Повна версія

Головна arrow Інвестування arrow Інвестиційні проекти та реальні опціони на ринках, що розвиваються

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Реальні опціони і структура капіталу

Два завдання, пов'язані зі структурою капіталу, вирішуються за допомогою реальних опціонів

а) Розрахунок складної структури капіталу

Ще одна проблема, яку можна вирішувати за допомогою реальних опціонів на стороні пасивів, - це уточнення ринкової структури капіталу і фінансового важеля компанії. Реальні опціони можуть допомогти у вирішенні двох завдань, пов'язаних зі структурою капіталу.

По-перше, це розрахунок структури капіталу компанії в тому випадку, якщо вона є складною. Складна структура капіталу існує у підприємства або проекту тоді, коли крім традиційного боргу і власного капіталу до складу джерел фінансування входять мезонінні джерела фінансування, такі, як конвертовані облігації, привілейовані акції, і т.п.

Оскільки реальні опціони часто дозволяють встановити справжню вартість капіталу, отриманого з подібних джерел, вони дають можливість оцінити і справжню суму (цінність) цього капіталу. Наприклад, якщо емітент випустив облігації на 10 млн дол., Але залишив за собою право їх відкликати і випустити нові в майбутньому, то до ринкової оцінці суми залученого капіталу (тобто до 10 млн дол.) Додасться премія за право відкликання. Більш точне визначення суми капіталу допоможе уточнити його питома вага в загальному капіталі компанії, тобто дозволить правильно оцінити структур) капіталу.

Крім того, реальні опціони дають можливість оцінити нематеріальні активи компанії або проекту і тим самим більш коректно розрахувати суму внеску власного капіталу в проект або бізнес.

б) Обговорення структури капіталу між кредитором і власником

По-друге, реальні опціони використовуються не тільки для розрахунку структури капіталу. Вони допомагають на стадії прийняття рішення про структуру капіталу аргументувати ту чи іншу пропозицію.

Дійсно, між кредиторами та власниками існує суперечність: одні (власники) хочуть отримати гроші підлогу мінімальне забезпечення, мотивуючи свої потреби майбутніми перспективами зростання (часто міфічними); інші (кредитори) - надійне забезпечення у вигляді матеріальних активів, покриття, зобов'язань третіх осіб тощо, забуваючи, що подібні гарантії можуть надати тільки "дійні корови", які, як відомо, грошей не потребує, а мають проблеми зовсім іншого роду.

Реальні опціони дозволяють кредиторам і власникам зрозуміти один одного і перевести переговори в конструктивне русло.

Ситуація 6.12. Опціон на стороні зобов'язань: вплив реального опціону на структуру капіталу компанії "ЗАТ ІТ Інжиніринг". Протиріччя кредитора і власника. Модель Блека - Шольца

У російської софтверної компанії "ІТ Інжиніринг" наступна структура капіталу:

Вид капіталу

Ринкова цінність, млн дол.

Питома вага, %

Власний капітал

16

051,6

Позиковий капітал

15

048,4

Разом

31

100,0

Таким чином, фінансовий важіль становить О / Е = 0,938. Середній термін (дюрація) корпоративного боргу дорівнює 0,5 року.

У рамках концепції стратегічного розвитку компанії її менеджмент зі схвалення власників планує направити частину капіталу на здійснення проекту розробки пошукової системи для збору (видобутку) текстових даних з аналітичною обробкою інформації.

Проект цікавий власникам насамперед як перспективний напрямок розвитку бізнесу. В умовах лавиноподібного зростання різноманітних електронних масивів інформації у користувачів все більш актуальними завданнями стають швидке вилучення потрібної та актуальної інформації, се структуризація й інша аналітична обробка. Створювана пошукова система дозволить:

  • • робити моніторинг інформаційного простору в межах, встановлених користувачем;
  • • здійснювати інформаційну підтримку прийнятих управлінських рішень;
  • • легко орієнтуватися в сучасних масивах електронної інформації (обсягом до 100 Гбайт);
  • • розподіляти за тематикою інформаційний потік;
  • • дослідити, аналізувати і виявляти тенденції.

Розробники проекту припускають отримувати доходи шляхом продажу ліцензій на доступ і експлуатацію бази даних. Дана ліцензія включає такі компоненти, як:

  • а) пошукова система, організована на Інтернет-сайті розробника або встановлена у користувача;
  • б) доступ до електронних баз даних різної тематики;
  • в) можливість створювати і поповнювати власну базу даних.

Однак проект створення пошукової системи викликав різке неприйняття з боку кредиторів. Справа в тому, що, на жаль, фінансова оцінка проекту показує його невисоку ефективність. Чиста приведена вартість проекту становить мінус 3 млн дол., Що означає втрати ринкової цінності бізнесу і відповідно забезпечення (покриття) боргу активами.

На думку топ-менеджерів компанії "ІТ Інжиніринг", проект цікавий насамперед як реальний опціон на майбутній розвиток, тому він не знижує, а підвищує цінність компанії. Однак цей аргумент, м'яко кажучи, не зустрів розуміння з боку кредиторів. "Які ще опціони і яке нам до них справа? - Заявив провідний спеціаліст банку. - Ви здійснюєте експерименти за наш рахунок, і з цим ми ніколи не погодимося".

Потрібно встановити, хто правий в цій суперечці - кредитор або менеджери компанії-позичальника?

За даними сайту www .finmanager.ru, псевдобезрісковая ставка для умов Росії становить 8,5% річних, стандартне відхилення для активів у галузі "Інтернет і пошукові системи" а = 238%.

Рішення

Розглянемо корпорацію "ІТ Інжиніринг" як реальний опціон і використовуємо модель Блека - Шольца для її оцінки. Параметри цієї моделі наступні:

Підставивши ці дані в формулу оцінки опціону CALL, отримаємо:

5, млн дол. 28

X, млн дол. 15

г,% 8,5

Т, роки 0,5

а,% 238

dx 1,2376

d2 -0,44533

N (d () 0,8921

N (d2) 0,3280

Премія за опціон CALL, млн дол. 20,262

Таким чином, цінність власного капіталу компанії збільшиться з 16 до 20262000 дол., Тобто проект буде вигідний власникам компанії "ІТ Інжиніринг". Ефект проекту для власників складе 20262000 дол. - 16 млн дол. = 4262000 дол.

Однак для кредитора цей проект буде зовсім не вигідний, оскільки кредитор орієнтована на покриття боргу реальними активами, за рахунок яких вже через півроку борг погашатиметься. Тому, з його точки зору, цінність боргу впаде до

28 млн дол. - 20262000 дол. = 7738000 дол.

Це пов'язано з тим, що реальні активи, що забезпечують борг, будуть вкладені в міфічні, з точки зору кредитора, "перспективи зростання".

Дійсно, правомірно зробити висновок, що стратегічний експеримент проводиться в чому за рахунок кредитора!

 
<<   ЗМІСТ   >>