Повна версія

Головна arrow Інвестування arrow Інвестиційні проекти та реальні опціони на ринках, що розвиваються

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Обмеження і недоліки аналізу реальних опціонів

Основні сумніви з приводу можливого застосування аналізу реальних опціонів на ринках, що розвиваються

У попередньому викладі ми звертали увагу в основному на позитивні риси оцінки проекту за допомогою реальних опціонів. Однак застосування даної концепції на практиці не завжди доцільно і не завжди дає однозначно позитивний результат. Основні сумніви, які виникають у теоретиків і практиків, можуть бути сформульовані у вигляді чотирьох питань.

  • 1. Чи завжди коректно використовувати для аналізу реальних опціонів методи і технології, прийняті для оцінки опціонів па фінансовому ринку і, зокрема, наскільки виправдано застосування для цієї мети моделі Блека - Шольца?
  • 2. Чи правда, що реальні опціони існують в будь-якому проекті і їх оцінка, як правило, адекватна і не дає систематичної помилки?
  • 3. Чи завжди благотворно застосування реальних опціонів для розвитку компанії?
  • 4. Чи правда, що паралель між купівлею-продажем опціонів на фінансовому ринку і тим, що ми називаємо реальними опціонами, так вже очевидна і безумовна? Зокрема, розраховуючи позитивний ефект від реальних опціонів, чи можемо ми бути впевнені в тому, що чи не випускаємо інших, негативних рис, які несе в собі управлінська гнучкість?

І на всі ці питання правильну відповідь негативний. Щоб попять чому, розглянемо їх послідовно.

Коректність застосування моделі Блека - Шольца і ризик-нейтрального підходу для оцінки реальних опціонів

Деякі вчені, які займаються проблемами ціноутворення опціонів, попереджають практиків про те, що умови, в яких існують реальні опціони, не цілком відповідають тим передумовам і допущенням, виходячи з яких виведена модель Блека - Шольца.

Зокрема, для коректного застосування моделі потрібно, щоб:

  • • опціони були ліквідні і активно торгувалися па біржовому ринку;
  • • динаміка цін базисних активів на ринку була випадкова і незалежна від поведінки кожного окремого учасника;
  • • опціон виконувався негайно як миттєва операція, що не розтягнута в часі;
  • • стандартне відхилення з було відомо і незмінно на всьому часовому інтервалі до опціон буде (до того ж раніше отримана а є вихідною інформацією для оцінки її майбутнього значення).

Причому якщо розібратися, чому ціни в моделі змінюються випадковим чином, з'ясується, що ринок повинен бути ефективний з інформаційної точки зору. Вся минула інформація повинна миттєво знаходити відображення в його цінах, і в результаті тенденції на такому ринку будуть відсутні.

Це, у свою чергу, означає, що ринок повинен бути забезпечений всією доступною інформацією, а його учасники повинні бути досить кваліфіковані, щоб на неї негайно і адекватно відреагувати.

Все це може бути вірно тільки для умов розвинених фінансових ринків. Для ринків реальних активів (де і існують в основному реальні опціони) та ще в умовах економіки, що розвивається жодне з цих припущень не виконується.

Дійсно, на фінансових ринках в силу уніфікації пропонованих ними продуктів інформація легкодоступна і стандартизована. Відносно реальних ринків цього сказати не можна, внаслідок чого доводиться використовувати середньогалузеві дані або експертні оцінки, па які важко повністю покластися, якщо мати на увазі конкретний проект.

Поведінкові дослідження показують, що людям властиво завищувати передбачувані результати інвестування, мислити тенденційно і необ'єктивно.

У результаті оцінки реальних опціонів часто виявляються завищеними, особливо на ринках, що розвиваються, де інформаційне забезпечення для прийняття рішень гірше, ніж на розвинених ринках, а досвід прогнозування ринкових тенденцій менше.

Крім того, на традиційному ринку опціонів кожен окремий учасник не може вплинути на поведінку ціни базисного активу. Однак прийняття і коректування рішень в області реального інвестування означають зміну характеристик проекту, тобто базисного активу.

Таким чином, цінність реального опціону теж повинна змінитися під впливом власника цього опціону. Більш того, той, хто формує базисний актив, формує і реальний опціон, причому сам же є і його власником.

Це буде вже зовсім інший продукт, ніж той опціон, який звертається па фінансовому ринку і оцінюється моделлю Блека - Шольца. Його ціна виконання, розкид очікуваних результатів і час дії залежать від волі його власника (ініціатора проекту) і можуть змінюватися в міру здійснення проекту. Такий опціон неліквідний і нестандартизоване, а його виконання (наприклад, вкладення грошей в розвиток бізнесу) не вичерпується одним тимчасовим періодом.

Тому паші розрахунки реальних проектів з використанням моделі Блека - Шольца в § 3 цієї глави якщо й мають право па існування, то тільки як наближені оцінки, часто не зіставні по точності з добре підготовленим обґрунтуванням проекту за традиційною осу- технології. Приведення цих розрахунків виправдане тільки тим, що інший практично застосовної технології для вирішення важливих практичних завдань, описаних вище, просто не існує. До того ж, коли з'являється красиве і фундаментальне математичне рішення однієї задачі, у вчених завжди є бажання поширити його на більш широкий клас проблем, подібних за змістом.

Майже все сказане про модель Блека - Шольца справедливо і для ризик-нейтрального підходу в цілому. Саме тому в ряді випадків ми вважаємо допустимим спрощенням використання методу ОТА для аналізу реальних опціонів на ринках, що розвиваються (див. § 2 цієї глави).

 
<<   ЗМІСТ   >>