Повна версія

Головна arrow Педагогіка arrow ДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

СЕНСОРНИЙ РОЗВИТОК ЯК ПЕРШООСНОВА ПІЗНАВАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ

Пізнавальний розвиток дошкільнят нерозривно пов'язане з сенсорним розвитком - досвідом чуттєвого пізнання, процесами відчуття і сприйняття. Як показала А. П. Усова, дев'ять десятих накопиченого розумового багажу дітей складають чув- ного-сприймаються враження.

У 1960-і рр. А. В. Запорожець вводить поняття сенсорні еталони - загальноприйняті мірки, зразки зовнішніх властивостей, якостей предметів. У роботах Н. П. Сакулиной розкривається методика формування у дітей узагальнених способів обстеження предметів, які можуть бути використані в процесі пізнання багатьох якостей і властивостей:

 • 1) сприйняття цілісного вигляду предмета;
 • 2) виокремлення основних частин цього предмета і визначення їх властивостей;
 • 3) визначення просторових взаємовідносин частин відносно один одного (вище, нижче, ліворуч, праворуч і т.д.);
 • 4) виокремлення дрібніших частин предмета і встановлення їх просторового розташування по відношенню до основних частин;
 • 5) повторне цілісне сприйняття предмета.

Л. А. Венгер вводить поняття аналітичне сприйняття , тобто розвиток вміння розбиратися в поєднаннях кольорів, виділяти окремі вимірювання величини, розчленовувати форму предметів і т.д.

У 1970-1980-і рр. сенсорне виховання розглядається головним чином у зв'язку з формуванням сенсорних здібностей. Так, Л. А. Венгер підкреслює важливу роль перцептивних дій , які лежать в основі сенсорних здібностей.

приклад

Широку популярність серед фахівців отримало допомогу Л. А. Венгера, Е. Г. Пилюгін, II. Б. Венгер «Виховання сенсорної культури дитини» (М .: Просвещение, 1988), де представлений комплекс ігор та ігрових вправ, спрямованих на розвиток дій порівняння, накладення, додатки, узагальнення, систематизації за допомогою використання сенсорних еталонів.

Багатий досвід сенсорного виховання, розвитку дітей представлений в зарубіжній педагогіці: системи Ф. Фребеля, М. Мон тессорі, О. Декролі.

ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 • 1. Дайте змістовну характеристику понять «пізнавальний розвиток», «пізнавальна спрямованість», «пізнавальна активність», «пізнавальна діяльність».
 • 2. Використовуючи електронні бібліотечні фонди, матеріали періодичної преси, проаналізуйте дослідження в області пізнавального розвитку дошкільнят. Заповніть таблицю: [1] [2]

Прізвище, ім'я, по батькові дослідника

напрями

досліджень

Позиція вченого, наукові погляди

Запропоновані методики та педагогічні технології

 • [1] Підготуйте виступ з комп'ютерною презентацією на тему «Технології пізнавального розвитку дітей» (на матеріалі однієї вікової групи).
 • [2] Проаналізуйте матеріали періодичної преси за останні двароку з проблеми пізнавального розвитку дітей, складіть картотеку.
 
<<   ЗМІСТ   >>