Повна версія

Головна arrow Педагогіка arrow ДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ДІЯЛЬНІСТЬ - ОСНОВНА СТРУКТУРНА ОДИНИЦЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Діяльність є важливою умовою, фактором і засобом розвитку дітей, збагачення їх особистого досвіду, а також основною структурною одиницею освітнього процесу.

Численні дослідження (Л. А. Венгер, С. Л. Новосьолова, Н. Н. Поддьяков, Н. П. Сакулина, Д. Б. Ельконін та ін.) Висвічують різні грані впливу різних видів діяльності на розвиток творчих можливостей, якостей особистості , ціннісного ставлення до навколишнього світу та ін. Загальновизнаним є той факт, що кожен вид діяльності виконує певні освітні завдання та функції, має своє місце в режимі дня дошкільнят, свої кордони розвитку, обумовлені вікової специфікою дітей. Так, В. В. Давидов обґрунтував вимоги до діяльності та її організації:

  • 1) повинні бути створені умови для вільного здійснення дітьми різноманітних видів діяльності;
  • 2) в освітньому процесі всі види діяльності повинні доцільно поєднуватися, оскільки особистість розвивається на основі своєрідного синтезу різних видів діяльності;
  • 3) вихователі повинні не тільки втягувати дітей в різні види розвиваючої спільної та індивідуальної діяльності, а й ненав'язливо прищеплювати дітям нові її форми;
  • 4) організація та здійснення діяльності повинні сприяти прояву і розвитку психологічних якостей і показників, ключовим з яких виступає розвиток творчої уяви.

приклад

В. А. Петровський об'єднує діяльність і спілкування в поняття діяльнісної-опосередкованого спілкування , розглядаючи його в якості основної одиниці освітнього процесу і системоутворюючого умови розвитку особистості на всіх вікових етапах дитинства. Вчений показує неминуще освітнє значення всіх видів дитячої діяльності (а не тільки провідною) як основи змістовного спілкування і розвиваючої взаємодії дорослих і дітей. Не можна не погодитися з правомірністю думки про те, що в процесі освіти важлива різнопланова діяльність. Кожен вид діяльності має для дітей самоцінний характер.

Розкриваючи роль діяльності в освіті дошкільнят, варто відзначити, що не всяке прояв активності дітей може бути віднесено до діяльності. Участь в діяльності визначається наявністю всіх її компонентів: орієнтовного (мотиви, целе- полагание, планування), виконавської (комплекс дій, операцій), контрольно-оцінного (самоконтроль і самооцінка). Крім того, наголошується на необхідності «творчо-преобразую- ного характеру» виконання діяльності (В. Т. Кудрявцев).

 
<<   ЗМІСТ   >>