Повна версія

Головна arrow Техніка arrow ДЕТАЛІ МАШИН І ОСНОВИ КОНСТРУЮВАННЯ. ПЕРЕДАЧІ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ГЛАВА ІНШІ ВИДИ ЗУБЧАТИХ ПЕРЕДАЧ

ГВИНТОВІ ПЕРЕДАЧІ

Гвинтовими називаються передачі, що складаються з двох циліндричних косозубих коліс з перехресними осями (рис. 7.1). У цих передачах найчастіше кут перехрещення валів становить 90 °, а тому контакт взаємодіє пари зубів теоретично відбувається в точці (по невеликому плямі). Несуча здатність цих передач невелика, і вони не здатні передавати істотні потужності. Найчастіше вони використовуються в якості кінематичної пари в приладах: в автомобілебудуванні ними здійснювалися приводи спідометрів. Працюють передачі плавно, але з великим ковзанням, тому потрібно гарне змащення; колеса іноді робляться з різноманітних матеріалів.

Геометричні і кінематичні співвідношення.

На рис. 7.2, а представлена схема взаємодії ортогональної конструкції передачі, в якій сума кутів косозубой Р, + Р2 = 90 °. Шестерня з числом зубів Z і діаметром d, показана зверху, а колесо, що має відповідно ц і d2, - під шестернею. Вісь обертання шестерні

гвинтові передача

Мал. 7.1. гвинтові передача

Геометричні співвідношення в бітів передачі

Мал. 7.2. Геометричні співвідношення в бітів передачі:

e-Р | + Р; = 90 е ; б-Р, + р> * 90 ° зображена штрихпунктирной лінією, а колеса - суцільний. Відповідні кути косозубой р | І р 2 - для шестерні і колеса.

Діаметри початкових кіл коліс

міжосьова відстань

Передавальне число

Висловивши Z і z 2 через діаметри коліс, отримуємо

Таким чином, передавальне число не тільки визначається відношенням діаметрів, але також залежить від сомножителя tg Р ,.

Якщо колеса нарізані евольвентним профілем зубів, то відповідні радіуси кривизни для контактуючих поверхонь Pi = ^ sina / (2cos 2 p |) і р 2 = 2sina / (2cos 2 p 2 ), а приведений радіус кривизни

ККД передачі істотно залежить від співвідношення кутів косозубой. Найбільше значення ККД виходить при р, * р 2 (вірніше, якщо Р, = 45 ° - (р / 2 і р 2 ~ 45 ° + (р / 2, де

d 2 .

Якщо гвинтова передача не ортогональна (рис. 1.2,6), то р, + р 2 * * 90 °, а значить w = d 2 cosp 2 / (* / | COsp |) залишається без перетворення, так як cosp 2 * sinp ,.

Силові співвідношення.

Сили нормального навантаження виражаються через окружні тангенціальні сили Fn і Ft2:

Відповідно можна записати, ввівши моменти на колесах,

За аналогією з косозубимі колесами визначаються осьові і радіальні зусилля.

Розрахунок контактної витривалості робиться за формулою Герца для випадку точкового взаємодії зубів:

де Е п р - модуль Юнга, що залежить від матеріалів контактуючих коліс.

У формулі (7.5) нормальна навантаження F n виражається в ньютонах, а р пр визначається за формулою (7.3).

Модуль Юнга / Г пр = 2? , ,? 2 / (? | +? 2) - Для стали? = 2,15 • 10 5 МПа, для бронзи Е ~ (0,9 ... 1,1) • 10 5 МПа. Однак частіше матеріали коліс вибираються з умов зносостійкості і швидкостей ковзання зубів в місці контакту, а на міцність взагалі не робляться.

 
<<   ЗМІСТ   >>