Повна версія

Головна arrow Політологія arrow Геополітика

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Світове співтовариство й геополітика країн, що розвиваються

Визначення поняття "світова спільнота"

Під "світовим співтовариством" розуміють сформовану на сьогоднішній момент сучасну світову політичну систему. Цю систему складають 200 суверенних держав. Всі існуючі держави розрізняються за різноманітними критеріями: це великі чи малі, мононаціональні (Японія) і поліетнічні (Росія, Індія), що мають велику територію (Росія, Китай) або зовсім незначну (Ліхтенштейн, Ватикан).

Кожній країні притаманні неповторні особливості. Але на основі виявлення подібних ознак виділяються певні групи країн. Типології використовуються різні, як і різні критерії, що відповідають рівню соціально-економічного розвитку, демократії, гуманітарного розвитку, якості життя в даній країні. Досить довгий час в літературі використовувалася типологія, яка розділяла країни по їх приналежності до соціалізму або капіталізму. Виділялося 15 соціалістичних країн, близько півсотні капіталістичних і що розвиваються, або "країни третього світу".

Коли соціалістична система розпалася, дана типологія застаріла. Сьогодні колишні соціалістичні країни називають "державами з перехідною економікою". А через чотири держави продовжують відносити себе до соціалістичних - це Куба, КНДР, Китай і В'єтнам.

Класифікація країн

Дослідники Московського державного університету ім. Ломоносова, враховуючи ті зміни, які відбуваються в останні десятиліття у світі, пропонують наступну класифікацію країн:

1. Економічно високорозвинені.

Всі ці країни об'єднує дуже високий рівень розвитку і роль, яку вони відіграють у світі. До них віднесені такі країни, як США, Канада, західноєвропейські країни, Японія, Австралія, Ізраїль і Нова Зеландія.

Якщо розглядати становище країн із позицій геополітики, то зазвичай ще виділяють п'ятірку великих держав. Ці держави є постійними членами Ради Безпеки ООН: Росія, США, Великобританія, Франція і Китай, і займають привілейоване становище. Це пов'язано з тим, що вони можуть накласти вето на будь-яке рішення Ради Безпеки ООН. Існує і так звана сімка (вісімка) - це найбільш економічно розвинені держави: США, Японія, Німеччина, Великобританія, Франція, Канада, Італія плюс Росія.

2. Країни із середнім рівнем розвитку.

До них відносяться Іспанія, Португалія, Греція, Ірландія.

3. Країни, що розвиваються.

Представляють собою найчисленнішу групу, в неї входять близько 150 країн. Це колишні колонії в своїй більшості. Всіх їх об'єднують численні проблеми і труднощі як внутрішнього, так і зовнішнього характеру. У них відсутній необхідний досвід, позначається недолік фінансів, наявність величезних зовнішніх боргів, неконтрольованість зростання населення, численні хвороби і т. Д.

Для цієї групи, поряд із загальними рисами, характерними є глибокі відмінності, тому виділяються такі підгрупи:

 • 3.1. Ключові країни: Бразилія, Мексика, Індія. Ці країни володіють багатими ресурсами, у тому числі і людськими, а також і економічним потенціалом.
 • 3.2. Нові індустріальні країни: Сінгапур, Тайвань, Південна Корея, Таїланд, Малайзія, Індонезія, Філіппіни.
 • 3.3. Країни щодо зрілого капіталізму: держави Латинської Америки і Арабські країни.
 • 3.4. Найменш розвинені країни: Сомалі, Ефіопія, Чад, Нігер, Афганістан, Гаїті та ін. Усього таких близько 40 країн.

Геополітика країн, що розвиваються

Сьогодні в геополітичній науці утвердилося поняття "країни, що розвиваються". До них прийнято відносити держави

Південної Азії, Африки та Латинської Америки, що звільнилися від колоніального і напівколоніального панування. Ці країни вживають найвідчайдушніші зусилля для того, щоб подолати свою економічну і фінансову залежність від розвинених країн.

Розберемо більш докладно геополітичне становище країн. Прагнення щодо консолідації зусиль країн, що розвиваються було здійснено через створення в 1961 році самого великого і доволі авторитетного, насамперед у силу членства в ООН, міждержавного об'єднання - Руху Неприєднання (ДН).

У цьому русі виступили лідерами Індія, Югославія і Куба. Рух Неприєднання зародилося в умовах "холодної війни". На рубежі XX XXI століть воно об'єднало 112 держав. Саме його поява означало виклик сильним світу цього. ДН шукало шляхи викорінення колоніалізму, залежності від Заходу. І разом з цим його лідери намагалися уникнути негативних наслідків, пов'язаних з соціалістичною орієнтацією.

Рух Неприєднання будує свої відносини на основі рівноправного співробітництва і партнерства. Ось його основні принципи:

 • - Захід не повинен займатися протекціонізмом і дискримінацією товарів країн, що розвиваються;
 • - Необхідність у відновленні і розширенні генеральної системи преференцій (переваг, пільг);
 • - Знаходження шляхів, що дозволяють полегшити доступ до сучасних технологій;
 • - Значне збільшення активів МВФ МБРР;
 • - Сприяння в наданні допомоги країнам з "перехідною" економікою, але не за рахунок коштів, які призначені для країн третього світу;
 • - Сприяння списанню зовнішніх боргів у найбільш слабких держав.

Крім економічних вимог, Рух Неприєднання висуває і політичні вимоги. У них ДН, незважаючи на заперечення деяких країн, виступає за нерозповсюдження ядерної зброї, а також заборона його випробувань, перетворення Південної півкулі в цілісну без'ядерну зону.

Головними умовами поліпшення своїх геополітичних позицій у світі ДН бачить у вдосконаленні діяльності ООН. Щоб домогтися більшого впливу на ООН, країни, що розвиваються пропонують різні варіанти. До них відносяться:

 • - Збільшити зростання постійних членів Ради Безпеки ООН за рахунок держав, що розвиваються: Індії, Бразилії, Нігерії;
 • - Наполягають на введенні принципу більшості при вирішенні найбільш важливих світових проблем або, принаймні, обліку пропорційного впливу країн Півночі і Півдня;
 • - Пропонують скасувати право "вето" за постійними членами Ради Безпеки, так в цьому ці держави бачать закріплення нерівності серед країн світу;
 • - Надати Генеральної Асамблеї ООН більше повноважень по відношенню до СБ (Асамблея - світовий парламент, СБ - уряд).

Але сьогодні реалізувати сформульовані вимоги, а головне їх виконати, досить важко в силу внутрішніх протиріч. Наприклад, існує протистояння Індії та Пакистану.

Однак ці суперечності не завадили тому, що в 70-х рр. XX століття країни третього світу домоглися прийняття Генеральною Асамблеєю ООН Декларації про встановлення рівноправності та Хартії економічних прав і обов'язків держав, які передбачали ліквідацію нерівноправності в торгівлі, у валютній системі, а також надання економічної допомоги слабким країнам.

Країни - експортери нафти своїми спільними зусиллями домоглися підвищення цін на нафту. У цьому помітну роль зіграла Міжнародна організація експортерів нафти (ОПЕК), яка була створена в 1960 році і об'єднала Іран, Ірак, Кувейт, Катар, Саудівську Аравію, Лівію, Алжир, Індонезію та Еквадор. Штаб-квартира цієї організації знаходиться у Відні. Слід зазначити, що ці країни експортують, без урахування Росії, до 90% нафти, а тому мають можливість значно впливати на формування світових цін на енергоресурси.

Країнами ДН були досягнуті деякі успіхи у сфері промислового виробництва, зростання якого склало за 70-80-і рр. XX століття більше 30%. У цих країнах були побудовані великі підприємства, транспортні магістралі. Певні, досить важливі зрушення відбулися і в задоволенні насущних потреб людей.

Багато країн Східної і Південно-Східної Азії, Латинської Америки, такі як Південна Корея, Тайвань, Таїланд, Малайзія, Бразилія, Індонезія, Філіппіни, за порівняно короткий історичний термін домоглися великих успіхів. Приміром, в 1960-х рр. національний дохід на душу населення в Південній Кореї, як і в Гані (Африка), дорівнював 230 доларам на рік, а в даний час він вже в 12 разів вище, ніж в Гані.

Підвищення рівня життя добилися і нафтовидобувні країни Близького Сходу, такі як Саудівська Аравія, Арабські Емірати, Кувейт, Оман. Але, незважаючи на серйозні досягнення, рівноправність між Північчю і Півднем для більшості країн так і не було досягнуто. Так як більш 3 мільярдів жителів Африки, південніше Сахари, Південної Азії, Індії та Китаю мали середній річний дохід на душу населення менше 500 доларів, а 1,5 мільярда чоловік, які проживають в Латинській Америці, Близькому Сході та Північній Африці, мають 2000 доларів, у той час як 850 000 000 жителів найбільш розвинених країн - 20 000 доларів. І ситуація поки не поліпшується, на її зміну не вказують ніякі ознаки.

Різкий економічний підйом відбувся приблизно в 15 країнах - це за період з 1980 по 1995 рік, що забезпечило підвищення рівня життя для 1500000000 чоловік. Однак при цьому сталася одночасно і стагнація, пов'язана навіть зі зниженням доходу в більш ніж сотні інших країн з населенням близько 1,6 мільярдів чоловік. При цьому в 70 країнах середньодушовий дохід виявився нижче рівня 1980 року, а в 43 нижче рівня 1970 року. Все це говорить про те, що за останні 15 років світ став економічно більш поляризованим.

Концепція нерівності знайшла своє відображення в концепції "Золотого мільярда". Вона полягає в тому, що з 7000000000 жителів Землі тільки близько одного мільярда можуть розраховувати на пристойну існування. "Золотий мільярд" і його межі збігаються з межами Атлантичного Союзу: Північна Америка, Західна Європа плюс Японія.

Завдання інших регіонів планети - стати сировинним придатком Заходу. Як видно зі сказаного, ситуація вікової давнини повторюється. Вона сходить до того часу, коли апологети капіталізму прагнули назавжди зберегти колоніальну систему. Цьому проекту тоді перешкодила соціалістична революція в Росії. Соотносительно до сьогоднішнього часу нинішні теоретики доповнили концепцію "золотого мільярда" тим, що в неї вони включають політичні еліти країн-аутсайдерів для того, щоб зробити їх своїми союзниками.

У категорію країн-аутсайдерів може потрапити і Росія у зв'язку з різкою диференціацією на "багатих" і "бідних". Слід зауважити, що західні політики та бізнесмени відкрито про теорії "золотого мільярда» не висловлюються, хоча Джон Мейджер, колишній прем'єр-міністр Англії, дозволив собі зауваження, що для існування сировинної коморі Заходу, яка розташована на території сучасної Росії, досить 40-50 мільйонів чоловік. А для того щоб управляти територією було легше, 3. Бжезинський пропонує розділити Росію на три республіки.

Захід, або, як все частіше говорять, "Північ", не зможе відгородитися від проблем Півдня, навіть спираючись на свою військову міць, оскільки багато що розвиваються країни мають в наявності ядерну зброю.

Наступним чинником, що заважає Півночі нав'язувати свою волю аутсайдеру Півдню, є формування яскраво вираженого націоналізму в країнах третього світу, який заснований на прагненні до незалежності. Цьому сприяють нові інформаційні можливості.

Іншим фактором, який знижує ефективність втручання розвинених країн у справи розвиваються, є різний рівень культури. Ці питання особливо стосуються ставлення до людського життя. Для країн, що розвиваються досягнення мети набагато важливіше окремих людських життів, що абсолютно не прийнятне для цивілізованих країн, де важко, та й неможливо пояснити втрати співвітчизників якоюсь необхідністю, навіть має важливе державне значення. Таке різне прояв до людини очевидно в протистоянні Ізраїлю і Палестини, США та Іраку.

Серйозною проблемою взаємин Півночі і Півдня є демографічна ситуація в світі. Темпи зростання чисельності населення земної кулі почалися в XVII-XIX ст. До 1825 року населення досягло одного мільярда людей, але для цього знадобилося кілька тисячоліть. Зате наступне подвоєння сталося вже за 100 років.

З 1925 по 1976 рік, тобто за 50 років, кількість землян знову збільшилася в два рази - з двох до чотирьох мільярдів. До кінця XX століття кількість людей на планеті склало 6000000000. Кожен день населення Землі збільшується на 200-250 тисяч чоловік, фактично з'являється нове місто, а щорічно - на 140 000 000, що складає населення Росії.

Процеси міграції не призупинилися, тільки зараз вони йдуть у зворотному напрямку: з менш розвинених країн у більш розвинені регіони - з усіх азіатських і африканських країн в Європу і Північну Америку, з Латинської Америки - в США, з країн СНД і Китаю - в Росію.

Іншими словами, якщо раніше Європа була джерелом еміграції, то тепер вона стала місцем імміграції. На даний момент в Європі проживає більше 20000000 легальних іммігрантів. У Франції, наприклад, вже сьогодні кожен п'ятий француз не французького походження. І нове велике переселення народів ще попереду. З процесами глобалізації світові проблеми тільки починаються. Недарма ще Л. М. Толстой говорив, що міграція погубить людство.

Зараз більше мільйона китайців нелегально живуть на Далекому Сході. Щорічно мільйон мексиканців нелегально перетинають кордони Сполучених Штатів Америки. Така ж ситуація і в Європі. Ось тому деякі політологи та соціологи 1гоедупре-ждают, що якщо нерозсудливість відносно проблем імміграції Заходу не зміниться через 20 років у світовому масштабі, то біла меншість виявиться перед обличчям чорного більшості. І це пов'язано з тим, що приріст населення планети на 95% у найближчі 25 років очікується саме в країнах, що розвиваються.

Все вищевикладене дозволяє зробити висновок про те, що сьогодні, як ніколи раніше, необхідно думати про створення нового всепланетарного спільноти людей, інакше світ чекає катастрофа. Ці моделі нових форм людського співжиття повинні увібрати в себе все краще, що є у Півночі, у Півдня, у Сходу і Заходу. Реалії часу вимагають змін, причому кардинальних, у свідомості людей. Необхідно створити на основі духовності абсолютно нову цивілізацію. Основоположними її елементами повинна стати наступна послідовність: економіка - політика - культура - духовність - еволюція. Ось складові людського розвитку, і іншого шляху просто немає.

 
<<   ЗМІСТ   >>