Повна версія

Головна arrow Техніка arrow ВИМІРЮВАННЯ В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

МЕТОДИ ПОРІВНЯННЯ ЧАСТОТ

Метод порівняння частот заснований на порівнянні частоти досліджуваного сигналу з частотою відомого джерела. Для реалізації даного методу необхідно мати генератор сигналу зразкової частоти і пристрій порівняння частот, за допомогою якого можна визначити рівність або кратність частот порівнюваних сигналів.

Осціллографічсскій метод порівняння частот

Мал. 4.4.

Осцилографічний метод порівняння

Як пристрій порівняння частот в даному методі використовується осцилограф з відключеною рядків, при цьому вимірювальну інформацію отримують з екрану осцилографа по зображенню інтерферен- ціоннихфігур (фігур Ліссажу). Схема проведення вимірювань наведена на рис. 4.4.

Вимірюваний сигнал / ,, подають на вхід КВО, а сигнал зразкового генератора відомої частоти / - на вхід КМО. Плавною зміною частоти зразкового генератора / домагаються отримання на екрані осцилографа стійкого зображення фігури Ліссажу. При цьому відношення частот порівнюваних сигналів визначають шляхом підрахунку

числа перетинів фігури Ліссажу з вертикальною віссю п у і гори зонтальним віссю п х на екрані осцилографа:

звідки вимірювана частота

Приклади найпростіших фігур Ліссажу наведені в табл. 4.2. При проведенні вимірювань рекомендується прагнути до отримання найпростішої інтерференційної фігури - еліпса, для якої /. = / 0 .

Частотний діапазон вимірюваних сигналів визначається частотною характеристикою осцилографа, а похибки вимірювань визначаються стабільністю частоти зразкового генератора і похибкою відліку / ,.

Таблиця 4.2

Нагадаємо, що вимір частоти за допомогою осцилографа можна також проводити з використанням каліброваного розгортки і масштабної сітки на екрані осцилографа, як описано в п. 2.6.1.

 
<<   ЗМІСТ   >>