Повна версія

Головна arrow Педагогіка arrow ДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПОЛІКУЛЬТУРНА ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Важливою умовою успішності реалізації ідей підлогу і культурного освіти є створення відповідної освітнього середовища.

Полікультурна освітнє середовище визначається як матеріального та духовного фактора особистісного прояву суб'єктів освітнього процесу і являє собою єдність предметів культури, культуротворческой діяльності і культурозавісімих відносин між людьми, що відносяться до різних етнічних і інших соціальних груп. Полікультурна освітнє середовище повинне забезпечувати можливість реалізації наступних напрямків:

 • а) національна освіта (осягнення рідної мови, народного мистецтва, традиційного укладу життя і т.д.);
 • б) освоєння державотворчої культури (правових, морально-етичних норм, загальних для даної держави);
 • в) змістовне розуміння світової культури, знайомство з етикетом, мовою, необхідним для входження в світове співтовариство і взаємодії з представниками інших культур;
 • г) включення в ціннісні форми спілкування, поведінки в дусі миролюбства, толерантності, в інтересах гармонізації національних відносин.

Компонентами полікультурної освітньої середовища є:

 • 1) базові елементи, в число яких входять перш за все предмети матеріального світу (меблі, посібники, книги, інвентар, твори декоративно-прикладного мистецтва і т.д.), що відповідають культурним вимогам;
 • 2) функціонально-утворюють елементи, в число яких входять зміст освіти, інформаційні засоби, тобто предмети духовної культури;
 • 3) організаційно-управлінський елемент, багато в чому пов'язаний з діяльністю, точніше - з різними видами діяльності, що дозволяють формувати культуру мислення, поведінки і дають можливість повноцінної особистісної самореалізації кожного.

Таким чином, полікультурна освіта виступає важливим напрямком роботи з дітьми дошкільного віку, що включає в себе формування ціннісних уявлень про людей інших національностей, толерантності, розвиток емпатійних форм поведінки та ін.

ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 • 1. Розкрийте напрямки полікультур освіти.
 • 2. Уявіть один з підходів до нолікультурному освіти, використовуючи праці М. М. Бахтіна, В. Біблера, Г. Д. Гачева, М. С. Кагана,

О. Шпенглера, К. Ясперса та ін.

 • 3. Підготуйте презентацію на одну з наступних тем:
 • 1) «Проблема полікультур освіти дошкільнят з позиції сучасних методологічних підходів»;
 • 2) «Теоретичні основи полікультур освіти»;
 • 3) «Технології полікультур освіти дітей дошкільного віку»;
 • 4) «Методичні засади полікультур освіти дітей».
 
<<   ЗМІСТ   >>