Повна версія

Головна arrow Педагогіка arrow ДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДОШКІЛЬНЯТ

Першим науковим підходом до проблеми залучення дитини до світу людей була книга Я. А. Каменського «Світ чуттєвих речей в картинках», де відомий чеський мислитель висунув принцип енциклопедичності при відборі знань про соціальний світ. Ще одна тенденція з'явилися погляди Ф. Фребеля і М. Мон тессорі, які показали важливу роль органів почуттів і виділили сенсорику (процеси відчуття і сприйняття) як основу пізнання світу, включаючи і соціальний світ.

З позиції залучення дітей до російського способу життя підходив до соціалізації особистості К. Д. Ушинський. Він вважав, що дитина, що народилася у певного народу, повинен вбирати в себе дух цього народу, ставати частиною народу через пізнання його культури, побуту, мови. У роботах А. П. Усовой розкривається така риса особистості як громадськість , характеризуються особливості її прояву у взаємозв'язку з етапами об'єднання дітей в грі: індивідуальні гри, гри поруч і спільні ігри.

С. А. Козлова розглядає специфіку соціалізації дошкільників через аналіз прояву активності в природних умовах і в рамках дошкільних освітніх організацій в трьох напрямках: рукотворний світ, спільна діяльність і мова (табл. 2.4).

Таблиця 2.4

Специфіка соціалізації дошкільників в природних умовах і в умовах дошкільних освітніх організацій

умови

На першому місці

На другому місці

На третьому місці

природні

рукотворний світ

Потрібні певні знання, вміння, для того щоб використовувати предмети за призначенням

спільна

діяльність

Допомога дорослих, показ способів дій

мова

Пояснення, вказівки, питання і т.д.

Дошкільні освітні організації

мова

П едагогі чес ки е впливу починаються з мови

рукотворний світ

Для дошкільнят провідним принципом навчання є принцип наочності

спільна

діяльність

Різні режимні моменти, а також як окремий блок педагогічного процесу

Різні сторони проблеми спілкування розкривалися в цілому ряді досліджень, перш за все в працях М. І. Лісіна, яка однією з перших використала поняття «спілкування» і «комунікативна діяльність» в якості синонімічних. Вона виділила три основні групи засобів спілкування:

 • а) експресивно-емоційні - спілкування за допомогою міміки, руху рук, тіла, використання виразною вокалізації і т.д .;
 • б) предметно-дієві - спілкування за допомогою рухів і з використанням предметів (наближення, видалення, вручення предметів, протягання дорослому); пози, які виражають протест дитини, бажання ухилитися від контакту з дорослим або, навпаки, прагнення притиснутися до нього, бути узятим на руки;
 • в) мовні - висловлювання, питання, відповіді, репліки.

М. І. Лісіна обгрунтувала чотири форми спілкування дитини:

 • 1) ситуативно-особистісне (безпосередньо-емоційне) спілкування (від двох до шести-семи місяців); таке спілкування з близькими дорослими забезпечує виживання дитини і задоволення всіх його первинних потреб;
 • 2) ситуативно-ділове (або предметно-дієве) спілкування (від семи місяців до 3-4 років), воно розгортається в ході спільної з дорослим провідною предметної діяльності і обслуговує її;
 • 3) внеситуативно-пізнавальне спілкування (4-5 років) розгортається на тлі спільної з дорослим і самостійної діяльності дитини по ознайомленню з фізичним світом і обслуговує її;
 • 4) внеситуативно-особистісне спілкування (5-7 років) розгортається на тлі пізнання дитиною соціального світу і протікає в формі самостійних епізодів.

Поглиблений аналіз проблеми генези спілкування у дітей дозволив М. І. Лісіна показати не тільки його якісні форми, рушійні сили, а й взаємозв'язок із загальною життєдіяльністю дитини, вплив спілкування на загальний розвиток дітей, а також способи цього впливу.

Аналіз літератури дозволяє виділити кілька напрямків у вивченні проблеми розвитку взаємин як особистісної основи для взаємодії, що виявляється у взаємодопомозі, симпатії, антипатії. Так, відносини дружби, симпатії, взаємного тяжіння дітей один до одного розглядали Т. І. Бабаєва, Т. А. Владимирова, Т. А. Рєпіна та ін. В цих роботах показані важлива роль соціального досвіду дітей, значимість позитивного оцінного статусу дитини в групі однолітків.

Виборчі відносини вивчали Е. О. Смирнова, А. А. Рояк, К. Я. Вольціс і нр. У роботах розкриваються способи регулювання взаємовідносин за допомогою забезпечення успіху в діяльності (А. А. Рояк), об'єднання дітей приблизно одного рівня активності і сформований ™ ігрових умінь (К. Я. Вольціс), формування соціально значущої мотивації, етично цінних способів спілкування, обліку статевих відмінностей (Т. А. Рєпіна та ін.).

У ряді робіт підкреслюється важлива роль якостей особистості, які забезпечують взаєморозуміння, успішність організації та здійснення спільних видів діяльності; це, зокрема, самостійність (К. II. Кузовкова, Г. М. Ляміна та ін.), організованість (А. І. Матусік, В. Г. Нечаєва та ін.), громадськість (А. II. Усова). Гуманні відносини досліджувалися Р. С. Буре, Т. А. Репиной, Е. Е. Шишловою і ін. Сьогодні широко представлені актуальні напрямки, технології, діагностіческіс методики соціального розвитку дітей дошкільного віку, особливості спілкування дитини з однолітками і дорослими [1] .

приклад

Так, в роботах Е. Е. Шишловою знаходить змістовне розкриття саме поняття гуманних відносин і групи умінь, що обумовлюють прояв кожної зі сторін таких відносин:

 • доброзичливість - вміння доставити радість іншим (шляхом привітного звернення, частування чимось смачним, привітання зі святом, днем народження, пропозиції своїх іграшок, надання послуг і т.п.);
 • чуйність - вміння розділити радість і засмучення інших, відгукнутися на прохання, звернення товаришів; допомогти подолати негативні переживання, пошкодувавши, заспокоївши, запропонувавши спосіб відволікання (пограти, помалювати, почитати і т.п.);
 • уважність - вміння помітити і зрозуміти переживання (неяскраво виражені) інших; підтримати позитивний емоційний стан, настрій; допомогти подолати, полегшити негативний емоційний стан;
 • дбайливість - вміння надати ту чи іншу послугу іншим, позалицятися за ними (допомогти одягтися, постелити постіль, виконати завдання і т.п.);
 • справедливість - вміння визнати рівні права однолітків на участь у спільній грі, виконання провідних ролей в ній; захист власної думки; на отримання задоволення і т.п.

Узагальнюючи дослідницький матеріал, можна виділити основні методи і засоби, що забезпечують успішність соціальнокоммунікатівного розвитку дошкільнят, їх соціалізації. Це приклад дорослих, педагогічна оцінка, спеціально організована освітня діяльність, спрямована на ознайомлення з нормами спілкування, збагачення мовного досвіду, читання художньої літератури, етичні бесіди, створення проблемних ситуацій, проектна діяльність, соціальне експериментування і т.д.

Вимоги до соціально-комунікативного розвитку містить ФГОС (докладніше див. Розд. 1.5). Соціально-комунікативний розвиток дошкільнят має здійснюватися протягом усього періоду дошкільного дитинства. В результаті такої роботи у дітей закладається особливе почуття світовідчуття, в просторі якого формуються соціальні мотиви, потреби, ціннісні способи поведінки, морально-вольові якості, соціальна активність, гуманне ставлення до людей, природі, бажання самостверджуватися в різних видах діяльності.

ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 • 1. Що розуміється під соціалізацією, соціальною адаптацією, соціально-комунікативним розвитком дошкільнят?
 • 2. Використовуючи електронні бібліотечні фонди, матеріали періодичної преси, проаналізуйте дослідження в області соціалізації та соціально-комунікативного розвитку дошкільнят. Заповніть таблицю:

Прізвище, ім'я, по батькові дослідника

напрями

досліджень

Позиція вченого, наукові погляди

Запропоновані методики та педагогічні технології

 • 3. Підготуйте комп'ютерну презентацію на тему «Актуальні напрямки соціально-комунікативного розвитку дітей дошкільного віку». Уявіть свій проект групі.
 • 4. Проаналізуйте дві-три статті з періодичної преси за останні три роки з проблеми соціально-комунікативного розвитку дітей і висловіть своє ставлення до даного матеріалу з позиції його актуальності, наукової та практичної значущості.

 • [1] Див .: Веракса II. Е., Веракса А. II., Рєпіна Т. А. Соціальна псіхологіядошкольніка: навч, посібник. М .: Мозаїка-Синтез, 2016.
 
<<   ЗМІСТ   >>