Повна версія

Головна arrow Педагогіка arrow ДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ДОШКІЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ

Дошкільна педагогіка має багату історію розвитку: досліджено велику кількість проблем, що мають фундаментальний і прикладний характер, оформилися і отримали визнання нормативні та варіативні методологічні підстави [1] . У XX ст. численні теоретичні, експериментально-прикладні дослідження дозволили сформулювати теоретичні основи дошкільної педагогіки, обґрунтувати методики і технології виховання і навчання дітей на різних етапах дошкільного дитинства. Разом з тим, як і раніше існує цілий ряд актуальних проблем і перспективних напрямків для досліджень. Їх виникнення обумовлено:

 • а) змінами в політичній, економічній, нормативноправовий та інших сферах суспільного життя; наприклад, перехід на нові соціально-економічні умови значно трансформував погляд на систему дошкільної освіти, статус дитинства і положення дитини в системі суспільних відносин;
 • б) природним рухом, розвитком дошкільної педагогіки, що тягне за собою необхідність подальшої розробки концепцій, нових технологій навчання і виховання дітей, які були б прийнятні для сучасних умов життя і, в свою чергу, могли б збагатити практику дошкільної освіти.

Отже, перерахуємо актуальні проблеми і напрямки досліджень.

 • 1. Створення концепцій, які розкривають підходи до дошкільної освіти в єдності процесів навчання і виховання. Такий концептуальний матеріал дозволить значно збагатити науковий апарат дошкільної педагогіки, розширити уявлення про можливості розвитку дітей на етапі дошкільного дитинства, а також про результативну стороні педагогічної роботи, яка повинна включати в себе не тільки навченість і вихованість, а й освіченість дошкільнят.
 • 2. Подальша розробка наукових підходів, що дозволяють оптимально враховувати цінності дошкільного віку. Даний дослідницький матеріал дасть можливість переосмислити процесуально-результативну, структурну та ціннісну сторону дошкільної освіти в аспекті підтримки суб'єктної позиції дитини у взаємодії з педагогом, розвитку його індивідуальності, дозволить вибудовувати педагогічну роботу в дошкільних освітніх організаціях з продуктивним рішенням завдань віку.
 • 3. Визначення теоретичних і методологічних підходів до реалізації особистісно-орієнтованої моделі освіти. Необхідно більш детально і змістовно виділити базові, стрижневі особистісні підстави, норми і критерії вікового розвитку, що дасть можливість змістовно реалізовувати особистісно-орієнтований підхід у педагогічній роботі з дітьми, оптимально враховувати унікальність кожного вихованця, індивідуальні можливості і особливості дітей.
 • 4. Подальший аналіз дитячих видів діяльності з метою ампліфікації (розширення) розвитку дітей, різнопланового їх використання в освітньому процесі дошкільних організацій. Слід збагатити сучасну практику науковим матеріалом, що розкриває підходи до ефективного поєднання дитячих видів діяльності, використання їх в ансамблі, в аспекті підтримки і розвитку суб'єктної позиції дитини, створення інфраструктури світу дитинства та ін.
 • 5. Створення культуросообразность форм буття дітей в дошкільних освітніх організаціях і сім'ї, забезпечення цілісного багатокомпонентного культурно-виховного простору як середовища, що живить духовний та моральний розвиток дітей, що пробуджує високі почуття і ціннісні форми поведінки.
 • 6. Побудова теорії і практики інноваційного дошкільної освіти в світлі пріоритетних підходів - системного, культурологічного, аксіологічного та ін., А також вимог ФГОС. Такі матеріали дозволять розширити підходи до проектування і реалізації різних моделей дошкільної освіти, зроблять масштабніше нововведення в практику організації педагогічної роботи з дітьми.
 • 7. Виявлення джерел особистісного розвитку дітей в сімейному вихованні, комплексне вивчення проблем сімейного виховання в системі «батько - дитина», «дитина - дитина» і т.д.
 • 8. Розробка нового типу наступності дошкільної та шкільної ступені освіти, подальше дослідження питань, пов'язаних з розвитком дослідницького уяви, інтелектуальних емоцій і ін., З неодмінним збереженням загальновизнаних позицій: підготовка до школи повинна здійснюватися природно, невимушено, без форсування дитячого розвитку і штучного включення дошкільнят в умови навчання зі шкільного типу.
 • 9. Подальша розробка загальноосвітніх програм з урахуванням вимог ФГОС, що дозволить зберегти і збагатити дошкільну освіту в якості гнучкою і варіативної системи, дасть можливість розширити підходи до конструювання змісту освіти розвиваючої, культурологічної, особистісно-орієнтованої спрямованості і т.д.

Таким чином, дошкільна педагогіка є важливою областю наукових знань, структурною одиницею педагогічних наук і системи наук про людину.

ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 • 1. Опишіть науковий апарат дошкільної педагогіки як галузі наукових знань.
 • 2. Розкрийте фактори, що зумовлюють місце дошкільної педагогіки в системі педагогічних наук.
 • 3. Змістовно охарактеризуйте основні поняття і функції дошкільної педагогіки.
 • 4. Чому дошкільна педагогіка розглядається як область гуманітарного і антропологічного знання?
 • 5. Створіть картотеку на тему «Концептуально-теоретичні основи дошкільної педагогіки».
 • 6. Виділіть перспективні напрямки подальшого розвитку дошкільної педагогіки як науки. Обгрунтуйте свою позицію.

 • [1] Доп. см .: Дошкільна освіта. Збірник нормативних документів посостоянію на 1 септ. 2015 г. / ред.-упоряд. І. Е. Федосова. М.: Національна освіта, 2016.
 
<<   ЗМІСТ   >>