Повна версія

Головна arrow Інвестування arrow Інвестиційні проекти та реальні опціони на ринках, що розвиваються

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Аномально прибуткові проекти розвивається ринку

Об'єктивні умови для аномально дохідних проектів на ринку, що розвивається

Ринки, що розвиваються світу характеризуються не тільки підвищеним ризиком, але й тим, що на таких ринках створюються умови для здобуття аномальної прибутковості інвестицій, тобто передумови для здійснення проектів з дуже високою внутрішньою ставкою прибутковості. Можна назвати кілька причин цього.

По-перше, низька інформаційна ефективність ринків, що розвиваються перешкоджає вільному перетіканню капіталів з менш дохідних в більш прибуткові об'єкти інвестування (галузі, регіони, підприємства). Цьому ж сприяють зайва бюрократизація економіки, свавілля і корупція чиновників як наслідок нерозвиненого законодавства в таких країнах.

В результаті для більшості потенційних учасників інформаційними та бюрократичними бар'єрами обмежується доступ до високоприбутковим об'єктах інвестування. Закон середньої норми прибутку перестає діяти: рівні прибутковості для різних учасників залишаються різними: для одних вони аномально високі і продовжують залишатися такими довгий час, для інших - відносно низькі.

По-друге, багато секторів ринків, що розвиваються виникають на базі відомих і апробованих технологій, товарів і послуг, розроблених в економічно розвинених країнах.

Але якщо в економічно розвинених країнах ці товари і послуги відомі давно, зазнали тривалий шлях розвитку і ринок цих товарів вже поділений, а склад основних учасників відомий, то на ринках, що розвиваються ситуація інша. Багато новоутворені фірми мають можливість стати лідерами нових ринків і при цьому безпрограшно скористатися на своєму ринку різким стрибком в технології, вже відпрацьованої в інших країнах.

Створення приватних комерційних банків в колишніх комуністичних країнах, різкий перехід від відсутності комп'ютерних технологій до повсюдного їх використанню, бурхливе впровадження сучасних технологій зв'язку та обміну інформацією, розвиток туризму в державах, економіка яких раніше була закритою, - все це, як і багато іншого, створює грунт для аномально високої прибутковості.

Причому процес зростання ринкової цінності фірм, що займаються подібною діяльністю, більш швидкий, ніж у розвинених країнах, так як скористатися готовими рецептами завжди простіше, ніж створити щось повое.

У максимальному виграші при цьому можуть виявитися насамперед ті країни, які взагалі не мали виробництва подібних товарів і послуг раніше, бо створювати бізнес "з нуля" часто буває більш ефективно, ніж перебудовувати морально застарілі підприємства. З цієї точки зору спроби деяких іноземних компаній продати Росії технологічне обладнання двадцятирічної давності, грунтуючись на твердженні, що "наш вчорашній день - це ваш завтрашній", не більше ніж рекламний трюк.

По-третє, в країнах, де спостерігається економічний спад, існують виробничі фонди - машини, устаткування, будівлі і споруди, які в період стагнації недозавантажені, але їх при необхідності легко знову використовувати у виробництві.

Більш того, якщо за часів панування комуністичної ідеології або соціально орієнтованої економіки використання цих активів могло бути некомерційним, то в період ринкових відносин невелика зміна в характері споживання цих активів може дати несподіваний комерційний ефект.

Наприклад, приватизація і невелика модернізація громадських туалетів або автомобільних доріг не вимагають великих вкладень капіталу, проте можуть скласти основу для виключно дохідного та швидкоокупного проекту. Чому? Тому що найбільш капіталомістка частина проекту вже була виконана в минулі періоди часу і сьогодні ці витрати вже не релевантні по відношенню до даного проекту (див. Гл. 1, § 3).

Завантажити існуючі виробничі потужності при необхідності завжди легше, ніж створити нові. А оскільки на ринках, що розвиваються падіння і зростання ділової активності більш стрімкі, ніж на відносно стабільних ринках економічно розвинених країн, можливість подібних проектів виникає набагато частіше.

Ситуація 4.2. Аномально дохідний проект компанії "Велике гніздо". Вигідність для венчурного інвестора

Одним з найважливіших напрямків діяльності добре диверсифікованої компанії "Велике гніздо" є участь в економічно відокремленому проекті організації і запуску у виробництво рідинних термоелектричних блоків для промислових систем охолодження і обігріву.

Проектом передбачається створення технологічної лінії на базі існуючого підприємства з виробництва побутових електроприладів, в даний час знаходиться в складному фінансовому становищі. Дане підприємство надає проекту вільні виробничі площі та деякі інші фіксовані активи, які було б важко і дуже дорого призвести силами самої проектної компанії і які в даний час не знаходять використання безпосередньо на підприємстві у зв'язку з його критичним фінансовим станом.

Згідно бізнес-плану даного проекту його потреби в інвестиціях складають всього 4 млн дол. Вихід на проектну потужність планується на третій рік здійснення проекту, коли обсяг реалізації складе 18500000 дол. На рік (вся продукція буде поставлятися на експорт через посередника - англійську корпорацію ß), а чистий прибуток досягне 6500000 дол.

Припустимо, в Росії діє венчурний фонд, який провадить свою інвестиційну політику відповідно до міжнародних орієнтирами прибутковості. Заснований у формі командитного товариства (обмеженого партнерства), він здатний акумулювати значні суми грошей для фінансування на пайовій основі перспективних у комерційному відношенні технологій.

Розглянутий проект виробництва термоелектричних блоків цілком гідний уваги такого фонду: технологія виключно перспективна, оскільки дозволяє отримати продукцію, що не містить озоноруйнівної холодоагенту і відповідає відповідним вимогам ООН-2000.

Міжнародні орієнтири, якими керується фонд:

Стадія здійснення проекту

Короткий зміст

Приблизний обсяг фінансування, млн дол.

Вимоги до прибутковості,% річних

Передстартовий етап

Розробка комерційної ідеї. Підготовка техніко-економічного обґрунтування (ТЕО)

0,1 і більше

50-75

Стартовий етап

Науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи. Промислове проектування товару

1-3

40-65

Розвиток (кілька стадій)

Запуск проекту, монтаж обладнання, перехід до комерційного випуску продукції, вихід на проектну потужність, стабілізація

3-20

20-45 в залежності від стадії

Забезпечення ліквідності

Вихід венчурного інвестора з проекту, реалізація його частки

-

-

Ступінь опрацювання проекту виробництва рідинних термоелектричних блоків оцінюється як перша стадія розвитку. Відповідний необхідний рівень прибутковості для венчурного фонду - 45% річних у доларах США.

На яку частку в статутному капіталі проектної компанії міг би претендувати венчурний інвестор, якщо очікуваний від нього обсяг фінансування дорівнює 3 млн дол., А співвідношення ринкова ціна / прибуток на акцію (ß / Е) для акцій подібних компаній з урахуванням поправки на ризик країни Росії одно 6?

Рішення

Коли через три роки проект вийде на проектну потужність, очікувана ринкова ціна акцій проектної компанії складе

ß = (ß / Е) х N1,

де N1 - чистий прибуток компанії.

Тобто ціна акцій (ринкова капіталізація) даної фірми за очікуваннями буде дорівнює

ß - 6 х 6500000 дол. - 39 млн дол.

Якась частина цієї суми повинна належати венчурному фонду, який продасть свій пакет через три роки менеджерам компанії "Велике гніздо" або третій особі. Позначимо частку венчурного капіталіста через X.

Тоді можна написати наступне рівняння:

3 млн дол. Х (1 + 0,45) 3 = X х 39 млн дол.,

звідки

Х = 0,2345.

Це означає, що венчурний фонд з його вимогами до прибутковості теоретично може задовольнитися пакетом в 23,45% загальної кількості акцій. Частка решти засновників складе 3 млн дол. / 0,2345 - 3 млн дол. = 9790000 дол., З яких всього 1 млн дол. Буде внесений "живими грошима", а інша частина - у вигляді суми вносяться до статутного капітал прав, фіксованих активів тощо

ВИСНОВКИ

Критерії оцінки інвестиційного проекту - це показники, за допомогою яких проводиться зіставлення нормативних і позитивних результатів інвестиційного проекту.

Вибір критерію оцінки залежить тому, який зміст завдання, яке ставить перед собою оцінювач. Якщо, наприклад, йдеться про відбракування явно неприйнятних інвестиційних рішень, то оцінювач може спиратися на прості критерії, такі, як термін окупності, проста норма рентабельності.

Для визначення приросту ринкової цінності фірми, який може бути отриманий у разі здійснення проекту, найбільш підходящим показником є NPV.

Прибутковість проекту у відсотках річних на одиницю вкладеного капіталу характеризує внутрішня ставка прибутковості IRR.

Для встановлення економічно доцільного терміну життя проекту, а також при порівнянні варіантів проекту з різними термінами життя часто може бути застосований еквівалентний річний дохід ECF.

При формуванні портфеля з інвестиційних проектів можна спиратися на індекс прибутковості PI (або MPI).

На ринках, що розвиваються часто виникають проекти з аномально високою прибутковістю. Аномально висока прибутковість проектів не є наслідком підвищеного ризику, авантюрності комерційної ідеї, а обумовлена деякими специфічними особливостями ринків, що розвиваються, зокрема їх інформаційної неефективністю.

 
<<   ЗМІСТ   >>