Повна версія

Головна arrow Економіка arrow ЕКОНОМІКА ОРГАНІЗАЦІЇ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

КОМАНДНА ЕКОНОМІКА

У теорії «чиста» командна (командно-адміністративна, планова [1] ) економіка виглядає набагато простіше і краще за ринкову. В економічній системі, тривале функціонування якої можливо лише в умовах суспільної власності , рішення але використання ресурсів з метою виробництва необхідних товарів (послуг) приймають, як зазначалося вище, центральні органи планування. При такому підході до управління економічною системою теоретично можливо врахувати всі соціальні і політичні пріоритети, зокрема виключити безробіття, реалізувати бажане розподіл доходів між членами суспільства і т.п.

Однак на практиці все набагато складніше. Для складання і реалізації такого плану необхідно зібрати і переробити величезний обсяг інформації про альтернативні товари, технологічних процесах, витраті ресурсів, витратах, споживанні. При цьому кількість факторів по кожному з прийнятих рішень буде обчислюватися десятками і сотнями мільйонів. Так, тільки номенклатура виробів в народному господарстві колишнього СРСР До 1985 р становила понад 30 млн позицій. До того ж більшість цих чинників нестійкий в часі, вони постійно змінюються в процесі розробки плану і його реалізації.

Чим сильніше централізований апарат планування, тим більше ризик того, що інформація буде деформуватися і спотворюватися під час її руху «вгору» або «вниз» відповідно до ієрархією управління. Багато підприємств свідомо приховують від вищестоящого ланки управління свої потенційні можливості, забезпечуючи тим самим можливість подальшого перевиконання «спущеного» зверху плану і отримання за це премій.

В умовах обов'язкового виконання планів підприємства позбавляються можливості відволікати кошти на наукові розробки, технічне удосконалення свого виробництва. В результаті гальмується технічний розвиток всієї економіки.

Крім того, так як підприємства ресурси не набувають, а отримують від держави, у них відсутній стимул використовувати передові ресурсозберігаючі технології виробництва продукції.

У зв'язку з усіма перерахованими вище, а також іншими проблемами командна економіка в «чистому» вигляді, так само як «чиста» ринкова економіка, не існує. Зазвичай споживачам дозволяється самим вирішувати, які товари їм слід купувати.

Поєднання щодо вільного ринку споживчих товарів з відносно довільно встановлюються цінами на них і жорстко контрольованим планом виробництва продукції підприємствами веде або до затоварювання ринку не користуються попитом товарами, або до дефіциту товарів і послуг. В результаті виникають черги і так звані чорні ринки, починається нелегальне виробництво дефіцитних товарів, яке отримало назву «сіра економіка».

  • [1] Останнє визначення представляється нам неточностей і невдалим, так як плановоеначало притаманне практично всім функціонуючим економічним системам.
 
<<   ЗМІСТ   >>