Повна версія

Головна arrow Педагогіка arrow ДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ З ОРІЄНТАЦІЄЮ НА АКСІОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД

Перш за все розглянемо основні етапи педагогічної роботи, спрямованої на залучення дітей до цінностей через образне їх осягнення.

 • 1. Виділити цінності, які необхідно ввести в зміст освіти дошкільнят.
 • 2. Визначити характеристики, за допомогою яких буде здійснюватися прилучення дітей до цінностей (табл. 3.1). Дані характеристики, виступаючи основними показниками тієї чи іншої цінності, повинні знайти своє втілення в близьких і хвилюючих дитини образах.
 • 3. Визначити види художньої діяльності, через які будуть здійснюватися як початкове введення в ценностнооріентаціонний образ, так і подальше послідовне збагачення матеріалом в старшому дошкільному віці, і відповідно виділити художні твори, що містять зазначені вище характеристики. Для цих цілей можуть залучатися фольклор, міфи, казки, дитяча література, твори живопису, скульптури І Т.Д.

Таблиця 3.1

Цінності і їх характеристики [1]

цінності

Характеристики

1

ЛЮДИНА і його життя

Неповторність кожного, нерозривний зв'язок з навколишнім середовищем - природного, соціального; здоров'я, умови життя, життєвий досвід, гуманізм відносин, права і обов'язки.

Людина-творець.

Віра як стимул і орієнтир людського життя. Планета Земля - спільний дім для всіх людей

2

РОДИНА

Люблячі батьки, родичі традиції сім'ї, сімейні свята, впевненість в житті, захист

3

ПРАЦЯ

Духовне і матеріальне благополуччя, творення; радість праці; фізичний та інтелектуальний груд, значення професій

4

ЗНАННЯ

Результат творчої праці, успішність діяльності, цікаве спілкування, корисна наповненість вільного часу; вміння використовувати предмети, пояснювати явища навколишнього життя.

5

БАТЬКІВЩИНА

Країна, в якій народився; найближче оточення; рідна природа, вулиця, рідний дім, національні традиції, народне мистецтво

6

МИР

Згода між людьми, народами і державами - головна умова існування Землі.

Повага прав інших народів, вміння прощати, розуміти інших

7

КРАСА

Гармонійне, прекрасне, витончене, величне в природі, мистецтві, соціальній та рукотворному світі.

Те, що приносить задоволення, насолода погляду, слуху

дітей до осягаються цінностям. Тут можуть допомогти малюнки, вироби, танцювальні рухи, поетичне слово - все те, що дає можливість наповнити образ цінності особистісно-значущим змістом і зробити її дієвою основою для вираження емоційно-ціннісного ставлення до навколишнього світу.

Принципи, якими необхідно керуватися при реалізації даного напрямку педагогічної роботи, такі.

 • 1 .Дінамічность. Важливо забезпечити не тільки сприйняття цінності, але і активну практичну участь дітей з метою творчого втілення образу цінності, передачі індивідуального сенсу, ставлення до нього. Адже значущим є не сам по собі образ, їх підносили засобами мистецтва, а процес взаємодії дітей з ним, емоційні переживання, пов'язані з його сприйняттям. В результаті емоційних контактів відбувається перетворення образу цінності в індивідуально-неповторне ціннісне утворення.
 • 2. Облік природного емоційності дітей дошкільного віку. Дитина йде до усвідомлення сенсу через емоції, переживання дій, подій, відображених у творах літератури, живопису та ін. Ціннісно-орієнтований матеріал повинен володіти емоціогенними властивостями, адекватними осягаються дітьми цінностям. Наприклад, до такої цінності, як Краса, необхідно залучати насамперед через пробудження естетичних емоцій: задоволення, захоплення, милування. Цінності Батьківщина, Праця осягаються через моральні емоції: співчуття, любов, гордість і т.д.
 • 3. Доступність. Відбір матеріалу, орієнтованого на образне осягнення цінності, повинен ретельно оцінюватися з точки зору можливості його активного сприйняття дошкільнятами, словесного позначення ціннісно-орієнтованих образів, подальшого використання у власній діяльності дітей, творчого перетворення в суб'єктивні особистісні образи.
 • 4. Діяльнісний характер осягнення цінностей. Глибоко зачіпати дитини здатні лише ті цінності, які можна пов'язати з його життєвим досвідом. При осягненні ціннісно-орієнтованого змісту необхідно передбачати кошти, що дозволяють звертатися до такого досвіду дітей, давати можливість осягати цінності в діяльності, в умовах підтримки різнопланової активності дітей.

Залучення дітей до цінностей дозволяє досягати важливих позитивних результатів в особистісному розвитку дошкільників: прояві соціально-значущої мотивації, емпатійності відносин, щирості переживань при передачі образів образотворчими, музичними засобами, виразності інтонації мови, підвищеною зацікавленості і захопленості діяльністю в цілому.

ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 • 1. Яке значення понять «цінність», «ціннісні уявлення», «ціннісні орієнтації», «ціннісне ставлення до світу»?
 • 2. Розкрийте особливості осягнення цінностей в дошкільному віці.
 • 3. Виділіть і опишіть кошти залучення дітей до цінностей (на матеріалі однієї вікової групи).
 • 4. Підготуйте презентацію на тему «Залучення дітей до цінностей в освітньому процесі дошкільних освітніх організацій» (на матеріалі одного виду діяльності: ігровий, образотворчої, художньо-мовленнєвої, рухової та ін.).

 • [1] Образне осягнення цінності як обов'язковий елементсодержанія має включати в себе емоційні переживання і ставлення дітей до ціннісному образу. Цінності не могутпостігаться раціональним шляхом - через освоєння норм, знаніееталонов і т.п .; їх необхідно відчувати. Щоб цінність сталачастью життєвого досвіду, внутрішнім регулятором і побудником до дій, оцінювання вчинків, подій, необхідно, щоб вона була не просто знаної, а й особистісно прийнятої. Дляетого необхідно передбачити засоби вираження відносини
 
<<   ЗМІСТ   >>