Повна версія

Головна arrow Інвестування arrow Інвестиційні проекти та реальні опціони на ринках, що розвиваються

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ, КОНТРОЛЬ НАД БІЗНЕСОМ І МОТИВАЦІЯ

Великі й дрібні інвестори. Цінність контролю над бізнесом

Великі й дрібні власники

Спільнота власників будь-якого бізнесу неоднорідне. Так, ринок акцій розділений на два великі сегменти - ринок великих пакетів (корпоративного контролю) і ринок відносно дрібних лотів, і кожен з цих сегментів характеризується своїм складом учасників, своїми правилами, прибутковістю, ліквідністю і ризиком.

Дрібні акціонери портфельні інвестори і молодші партнери

Хто такі дрібні акціонери або молодші партнери?

По-перше, це акціонери епохи ваучерної приватизації, обміняли свої приватизаційні чеки на акції і отримали цінні папери безкоштовно або зі знижкою проти ринкової вартості.

Підкреслюю, що мова йде саме про дрібних акціонерів, не ставили собі за мету захоплення великого пакета акцій. Це можуть бути, наприклад, акціонери - працівники підприємства, що мали переважне право на покупку акцій свого підприємства.

По-друге, дрібні акціонери - це спекулянти біржових і позабіржових фондових ринків. Слово "спекулянт" тут вжито у своєму позитивному значенні, як відомо, вживаному для характеристики людей, здатних передбачати майбутнє і більш-менш правильно на пего відреагувати. Їх період володіння акціями триває відносно недовго, і тому інтерес таких акціонерів приваблюють насамперед ланцюгові папери, здатні принести короткострокову вигоду.

Нарешті, по-третє, до цієї ж групи можна віднести інституційних та індивідуальних портфельних інвесторів, основне завдання яких полягає у формуванні портфеля цінних паперів, здатного принести прийнятний рівень доходу при мінімальному ризику.

Зниження ризику забезпечується за допомогою диверсифікації, тобто вкладення грошей в активи, різноманітні але динаміці цін і доходів. У результаті диверсифікації несистематичний ризик кожної окремої цінного паперу усувається і інвестор має справу тільки з систематичним ризиком, властивим ринку в цілому.

Прикладами портфельних інвесторів є пайові інвестиційні фонди (за винятком деяких типів інтервальних фондів, яким дозволено мати в своїх активах контрольні пакети акцій), у світовій практиці висока частка страхових компаній, пенсійних фондів та ін. За обсягами вкладених коштів ці інвестори є великими, так як для того, щоб, наприклад, пайовий фонд досяг рівня своєї беззбитковості, він повинен залучити значний капітал від своїх пайовиків. Але в статутному капіталі кожної конкретної компанії частка цих інвесторів невелика, оскільки стратегія диверсифікації передбачає не концентрацію зусиль на управлінні окремо взятій компанією, а збільшення різноманітності структури портфеля.

Старші партнери, утримувачі контрольного пакета

А що собою являє великий акціонер? Це індивідуальний або інституціональний інвестор (банк, інвестиційна компанія, холдинг, промислове підприємство та ін.), Завданням якого є саме отримання в своє розпорядження грошових (або товарно-грошових) потоків конкретної цільової компанії. Для цього такий акціонер прагне захопити й утримати у себе помітну частку її акцій.

Існує крім диверсифікації безліч мотивів, якими може керуватися інвестор, який отримує великі пакети акцій. Це може бути, наприклад, пошук недооцінених компаній, яким можна підвищити ринкову оцінку шляхом здійснення певної програми дій. Це можуть бути різні синергетичні ефекти від об'єднання декількох видів бізнесу під одним керівництвом, вертикальна, горизонтальна інтеграція. Крім того, іноді для покупця це можливість отримати в своє розпорядження цінний актив, яким володіє цільова компанія, наприклад кваліфіковані кадри або частка ринку.

Відмінності ринку корпоративного контролю від ринку дрібних лотів

Оскільки ми маємо справу з двома різними ринками (ринок великих пакетів акцій і ринок дрібних лотів), не дивно, що і ліквідність, і рівень цін на цих ринках різні.

Ринок великих пакетів, як правило, менш ліквідний, характеристики товару на ньому менш стандартизовані, угоди готуються довше, довше обговорюються, і в інформаційному відношенні цей ринок менш ефективний.

Ціни акцій у великих пакетах зазвичай вище, ніж в дрібних, на величину "премії за контрольний характер", яка, за даними 15. I. Грязнова, складає в середньому по російському ринку 28% ринкової ціни акцій. Разом з тим розкид цих премій досить великий, що пояснюється характеристиками об'єкта придбання, часом придбання, особливими умовами угоди і відсутністю представницької бази даних по аналогічних угодах. З тих же причин на основі наявних статистичних даних практично неможливо диференціювати ринкову премію залежно від розміру пакета акцій,, хоча цей фактор дуже істотний. Фінансова схема придбання великих пакетів акцій часто складніша, ніж покупка дрібного лота, в ній нерідко беруть участь великі обсяги довгострокових позикових коштів (LBO).

В цілому з погляду теорії можна назвати принаймні дві відмінності ринку великих, прямих інвестицій від ринку, на якому працюють портфельні і дрібні інвестори.

• По-перше, прямі інвестори частіше за все не повністю диверсифікують несистематичний ризик. Прибутковість їх вкладень ставиться в залежність не тільки від стану фінансового ринку, по і від поведінки конкретної компанії, умов здійснення конкретного проекту, які самі по собі повинні вплинути на необхідний рівень прибутковості.

Йдучи на масовані вкладення в акції однієї компанії, великі інвестори, мабуть, повинні очікувати більш високої прибутковості на вкладений капітал, ніж та, яку отримують власники диверсифікованих портфелів.

• По-друге, ринок недиверсифікованих інвестицій надає і додаткові можливості, які відсутні на ринку портфельних інвестицій, і тим самим компенсує недолік, пов'язаний з неповною диверсифікацією. Великий інвестор, який придбав контроль над підприємством або проектом, має можливість впливати па пего, лобіюючи свій інтерес і блокуючи нераціональні рішення, надаючи тим самим вплив на грошові потоки в бік їх підвищення, направляючи їх на себе. Тому ринок прямих інвестицій - це ринок великих інвесторів, які, купуючи бізнес, приходять в нього з конкретною програмою дій, здатної привести до ефекту, який перекриє підвищені вимоги до прибутковості.

Вплив придбання контролю на вартість компанії

За наявними у пас даними, практично всі великі угоди з придбання контрольних пакетів в Росії передували різкому зростанню курсу акції поглинаються корпорацій в середньому в 2-3 рази (див. Матеріал В. Г. Грязнова в кінці параграфа).

Це може пояснюватися двома міркуваннями:

  • • або нові господарі правильно оцінювали перспективи цільових компаній, сприятливу кон'юнктуру ринків, зміна умов роботи;
  • • або їх цілеспрямовані дії приводили до зміни ставлення ринку до цих компаній, що, у свою чергу, можна пояснити впливом або на ринкові настрої, або на грошові потоки цільової компанії.
 
<<   ЗМІСТ   >>