Повна версія

Головна arrow Політологія arrow Геополітика

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Сучасна міжнародна система

Становлення і розвиток сучасної міжнародної системи

Під "міжнародній політичній системою" розуміється сукупність незалежних політичних суб'єктів. Ці суб'єкти взаємодіють на основі певних правил. Це поняття іноді вживається в значенні "світова спільнота" і навіть "міжнародне суспільство".

У міжнародній політичній системі головними фігурами є держави, так як суверенна національна держава є головним носієм влади. Причому не тільки в рамках окремо взятої країни, а й на міжнародній арені. Тільки держава, маючи реальні владні повноваження, може виступати в якості суб'єкта міжнародного співтовариства. Тільки йому можна укладати договори або угоди, оголошувати війну або укладати мир.

Слід зазначити, що система ця досить складна і динамічна. Це наочно доводить той факт, що якщо в 1500 році тільки в Європі було 500 держав, то в 1800 році в світі було вже 137 незалежних держав, до 1900 року - 57 держав. Сьогодні налічується більше 200 держав.

Весь XIX століття було століттям здобуття багатьма країнами колоній, т. Е. Колоніальним століттям. Число незалежних держав в Азії скоротилася з 46 до 7, а в Африці - з 42 до 6. Якщо брати Європу, то число незалежних держав у XIX столітті скоротилася вдвічі - з 48 до 24, хоча 9 країн знайшли свій суверенітет.

Причину такого стану справ необхідно шукати в тому, що формувалися великі національні централізовані держави. Наприклад, 10 утворень увійшли в об'єднану Італію, 25 - в об'єднану Німеччину. До 1997 року у світі було 201 держава і 232 країни. Справа в тому, що при аналізі міжнародної системи треба мати на увазі той факт, що країна і держава не синонімічні. У поняття країни насамперед входить територія, окреслена кордонами з паспортно-візових, митним, санітарним і т. П. Контролями. Країна може і не мати суверенітету і знаходитися під юрисдикцією якоїсь держави.

Сучасна міжнародна система

Сучасна світова політика і її основні принципи були закладені Вестфальської системою міждержавних відносин в 1648 році, після закінчення Тридцятилітньої війни [36].

Основною характеристикою цієї геополітичної епохи слід вважати те, що в цей час відбувалося формування національних держав з жорсткою централізованою, по перевазі монархічної, формою правління. Саме тоді європейська міждержавна система перетворилася на світову. Головними центрами сили були Іспанія, Португалія, Голландія. Цей світовий порядок проіснував майже 150 років, аж до Великої французької революції і знаменитих наполеонівських воєн. Саме ці події і зруйнували Вестфальський систему.

За Вестфальської пішла наступна геополітична епоха, яка була закріплена Віденським конгресом глав держав, які перемогли Наполеона. Тому її по праву називають Віденської епохою.

На той момент світовими центрами сили стали Російська та Австро-Угорська імперії. Аж до середини XIX століття на Євразійському континенті домінувала Росія. Геополітична сила Росії була настільки велика, що змусила європейські країни виступити проти неї в Кримській війні (1853-1856 рр.). Так як у випадку перемоги над Туреччиною і повним контролем над Чорним, Балтійським і Каспійським морями Європі загрожував російський гегемонізм.

Віденська система зазнала змін, але продовжувала функціонувати після поразки Росії. І Росія, яка втратила свою гегемонію, змушена була балансувати між Францією, Англією та Німеччиною. Це призвело до того, що в Європі склалося два потужних блоку: Антанта (Росія, Англія, Франція) і Троїстий союз в особі Німеччини, Австро-Угорщини та Італії. Завдання обох блоків, а в особливо другого - це переділ сфер впливу.

Наслідками протистояння між блоками з'явилася Перша світова війна. У ній Троїстий союз зазнав поразки. Але результат результату цієї війни був настільки кардинальним, що повністю змінився геополітичний розклад сил. Перестали існувати Німецька, Австро-Угорська, Російська і Турецька імперії. А на руїнах цих імперій виникли невеликі держави, які потрапили під вплив переможців. А так як мирний договір за підсумками Першої світової війни був укладений у Версалі, нова геополітична епоха отримала назву Версальська. У той період її геополітичними лідерами стали Великобританія і США. Але і ця система проіснувала недовго і припинила своє існування у зв'язку з Другою світовою війною.

Заключним актом цієї страшної війни з'явилася Потсдамська мирна конференція. Саме на ній і був зафіксований новий світовий баланс сил. Після цієї конференції світ став біполярним. Утворилися два потужних блоку - Варшавський договір і НАТО, а лідерами стали Радянський Союз і США. Основним змістом Потсдамської геополітичної епохи є протиборство двох систем - соціалістичної і капіталістичної. Однак і вона проіснувала недовго.

Після розвалу СРСР виникла нова розстановка сил і був укладений договір про припинення його функціонування. Договір був підписаний у Біловезькій пущі в грудні 1991 року, тому складаний світовий порядок деякі геополітики називають Біловезькій геополітичної епохою. Захід на чолі з США прагне закріпити свою перемогу і не дати піднятися Росії, весь час намагаючись відібрати у неї по шматочку її геополітичний простір. Росії сьогодні, як ніколи, важливо у своїй зовнішній політиці співпрацювати з Європою. І ці інтереси наша країна реалізує як через широкі двосторонні відносини, так і через канали багатосторонньої дипломатії. Ключовими елементами Європи є ОБСЄ, ЄС і НАТО, співпраця з якими необхідно Росії.

Між Росією і НАТО підписано угоду про співпрацю від 27 травня 1997 року, яке називається основним актом "Про взаємні відносини, співпрацю і безпеку між Організацією Північноатлантичного договору та Російською Федерацією". Цей важливий політичний крок двох держав привів до того, що сторони заявили: Росія і НАТО вже не розглядають один одного як противники; і обидві сторони сповнені рішучості всіляко сприяти створенню єдиної і вільної, стабільну, мирну, а також неподільної Європи. Що стосується практичного співробітництва з НАТО, ця угода здійснюється і в рамках програми "Партнерство заради миру" (ПЗМ), до якого Росія приєдналася в червні 1994 року. Для Росії сьогодні ЄС є найбільшим економічним партнером.

Таким чином, розклад політичних сил у світі такий, що необхідна співпраця з усіма країнами, бо жодна країна, яка б сильна вона не була, не може поодинці здійснювати свою політику.

У міжнародній системі можна виділити 3 типи відносин, які складалися протягом всієї її історії:

  • - Імперські відносини, коли одна дуже могутню державу контролює всі інші - слабші і дрібні держави (наприклад, імперія Олександра Македонського, Римська імперія);
  • - Біполярні відносини виникають, коли дві могутні держави контролюють і регулюють взаємодію в межах своїх сфер впливу (США - СРСР);
  • - Баланс сил має місце, коли 3 або більше держав контролюють дії один одного, при цьому використовують різні засоби: дипломатичні маневри, створюючи союзи або розв'язуючи відкриті конфлікти. Віденський конгрес в 1814 році створив "європейський концерт" (90-і рр. XX століття).

При порушенні рівноваги сил на світовій арені або зміни лідерів в міжнародній ієрархії відбувається криза системи. А вихід з нього призводить або до військового конфлікту, або дозволяється мирними засобами, але в кожному разі це призводить до зміни характеру міжнародної політичної системи.

 
<<   ЗМІСТ   >>