Повна версія

Головна arrow Менеджмент arrow ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ВИСНОВКИ

У цій главі були вивчені поняття і сутність ризиків. Класифікація проектних ризиків показує, що вони в гранично загальному вигляді можуть поділятися на загальні та галузеві. Методи оцінки проектних ризиків розглянуті в межах, необхідних для управління ними. Одним з найбільш поширених способів ідентифікації та класифікації ризиків є матриця ризиків.

Особливості розподілу ризиків між учасниками проекту ДПП полягає в тому, що ризик передається тій стороні, яка може керувати ним найкращим чином. Методи мінімізації проектних ризиків розглянуті в контексті управління ризиками. Для цих цілей у світовій практиці застосовуються кількісні, якісні і комплексні методи.

ПРАКТИКУМ

Питання і завдання для самоконтролю

 • 1. Що таке ризики?
 • 2. У чому сутність проектних ризиків?
 • 3. Наведіть відомі класифікації проектних ризиків: загальні та галузеві.
 • 4. Які основні методи оцінки проектних ризиків?
 • 5. Що таке матриця ризиків?
 • 6. Назвіть особливості розподілу ризиків між учасниками проекту ДПП.
 • 7. Які базові методи мінімізації проектних ризиків?
 • 8. Як відбувається управління ризиками за допомогою кількісних, якісних і комплексних методів?

Теми рефератів і доповідей

 • 1. Фінансові моделі проектів ДПП.
 • 2. Ініціювання та структурування проектів ДПП.
 • 3. Принципи виявлення і оцінки ризиків для проектів ДПП.

Кейс «Управління ризиком»

У Південно-Африканській Республіці існує одна з найбільш опрацьованих систем дій по оцінці ризиків [1] .

Дана система в цілому представлена наступними етапами:

 • - визначення ризиків;
 • - визначення впливу (впливу) кожного ризику;
 • - оцінка ймовірності виникнення ризиків;
 • - оцінка вартості кожного ризику;
 • - визначення стратегій зниження ймовірності ризиків;
 • - розподіл ризиків;
 • - складання матриці ризиків;
 • - побудова моделі Public Sector Comparator (далі - PSC) з урахуванням ризиків;
 • - попередній аналіз можливості бути реалізованим проекту по бюджетним обмеженням.

Характеристики проекту: нова лікарня буде побудована в провінції Гаутенг Департаментом охорони здоров'я ПАР.

Вартість будівництва : 100 млн південноафриканських ранд (R). Очікуваний період будівництва: 18 місяців.

Вартість витрат на здійснення альтернативного рішення в разі затримки але термінів представлена в табл. 3.6.

Таблиця 3.6

Вартість витрат на здійснення альтернативного рішення в разі затримки по термінах

сценарій

Вплив вартості будівництва на базову PSC, R млн

Вартість ризику, R млн

імовірність

ризику

Величина ризику (вплив х х ймовірності), R млн

перевитрата коштів

-0,3

Нижче базової PSC

95

-5

5%

0,0

Без змін від базової

100

0

15%

4,0

PSC

Перевитрата: можливий

по

10

40%

3,8

Перевитрата: середній

115

15

25%

3,8

Перевитрата: граничний

125

25

15%

11,3

Перевищення термінів будів

ництва

0,0

Виконання в строк

100

0

15%

2,0

Перевитрата: можливий

104

4

50%

1,5

Перевитрата: середній

106

6

25%

0,8

Перевитрата: граничний

108

8

10%

4,3

альтернативне рішення

0,0

Без затримок

10

0

15%

1,5

Вартість: можлива

103

3

50%

1,1

Вартість: середня

104,5

4.5

25%

0,6

Вартість: гранична

106

6

10%

3,2

сценарій

Вплив вартості будівництва на базову PSC , R млн

Вартість ризику, R млн

імовірність

ризику

Величина ризику (вплив х х ймовірності), R млн

вартість поновлення

0,0

без поновлення

100

0

20%

2,0

Вартість: можлива

105

5

40%

2,1

Вартість: середня

107

7

30%

1.0

Вартість: гранична

110

10

10%

Загальна вартість ризику

23,9

Таблиця 3.7

Вартість кожного з факторів наслідки представлена в табл. 3.7.

Вартість кожного з факторів наслідки

наслідки

Разом, R млн

1-й рік

2-й рік

3-й рік

перевитрата коштів

11,3

наслідки

70%

30%

Вартість впливу, R млн

7,9

3,4

0,0

Розрахунок вартості впливу

(11,3 х 70%)

(11,3x30%)

Перевищення термінів будівництва

4,3

наслідки

70%

30%

Вартість впливу, R млн

3,0

1,3

Розрахунок вартості впливу

(4,3 х 70%)

(4,3 X 30%)

Забезпечення альтернативного рішення

3,2

наслідки

70%

30%

Вартість впливу, R млн

0,0

2,2

1,0

Розрахунок вартості впливу

(3,2 х 70%)

(3,2 х 30%)

вартість поновлення

5,1

наслідки

100%

Вартість впливу, R млн

5,1

Розрахунок вартості впливу

(5,1 х Ю0%)

В результаті в моделі ДПП, як і в моделі PSC, враховуються всі ризики, як значаться за публічним сектором в матриці ризиків для моделі PSC, так і передані приватному партнеру, оцінені їм і закладені в прийнятій для можливої реалізації (базової) моделі ДПП.

Для довідки. Побудова моделі PSC з урахуванням ризиків передбачає, що, оцінивши витрати по всіх виявлених ризиків, відбувається оцінка моделі PSC з урахуванням ризиків за такою формулою:

PSC з урахуванням ризиків = Базова модель PSC + Сума всіх ризиків

Проведіть оцінку ризиків по будівництву лікарні виходячи із запропонованої послідовності кроків.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 • 1. Коровін, Е. Кредитний ризик проектів ДПП та механізми підтримки / Є. Коровін // Федеральні інструменти підтримки інвесторів: матеріали круглого столу. - М., 2006. - С. 33-39.
 • 2. Мата, Т. М. Типологія ризиків за проектами державно-приватного партнерства / Т. М. Мата // Російське підприємництво. - 2012.-№3 (201) .- С. 4-10.
 • 3. Покровський, А. М. Динамічні методи управління проектними ризиками інфраструктурних інвестиційних проектів та їх практична оптимізація / А. М. Покровський // Транспортне справа Росії.- 2012. - №4 (101) .- С. 25-29.
 • 4. Силенко, В. М. Оцінка ризиків інвестування в інфраструктуру морського порту / В. М. Силенко // Вісник СПБУ ГПС МНС Росії. - 2012. - № 4. - С. 69-72.
 • 5. Теселкін, Ф. Розподіл ризиків в проектах ДПП / Ф. Теселкін // Реалізація інфраструктурних проектів на основі механізмів державно-приватного партнерства: матеріали круглого столу. - М., 2010. - С. 13-19.

 • [1] Джерело: National Treasury Republic of South Africa PPP Unit Public -PrivatePartnership Manual. 2004. URL: http://www.ppp.gov.za/Pagcs/Govcrnance.aspx
 
<<   ЗМІСТ   >>