Повна версія

Головна arrow Політологія arrow Геополітика

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Розпад колоніальної системи і поняття теорії четвертого світу

Деколонізація

Розпад колоніальної системи і деколонізація пов'язані в основному зі сходженням і падінням економічного та воєнного стану європейських країн-метрополій. І це продовжувалося до тих пір, поки цей процес не придбав незворотного характеру в 60-і рр. XX сторіччя. В історії спостерігається два піки деколонізації.

Перший пік деколонізації

За часом перший пік пов'язаний з встановленням британської гегемонії і з звільненням спочатку США від панування Великобританії, а потім країн Латинської Америки від впливу метрополій - Іспанії та Португалії.

Після здобуття незалежності США перший етап деколонізації визначався встановленням британської чисто економічної гегемонії. На той момент змінився характер залежності колоній від імперій і виникли умови для неформального імперіалізму.

Великобританія в середині XIX століття почала використовувати механізм "ери вільної торгівлі", тобто впроваджувала свій капітал і товари в латиноамериканські колонії, підриваючи тим самим формальний вплив Іспанії та Португалії. Але перший пік деколонізації не поширився на колонії Старого Світу.

Другий пік інтенсивної деколонізації

Даний етап почався після закінчення Другої світової війни. Поворотним пунктом стало здобуття незалежності Індією, і це вже означало географічний перехід деколонізації в Старий Світ, включаючи значну частину Африканського континенту.

Домініони Канада, Австралія, Нова Зеландія, Південно-Африканський Союз та інші на другій хвилі деколонізації розширили рамки своєї автономії. Великобританія в 1923 році змушена була визнати за домініонами право укладати договори з іноземними державами та визначати в кожному конкретному випадку свою участь або неучасть в міжнародних договорах, укладених Великобританією. Ця політика стосувалася лише домініонів, або переселенських колоній, куди були перенесені капіталістичні порядки і буржуазно-демократичний лад. Тим часом колонії в повному розумінні цього слова мали такі характерні риси:

  • - Країни-метрополії безроздільно панували в економічному і політичному житті колоній;
  • - На цих територіях зберігалися сильні рабовласницькі і феодальні пережитки і насамперед у формі примусової праці;
  • - Розвиток колоній було спрямоване, в першу чергу, на виробництво сировини, тобто спостерігалася однобокість, монокультурність економічного розвитку.

Характерні риси країн-метрополій

Характерні риси мали і країни-метрополії. Французький географ-геополітик Ж Соппелса визначає наступну геополітичну класифікацію провідних держав світу, і вона пов'язана з певними періодами світовій історії [41].

Напередодні Першої світової війни Великобританія і Франція займали панівне становище в світі з їх колосальними імперіями. За кількістю колоній вони випереджали Німеччину (Другий рейх) і царську Росію з промислового і військовим потенціалом. А такі країни, як США, в цей час вийшли з Громадянської війни, Японія, Австро-Угорщина та Османська імперія перебували в занепаді.

Після Першої світової війни, по Ж. Соппелсу, відбуваються радикальні геополітичні зміни: Австро-Угорщина розчленована, Німеччина переможена. У Росії різко змінився суспільний лад. На перший план висунулися США, але Великобританія і Франція дещо випереджають США за промисловим потенціалом. США більше інших виграли матеріально від Першої світової війни. За потенціалом йшла Японія, слідом за США, а потім молода об'єдналася Італія.

Напередодні Другої світової війни (1939 р), на думку Ж. Соппелса, Німеччина за промисловим потенціалом перевершувала Великобританію і США (кожну окремо). На той момент Японія та Італія набрали силу і вийшли в число великих держав. Ці країни випереджали Росію і Францію, тим більше що обидві країни сильно поступалися іншим державам через технічну відсталість у всіх основних областях.

Після Другої світової війни США і СРСР, ці два гіганти, займають два перших місця, а за ними йдуть середні держави з табору переможців - Великобританія і Франція. А країни, програвши війну, Японія, Італія і розділена Німеччина істотно поступалися США і СРСР.

Напередодні світової нафтової кризи 1973-1974 рр. за рахунок вражаючого економічного підйому ФРН і Японія знову відроджують свої економіки. Промисловий потенціал цих країн, сильно демілітаризоване, проте займав перші місця слідом за двома наддержавами США і СРСР.

У цей період Великобританія і Франція були серйозно порушені процесами, що відбуваються в колоніях і наслідками деколонізації.

До початку 1990-х рр. В порядку убування їх ролі на світовій геополітичній арені Ж. Соппелса вибудовує наступний геополітичний ряд держав: США, Росія в союзі з країнами СНД, Китай, Великобританія, Франція, ФРН, Японія, Італія, Канада, Бразилія, Індія.

У ході перебудови в 1990-х рр. в Росії відбуваються революційні зміни в геополітиці, економіці та духовного життя, які за своїми наслідками не поступаються переворотів двох світових воєн. Відбулася різка зміна структури економіки і неминуче падіння частки СРСР у світовому валовому продукті, а головне - зміна, що з демілітаризацією господарства.

Перебудова і послідували геополітичні зміни в країні призвели до збільшення суб'єктів Федерації і збільшенню протяжності російських державних кордонів.

 
<<   ЗМІСТ   >>