуляції процесу пізнання і діяльності. Дитина повинна йти до усвідомлення сенсу своїх дій, поведінки через почуття. В цьому випадку емоції служать механізмом, що приводить в рух когнітивні процеси, засобом збагачення їх образами, активізації довільної поведінки, включення дітей в діяльність.

Зупинимося на групі методів емоційно опосередкованого розвитку дітей. Необхідно зауважити, що акцентування уваги на цій групі методів обумовлено рядом положень.

По-перше, дошкільна освіта має розглядатися як сфера духовного виробництва, продуктом якого є не тільки присвоєні знання, вміння, а й розкриття внутрішніх сил зростаючого людини, його суб'єктної позиції. Безсумнівно, найбільш співзвучним в гаком розумінні свого призначення він повинен бачити особистісний розвиток, напрямком якого виступає розвиток емоційний.

По-друге, в дошкільній педагогіці широко розкриваються методи, спрямовані на формування свідомості, організацію різних видів діяльності, набуття досвіду суспільної поведінки, але практично не знаходять змістовного висвітлення методи впливу на емоційну сферу.

По-третє, продуктивне узгодження освітнього процесу з віковими цінностями дошкільнят багато в чому забезпечує емоційний характер взаємодії педагога з дітьми, пробудження адекватних емоцій, розвиток відносини до освітнього матеріалу і т.п.

 
<<   ЗМІСТ   >>