Повна версія

Головна arrow Економіка arrow ЕКОНОМІКА ОРГАНІЗАЦІЇ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ЕКОНОМІКА ФІРМИ: МІКРОЕКОНОМІКА

Після вивчення глави 2 студент повинен:

знати

 • • основні цілі функціонування сучасних фірм в умовах економічної глобалізації;
 • • принципи багатоцільової оптимізації в процесі функціонування фірми;
 • • моделі поведінки фірми в режимах досконалої і монополістичної конкуренції, а також олігополії і монополії;
 • • принципи функціонування факторних ринків;
 • • моделі управління витратами фірми, ціноутворення, а також прибутком і рентабельністю;
 • • модель загальної рівноваги економічної системи;
 • • джерела доходу і принципи його розподілу на мікрорівні;
 • • поняття зовнішніх ефектів і суспільного блага;
 • • роль держави в ринковій економіці;

вміти

 • • використовувати апарат векторної оптимізації для постановки і рішення багатоцільових завдань;
 • • розробляти економіко-математичні моделі для різних ринкових структур;
 • • оцінювати ефективність капітальних вкладень;
 • • аналізувати діяльність фірми з метою оптимізації її витрат, прибутку і рентабельності;
 • • аналізувати умови досягнення загальної рівноваги економічної системи;

володіти

 • • методами прийняття управлінських рішень, які оптимізують картеж цільових установок фірми;
 • • апаратом обґрунтування обсягів випуску продукції фірми в конкретних умовах ринкової конкуренції;
 • • практичними навичками управління витратами, прибутком і рентабельністю фірми;
 • • методами оцінки наслідків державного регулювання діяльності фірми.

Вище розглянуто ринковий попит, досліджені переваги і поведінку споживачів. Звернемося тепер до пропозиції і поведінки виробників.

 
<<   ЗМІСТ   >>