Повна версія

Головна arrow Економіка arrow ЕКОНОМІКА ОРГАНІЗАЦІЇ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПРОПОЗИЦІЇ

Поняття еластичності можна також використовувати для визначення реакції пропозиції товару на зміну його ціни.

Еластичність пропозиції товару за ціною визначається як відносна зміна в величині пропозиції товару, співвіднесені з відносною зміною в ціні даного товару.

Формула середньої точки для обчислення еластичності пропозиції за ціною збігається з аналогічною формулою для обчислення еластичності попиту за ціною. Різниця лише в тому, що параметр Q означає тут величину пропозиції, а не величину попиту, як раніше.

Аналогічна також формула розрахунку коефіцієнта еластичності за допомогою похідної для аналітично заданої функції пропозиції.

Оскільки параметри цін і обсягів пропозиції змінюються в даному випадку в одному і тому ж напрямку, ця формула дає позитивні значення коефіцієнтів еластичності пропозиції за ціною.

Практично дуже складно виділити фактори, які б однозначно впливали на еластичність пропозиції. Реакція виробників товару Z на зростання його ціни буде багато в чому визначатися тим, наскільки просто перейти від виробництва інших товарів до виготовлення товару Z. Якщо цей процес неважкий, то пропозиція товару Z буде еластичним.

Найважливішим фактором, що впливає на еластичність пропозиції, є кількість часу, наявного в розпорядженні виробників для того, щоб відреагувати на дану зміну ціни товару.

Аналізуючи вплив фактора часу на еластичність пропозиції, економісти розрізняють наступні ринкові періоди.

Найкоротший ринковий період настільки малий, що виробники не встигають відреагувати на зміну ціни і попиту. Так, фермер, який привіз на ринок урожай полуниці, продасть її незалежно від звичної для на полуницю ціни (високої або низької). Якщо виробник не може впливати на умови продажу свого товару, то крива абсолютно нееластичного пропозиції матиме вигляд, представлений на рис. 1.40.

Пропозиція в найкоротшому ринковому періоді

Мал. 1.40. Пропозиція в найкоротшому ринковому періоді

У межах короткострокового (короткого) ринкового періоду виробничі потужності виробників залишаються незмінними. Однак підприємства мають достатньо часу, щоб використовувати свої потужності більш-менш інтенсивно, підвищуючи тим самим обсяг виробництва за рахунок більшого завантаження устаткування, інтенсифікації праці і т.п.

Крива пропозиції в короткостроковому періоді поступово починає відхилятися від строго вертикального положення в напрямку, визначеному законом пропозиції (рис. 1.41).

Пропозиція в короткостроковому ринковому періоді

Мал. 1.41. Пропозиція в короткостроковому ринковому періоді

Збільшенню попиту в даному випадку відповідає відносно менше, ніж в межах найкоротшого ринкового періоду, зміна ціни (з Р 0 до P s ), тобто тут ціна виявиться нижче в порівнянні з найкоротшим ринковим періодом $т ).

Довгостроковий ринковий період досить тривалий для того, щоб фірми встигли вжити всіх заходів, пристосовуючи свої ресурси до вимог мінливої ситуації. Окремі фірми можуть розширити (або скоротити) свої виробничі потужності. У цей період відбувається також розширення пропозиції за рахунок появи на ринку нових фірм - виробників даного товару.

Таким чином, в довгостроковому періоді «перешкоди» для зростання еластичності зняті, і вона досягає максимальних величин, поступово уве-

лічіваясь в часі (рис. 1.42). Ціна в цьому випадку виявляється ще нижче, максимально наближаючись до ціни вихідного рівноваги.

На рис. 1.43 показано вплив фактора часу на еластичність пропозиції.

Пропозиція Рис. 1.43. Основні типи

Мал. 1.42. Пропозиція Рис. 1.43. Основні типи

в довгостроковому ринковому еластичності пропозиції періоді

Нарешті, відзначимо, що на еластичність пропозиції великий вплив мають витрати виробництва: якщо збільшення випуску товару Z пов'язано з різким подорожчанням виробництва, то еластичність пропозиції цього товару буде низькою. В цьому випадку виробництво кожної додаткової одиниці товару Z вимагає таких витрат, при яких збільшення випуску можливо тільки при значному зростанні ціни даного товару. Отже, невеликим приростів обсягу пропозиції будуть відповідати значні зміни ціни товару, що характерно для нееластичного пропозиції.

 
<<   ЗМІСТ   >>