Повна версія

Головна arrow Техніка arrow ВИМІРЮВАННЯ В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ВИМІРЮВАННЯ ШУМОВИХ ПАРАМЕТРІВ МЕТОДОМ ДВОХ ВІДЛІКІВ

Даний метод найбільш поширений для вимірювання шумових параметрів приймальних підсилюючих пристроїв.

Структурна схема вимірювання показана на рис. 6.14. На вхід досліджуваного чотириполюсника по черзі подають від генераторів шуму з відомими параметрами два шумових сигналу. На виході чотириполюсника проводиться вимір значень шумових параметрів за допомогою вимірника відносини шумових сигналів (ІОШС) типу Х5.

Розрахунок значення шумового параметра проводиться за наступними формулами:

де а ,, а, - показання приладу при підключенні відповідного генератора шуму;

Т ь Т г - відносні шумові температури, що подаються на вхід випробуваного чотириполюсника.

Різновид методу двох відліків з використанням одного генератора шуму показана на рис. 6.15.

Структурна схема вимірювання шумових параметрів методом двох відліків

Мал. 6.14. Структурна схема вимірювання шумових параметрів методом двох відліків

Структурна схема вимірювання шумових параметрів методом двох відліків з використанням одного генератора шуму

Мал. 6.15. Структурна схема вимірювання шумових параметрів методом двох відліків з використанням одного генератора шуму

В якості першого шумового сигналу використовується СПМШ з генератора шуму в вимкненому стані. У вимкненому стані генератор шуму забезпечує нормоване значення потужності / 5 ,, ю (5 ").

Другий шумовий сигнал подається від включеного генератора шуму. Величина цього сигналу P im (S r ) визначається з експлуатаційної документації генератора шуму.

Коефіцієнт шуму визначається за такими розрахунковим формулами:

де 5 - СПМШ генератора;

Т - відносна шумова температура генератора.

При використанні методу двох відліків мають місце похибки вимірювання через власних шумів індикатора і похибки вимірювання відносини a ^ / a ,. Зазначені похибки зменшуються при використанні в схемі вимірювання аттенюатора (рис. 6.16).

Структурна схема вимірювання шумових параметрів методом двох відліків з використанням атенюатора

Мал. 6.16. Структурна схема вимірювання шумових параметрів методом двох відліків з використанням атенюатора

В цьому випадку домагаються однакових показань вимірювача при двох різних положеннях перемикача атенюатора. Результат вимірювання відповідає в даному випадку наступного рівності:

де п |, п 2 - коефіцієнти передачі атенюатора.

Вимірювання потужностей шумових сигналів в даному випадку замінюється вимірюванням відносин рівнів сигналів з частотною модуляцією.

Одна з різновидів схем, що реалізує розглянутий метод, показана на рис. 6.17.

В основі методу використано роздільне вимірювання рівня шуму каліброваного генератора шуму (ГШ К) і досліджуваного пристрою.

Спочатку вимірювальний пристрій підключають до ГШК і проводять калібрування індикатора вимірювального пристрою. Вхідний сигнал ГШК модулюється низькочастотним сигналом (типу меандр). Змінна складова, виділена вузькосмуговим підсилювачем з разностного сигналу, пропорційна рівню шуму ГШ К.

На другому етапі вимірювання ГШК вимикають і до вимірювального пристрою підключають досліджуваний пристрій. Змінна складова разностного сигналу пропорційна в даному випадку рівню шуму досліджуваного чотириполюсника.

Таким чином, якщо серіями послідовностей імпульсів по черзі модулювати сигнал з ГШК і чотириполюсника і на виході підсилювача синхронно окремо виділяти сигнали, пропорційні рівню шуму, то за шкалою індикатора можна безперервно вимірювати До ш чотириполюсника.

Структурна схема вимірювання шумових параметрів

Мал. 6.17. Структурна схема вимірювання шумових параметрів

Переваги схеми: висока чутливість; можливість підключення через спрямовані відгалужувачі, т. е. можливість вимірювання при роботі чотириполюсника на реальне навантаження.

Різновидом модуляционного методу є нульовою модуляційний метод, де вимірювальний приймач використовується в якості нуль-індикатора, а відлік відносин рівнів сигналів для визначення коефіцієнта шуму здійснюється за шкалою вимірювального атенюатора.

 
<<   ЗМІСТ   >>